Opleiding Mindfulness cursus | SORAG Opleidingen en Cursussen

Mindfulness (based cognitive therapy)

 

 

Mindfulness based cognitive therapy (afgekort mindfulness) is een meditatiegerichte vorm van cognitieve gedragstherapie, die van oorsprong werd ingezet om terugval bij een depressie te voorkomen. Tegenwoordig wordt mindfulness based cognitive therapy echter ook bij andere (psychische) problemen ingezet, namelijk angstproblemen, verslaving, eetstoornissen, relatieproblemen, chronische vermoeidheid en chronische pijn. Mindfulness is een combinatie van oosterse aandachtstraining en westerse psychologie die in de praktijk uitstekende resultaten geeft. Het is niet voor niets dat mindfulness de laatste jaren de meest besproken en bestudeerde vorm van psychotherapie is. Deze cursus is niet alleen bedoeld als beroepsopleiding op hbo-niveau, maar je kunt de kennis die je tijdens je studie opdoet ook heel goed toepassen op jezelf.


Mindfulness based cognitieve therapy is een relatief nieuwe benadering van psychotherapie binnen de cognitieve gedragstherapie en is gebaseerd op het aanleren van de vaardigheid mindfulness. Mindfulness is eigenlijk een levensstijl waarbij wordt geprobeerd om volledig te leven in het nu, oordelen of reacties uit te stellen en levenservaringen simpelweg te accepteren. Uiteindelijk is het daarbij de bedoeling dat een levenshouding wordt ontwikkeld waarin onvermijdelijke negatieve en positieve situaties en/of ervaringen simpelweg worden geaccepteerd of aanvaard.


Wil je meer informatie of een studieadvies?

Deze cursus is ook opgenomen in het Cursusvoordeelpakket:
Mindfulness en Depressiecoaching
Mindfulness - NLP

Andere op Psyche en Psychologie toegespitste opleidingen zijn:
Stresscoaching
Ontspanningscoaching
Hypnotherapie
NLP
Psychologie
Psycho- en Gedragscoaching
Praktische psychologie
Lichaamsgerichte Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
In de opleiding mindfulness based cognitive therapy hbo worden de volgende onderwerpen behandeld:

LES 1

Introductie in de mindfulness based cognitive therapy
Volledig leven in het nu

Voorproefje op de rest van de opleiding
De eerste les
De rest van de opleiding

Wat is mindfulness based cognitive therapy?
Mindfulness based cognitive therapy als term
Mindfulness
Based
Cognitive
Therapy
Verschillende vormen van aandachtsmeditatie
Boeddhistische oorsprong
Mindfulness based stress reduction (MBSR)

Zelfontwikkeling 1: Een momentje leven in het nu

Vormen van psychotherapie
Psychotherapie
Eerste generatie gedragstherapie
Klassieke conditionering
Operante conditionering
Tweede generatie gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie
Derde generatie gedragstherapie
Acceptance and commitment therapy (ACT)
Dialectische gedragstherapie (DGT)
Functioneel analytische gedragstherapie (FAP)
Metacognitieve gedragstherapie

Focus van mindfulness based cognitive therapy
Kernvaardigheden
Centrale behandeldoelen
Overige vaardigheden

Zelfontwikkeling 2: De gedachtetrein stopzetten

Ontwikkelen van een onderhoudstherapieversie voor depressie
Het probleem depressie
Depressie kost veel geld
Traditionele methode om terugval bij depressie te voorkomen
Gevoeligheid voor een depressieve terugval
Terugvalpreventie door middel van cognitieve therapie
Terugvalpreventie met behulp van mindfulness
Combineren van cognitieve therapie en mindfulness based cognitive therapy

Theoretisch model
Het probleem: de malende geest
Twee modi van de geest
Doe-modus
Zijn-modus
Van de ene naar de andere modus

Zelfontwikkeling 3: Uitstellen van het oordeel

Werkwijze, doelgroep en duur van de behandeling
Werkwijze
Waarom in groepsvorm?
Omvang van de groep

De doelgroep
Kan iedereen mediteren?

Keuze voor mindfulness based cognitive therapy

Wie kan mindfulness based cognitive therapy uitvoeren?
Zelf beoefenen van mindfulness

Wetenschappelijk bewezen effectiviteit
Wetenschappelijk onderbouwd
Kritiek op mindfulness based cognitive therapy

Effectiviteit van mindfulness based cognitive therapy

LES 2

De eerste stappen in mindfulness based cognitive therapy

Overzicht mindfulness based cognitive therapy
Intake
Acht sessies
Fase 1: Gericht aandacht geven zonder oordelen
Fase 2: Herkennen en aanpakken van stemmingswisselingen

De rol van de trainer
Creëren van een kader voor meditaties
Problemen die zich kunnen voordoen
Het leiden van de meditaties
De lichaamshouding
De instructies
Meegaan met het proces
Bespreken en nabespreken
Nieuwsgierige en aandachtige houding van de trainer
Plannen en voorbereiden van sessies
Praktische tips voor de (toekomstige) trainer
Dagelijks oefenen
Leg dagelijks alles even stil
Begin altijd bij je lichaam
Observeren van dagelijkse reacties
Aandacht voor wat er om je heen gebeurt
Wees niet te streng voor jezelf

Zelfontwikkeling 4: Letten op je ademhaling

Intake
Onderdelen van het intakegesprek

Kennismaken
Kennismaken met de trainer
Kennismaken met mindfulness based cognitive therapy

Inventariseren van problemen, klachten en in stand houdende factoren
Inventariseren van problemen en klachten
Problematische inventarisaties
Inventariseren van mogelijke in stand houdende factoren
Identificeren van de vermeende bekrachtiger
Vragen stellen
Topografische analyse
Eigen kennis en ervaring
Toetsen van de hypothesen over vermeende bekrachtiger

Inventariseren van de hulpvraag
Analyse
Algemene informatie
Actuele problematiek
Problemen, klachten en in stand houdende factoren
Hulpvraag
Psycho-educatie
Indelen in een groep

Sessie 1: Bewust worden en zijn
Automatische piloot en mindfulness
Voorbereiding sessie 1 door de trainer
Sessieopbouw
   Kort inleidend praatje
   Voorstelronde
   Rozijnoefening
   Lichaamsscan
   Huiswerk
   Afronden van de sessie
   Aandacht voor de ademhaling
Overzicht opbouw sessie 1

Mindfulnessoefening 1: Rozijnoefening
Uitleg vooraf
Instructies rozijnoefening
Nabespreking rozijnoefening
Inzicht

Zelfontwikkeling 5: Rozijnoefening

Mindfulnessoefening 2: Lichaamsscan
Uitleg vooraf
Instructies lichaamsscan
Nabespreken lichaamsscan
Inzicht

Zelfontwikkeling 6: Lichaamsscan

Huiswerk
Huiswerkopdracht lichaamsscan
Huiswerkopdracht momentje leven in het nu
Huiswerkopdracht aandachtig eten

Aandacht voor de ademhaling

Samenvatting eerste sessie

LES 3

Gericht aandacht geven

Sessie 2: Omgaan met weerstand
Lichaamsscan vooraf
Weerstand en obstakels

Voorbereiding sessie 2 door trainer
Sessieopbouw
   Lichaamsscan
   Bespreken huiswerk
   Oefening gedachten en gevoelens
   Huiswerk
   Afronden van de sessie
   Zitmeditatie
Overzicht opbouw sessie 2

Bespreken lichaamsscan en huiswerk
Bespreken lichaamsscan

Bespreken huiswerk
   Positief voorbeeld
   Negatief voorbeeld
Weerstandsproblemen
Onzekerheid
Aandacht erbij houden
Juiste omstandigheden om te mediteren
Spanning, stress en pijn
Praktische problemen
Tijd
Verveling
In slaap vallen
Te sterk proberen
Van slag raken

Cognitieve oefening 1: Gedachten en gevoelens
Uitleg vooraf
Instructies gedachten en gevoelens
Nabespreking gedachten en gevoelens
Inzicht

Huiswerk
Lichaamsscan
Momentje leven in het nu
Zitmeditatie
Cognitieve oefening 2: Logboek prettige gebeurtenissen
Stappenplan
  
Mindfulnessoefening 3: Zitmeditatie
Instructies
Samenvatting tweede sessie

Zelfontwikkeling 7: Zitmeditatie

Sessie 3: Aandacht voor de ademhaling
Ademhaling
Voorbereiding sessie 3
Sessieopbouw
   Concentratie op zien of horen
   Zitmeditatie
   Bespreken huiswerk
   Drie minuten ademruimte
   Huiswerk
   Afronden van de sessie
   Mindful lopen
Overzicht opbouw sessie 3

Mindfulnessoefening 4: Concentratie op zien of horen
Uitleg vooraf
Instructies zieoefening
Instructies hooroefening

Mindfulnessoefening 5: Uitgebreide zitmeditatie
Uitleg vooraf
Instructies uitgebreide zitmeditatie
Nabespreken uitgebreide zitmeditatie
Inzicht

Bespreken huiswerk
   Mindfulnessoefeningen
   Cognitieve oefening: logboek prettige gebeurtenissen
Afdwalen van de geest
Gedachten proberen te controleren
Oordelen
Automatische denkpatronen
Vervelende fysieke gewaarwordingen
Sterke emoties

Mindfulnessoefening 6: Drie minuten ademruimte
Uitleg vooraf
Instructies drie minuten ademruimte
Nabespreken drie minuten ademruimte

Huiswerk
Uitgebreide zitmeditatie
Mindful lopen
Drie minuten ademruimte
Cognitieve oefening 3: Logboek van onprettige gebeurtenissen

Mindfulnessoefening 7: Mindful lopen
Uitleg vooraf
Instructies mindful lopen
Samenvatting derde sessie

Zelfontwikkeling 8: Mindful lopen

Sessie 4: In het hier en nu blijven
In het hier en nu blijven
Voorbereiding sessie 4
Sessieopbouw
Concentratie op zien of horen
   Zitmeditatie
   Bespreken huiswerk
   Territorium van depressie afbakenen
   Drie minuten ademruimte
   Huiswerk
   Afronden van de sessie
   Aandacht voor de ademhaling
Overzicht opbouw sessie 4

Mindfulnessoefening 8: Uitgebreide zitmeditatie (2)
Uitleg vooraf
Instructies uitgebreide zitmeditatie (2)

Zelfontwikkeling 9: Uitgebreide zitmeditatie (2)

Bespreken huiswerk
   Mindfulnessoefeningen
   Cognitieve oefening: logboek onprettige gebeurtenissen
Wittebroodsweken en hard werken
Voorkeur voor de mindfulnessoefeningen
Afkeer van de mindfulnessoefeningen
In het hier en nu blijven
Volhouden

Cognitieve oefening 4: Territorium van depressie afbakenen
Automatische negatieve gedachten
Vragenlijst automatische gedachten
Inzicht verschaffen
Symptomen van depressie
Diagnostische criteria voor een depressieve stoornis

Drie minuten ademruimte
Nabespreken drie minuten ademruimte

Zelfontwikkeling 10: Drie minuten ademruimte

Huiswerk
Uitgebreide zitmeditatie (2)
Drie minuten ademruimte
Samenvatting vierde sessie

LES 4

Herkennen en aanpakken van stemmingswisselingen
Inleiding

Sessie 5: Accepteren van de situatie
   Toelaten en accepteren
Voorbereiding sessie 5
Sessieopbouw
   Zitmeditatie
   Bespreken huiswerk
   Drie minuten ademruimte
   Huiswerk
   Afronden van de sessie
   Mindful lopen
Overzicht opbouw sessie 5

Mindfulnessoefening 9: Uitgebreide zitmeditatie (3)
Uitleg vooraf
Instructies uitgebreide zitmeditatie (3)
Bespreken uitgebreide zitmeditatie (3)
Toelaten en accepteren
   Het is oké
   Laat me voelen
   Accepteren
Inzicht uitgebreide zitmeditatie (3)

Bespreken huiswerk
   Mindfulnessoefeningen
  
Drie minuten ademruimte
Verder uitbreiden van de drie minuten ademruimte
Toepassen van de drie minuten ademruimte

Huiswerk
Uitgebreide zitmeditatie (3)
Drie minuten ademruimte

Samenvatting van sessie 5

Zelfontwikkeling 11: Problemen aanvaarden en accepteren

Sessie 6: Gedachten zijn geen feiten
   Negatieve stemmingen en gedachten
Voorbereiding sessie 6
Sessieopbouw
   Zitmeditatie
   Bespreken huiswerk
   Oefening stemmingen, gedachten en andere gezichtspunten
   Omgaan met negatief denken, bestaande uit de ademruimte en daarop volgende maatregelen
   Huiswerk
   Uitleg voorbereiding einde training
   Afronden van de sessie
Overzicht opbouw sessie 6

Mindfulnessoefening 10: Uitgebreide zitmeditatie (4)
Uitleg vooraf
Instructies uitgebreide zitmeditatie (4)
Bespreken uitgebreide zitmeditatie (4)

Bespreken huiswerk
Gedachten als gedachten zien
Gedachten zijn geen feiten

Cognitieve oefening 5: Stemming, gedachten en andere gezichtspunten
Uitleg vooraf
Stappenplan oefening stemming, gedachten en andere gezichtspunten
Typische reacties van deelnemers
Omgaan met negatief denken

Ademruimte
Opties na de ademruimte
Doelen

Huiswerk
Willekeurige meditatie
Drie minuten ademruimte

Uitleg voorbereiding einde training

Samenvatting sessie 6

Sessie 7: Zorgen voor jezelf
Voor jezelf zorgen
Voorbereiding sessie 7
Sessieopbouw
   Zitmeditatie
   Bespreken huiswerk
   Oefening activiteit en stemming
   Lijst van prettige activiteiten maken
   Identificeren van terugvalsignalen
   Identificeren van acties om terugval tegen te gaan

Omgaan met negatief denken, bestaande uit de ademruimte en daarop volgende maatregelen
   Huiswerk
   Afronden van de sessie
   Mindful lopen
Overzicht opbouw sessie 7

Bespreken huiswerk
Oefenen zonder gesproken instructies

Cognitieve oefening 6: Activiteit en stemming
Uitleg vooraf
Stappenplan oefening stemming, gedachten en andere gezichtspunten
Typische reacties van deelnemers

Cognitieve oefening 7: Lijst van positieve en prettige ervaringen maken
Activiteiten bij een sombere stemming

Cognitieve oefening 8: Identificeren van terugvalsignalen
De cirkel doorbreken

Cognitieve oefening 9: Identificeren van acties om terugval tegen te gaan

Huiswerk
Willekeurige meditatie
Drie minuten ademruimte
Ontwikkelen alarmsysteem
Ontwikkelen actieplan
Voorbeeld actieplan

Samenvatting van de zevende sessie

LES 5

Mindfulnessoefeningen en toepassingen bij kinderen

Sessie 8: Blik op een zelfstandige toekomst
Voorbereiding sessie 8
Sessieopbouw
   Lichaamsscan
   Bespreken huiswerk
   Bespreken hele training
   Bespreken discipline
   Bespreken toekomstplannen
   Afronden van de training
   Steen-, knikker- of kraalmeditatie
Overzicht opbouw sessie 8

Bespreken lichaamsscan
   Positieve reacties
   Negatieve reacties

Bespreken huiswerk
   Mindfulnessoefeningen
   Alarmsysteem en actieplannen
Bespreken hele training
Bespreken toekomstplannen
Mindfulness in het dagelijks leven
Actieplannen voor terugvalpreventie
Afspraken over follow-up

Mindfulnessoefening 11: Steen-, knikker- of kraalmeditatie
Uitleg vooraf
Instructies steen-, knikker- of kraalmeditatie

Samenvatting van sessie acht en afsluiting van de training
   De toekomst
   Dagelijkse aandacht
   Overige tips voor dagelijkse aandacht

Mindfulness based cognitive therapy bij kinderen
Mindfulness bij kinderen tot en met dertien jaar
Mindfulness bij jongeren
Accepteren van egocentrisme
Werk maken van samenwerking
Betrek naasten bij de training
Beeldspraak
Metaforen
Concrete voorbeelden
Spelletjes en quizzen
(Poppenkast)poppen
   Pseudobehandelaar
   Voorbeeldfunctie
Vertellen van verhalen
   Vertellen van halfgestructureerde en open verhalen
   Therapeutische verhalen
Visualisatie
Striptekeningen
Tekenopdrachten
Computeropdrachten en gebruik van mobiele telefoon

Het mindfulness based cognitive therapy-proces bij jongeren
Meditatiehouding
Zitten
Liggen
Gesloten ogen
Communiceren
Aanpassen aan kinderen

Sessie 1: Ik en mijn adem
   Rozijnoefening of spel zintuigen ervaren
   Lichaamsscan
   Ademruimte
   Huiswerk

Sessie 2: De stille, rustige plek
   Concentratiespel: gevuld glas
   Ontwikkelen van een stille rustige plek
   Huiswerk
   Gronden als een boom

Sessie 3: Het babbelaartje
   Concentratiespel: pingpong blazen
   Huiswerk

Sessie 4: Onplezierige ervaringen
   Huiswerk

Sessie 5: Stevig als een berg
   Aandachtig ademhalen
   Schud je los
   Huiswerk

Sessie 6: Gevoelens
   Aandachtig ademhalen: lichaam en geest verbinden
   Smeltend-ijsspel
   Het benoemen van gevoelens, feiten en oordelen
   Huiswerk

Sessie 7: Metta
   Hoe verhelder ik de geest?
   Radicale vriendelijkheid
   Huiswerk
   Springspel

Sessie 8: Nog even herhalen

Aanpassen aan jongeren
Sessie 1: Bewust worden en zijn
Sessie 2: Omgaan met weerstand
Sessie 3: Aandacht voor de ademhaling
Sessie 4: In het hier en nu blijven
Sessie 5: Accepteren van de situatie
Sessie 6: Gedachten zijn geen feiten
Sessie 7: Zorgen voor jezelf
Sessie 8: Blik op een zelfstandige toekomst

Vaak voorkomende problemen tijdens therapie met kinderen en jongeren
Kinderen die zwijgen
Beperkte cognitieve en mondelinge vaardigheden
Gebrek aan motivatie
Geen huiswerk maken
Rol van de ouders

LES 6

Therapeutische vaardigheden en strategieën
Inleiding

Therapeutische basisvaardigheden
Basishouding van de trainer
Veelvoorkomende fouten
   Olievlek
   Vragenvuur
   Dwangbuis

Verbale en non-verbale communicatie
Het inhoudsniveau: de verbale communicatie
Het betrekkingsniveau: de non-verbale communicatie
Elementaire gespreksvaardigheden van het groepsgesprek
Openen van een groepsgesprek
Openen van een sessie
Stellen van een beginvraag
Evaluatie van ingebrachte aspecten
Stimuleren
Houding van de trainer: actief luisteren
Beginnersfouten
   Papegaaien
   Vooruitlopen
   Achterblijven
   Emoties negeren
Stilte
Tussenvoegsels

Structurerende en begeleidende gespreksvaardigheden
Samenvatten
Doorvragen
   Verdiepende doorvraag
   Verbredende doorvraag
Terugvragen
   Verdiepende terugvraag
   Verbredende terugvraag
Afronden van een groepsgesprek
Afronden van de sessie

Andere belangrijke gespreksvaardigheden
Vragen stellen
Open vragen
Gesloten vragen
Waaromvragen
Vragen herhalen

Reflecteren van gevoel
Idiosyncratische uitdrukkingen overnemen
Hardop denken

Feedback en advies geven
Feedback geven
Stappenplan feedback geven
Advies geven
Quasi-adviesvragen
Formuleren van advies

Socratische dialoog
Kenmerken
   De therapeut als gids
Uitvoering
Voorbeeld

Motiverende gespreksvaardigheden
Motivatie door attitude van de trainer
Motivatie door voordelen van verandering
Motivatie door inspiratie
Motivatie door vordering
Motivatiegesprekken
De vier principes van het motivatiegesprek
Doelstellingen van het motivatiegesprek
Gesprekstechnieken van het motivatiegesprek

Groepsdynamica in mindfulness based cognitive therapy
Groepsdynamica
Karakteristieken van de mindfulnessgroep
Ontwikkelingen van de mindfulnessgroep
Voorfase
Beginfase
Overgangsfase
Werkfase
Eindfase
Na de groep

De trainer en zijn functioneren
Leiderschapsstijl

Groepstherapeutische factoren
Optimisme
Inclusie
Groepsleren
Verschuiven van de focus van zelf naar de groep
Veranderen van onaangepaste patronen

Groepsdynamische processen
Groepscohesie
Normen
Rollen
   Het stille type
   Het aanwezige trotse type
   De helper
   De scepticus
   Het stuurloze type
   Het ongeschikte type
   Vast komen te zitten in een rol

Stagnerende groepsprocessen
Groepsontwikkeling
Groepscohesie
Subgroepen
Destructieve normen
Destructieve rollen
Besmettingseffect

Activerende en constructieve groepsprocessen
Sociaal leren door middel van modelling
Subgroepen met afwijkende deelnemers
Sociale bekrachtiging
Corrigeren door de groep
Positieve normen
Constructieve rollen

LES 7

Mindfulness based cognitive therapy aanpassen aan verschillende (psychologische) klachten en problemen (deel 1)
Inleiding

Mindfulness based cognitive therapy bij depressie en andere stemmingsstoornissen
Stemmingsstoornissen
Depressie
Diagnose depressie volgens DSM-IV
Eenmalige depressieve stoornis
Recidiverende depressieve stoornis
Depressieve stoornis niet anderszins omschreven
   Premenstruele dysfore stoornis
   Beperkte depressieve stoornis
   Recidiverende kortdurende depressieve stoornis
   Postpsychotische depressieve stoornis
Dysthyme stoornis
Diagnose dysthyme stoornis volgens DSM-IV
Bipolaire stoornis
Diagnose bipolaire stoornis volgens DSM-IV

Toepassingsmogelijkheden van mindfulness based cognitive therapy
Terugvalpreventie van depressie
Preventie van depressie
Mindfulness based cognitive therapy als preventie van depressie
Behandelen van een acute depressie
Behandelen van een dysthyme stoornis
Behandelen van een bipolaire stoornis

Aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie bij depressie
Accepteren
Cognitief gedragstherapeutische technieken
Registratieopdrachten
Registreren van een stemming
Registreren van een activiteit
Registreren van gedachten
Identificeren en veranderen van automatische gedachten en overtuigingen
Gedachterapport
Deel 1
   Bepalen van de gebeurtenis
   Bepalen van het gevoel en gedrag
   Bepalen van automatische gedachten of beelden
Deel 2
   Bepalen van de belangrijkste automatische gedachte
   Verzamelen van bewijzen voor en tegen de automatische gedachte
   Formuleren van een alternatieve gedachte
   Scoren van de geloofwaardigheid van de alternatieve gedachte
Neerwaartse pijltechniek

Andere technieken om stemmingsstoornissen te verlichten
Aangename en plezierige activiteiten
   Verhogen van het aantal aangename en plezierige activiteiten
Lichaamsbeweging
   Het soort lichaamsbeweging
   Gestructureerd programma

Andere mensen
   Afspreken van activiteiten met andere mensen
Sociale vaardigheden
   Luisteren
   Assertief zijn
   Verzoeken doen
   Ja of nee zeggen
Andere cognitief gedragstherapeutische technieken

Mogelijk programma bij depressie
Sessie 1: Bewust worden en zijn
Sessie 2: Omgaan met weerstand
Sessie 3: Aandacht voor de ademhaling
Sessie 4: In het hier en nu blijven
Sessie 5: Accepteren van de situatie
Sessie 6: Gedachten zijn geen feiten
Sessie 7: Zorgen voor jezelf
Sessie 8: Blik op een zelfstandige toekomst

Mindfulness based cognitive therapy bij angstproblemen en -stoornissen
Angstproblemen en -stoornissen
Gegeneraliseerde angststoornis
Diagnose gegeneraliseerde angststoornis volgens DSM-IV
Psychotrauma
Diagnose posttraumatische stressstoornis volgens DSM-IV
Fobieën
Diagnose fobie volgens DSM-IV
Paniek
Diagnose paniekstoornis volgens DSM-IV
   Paniekstoornis zonder agorafobie
   Paniekstoornis met agorafobie

Toepassingsmogelijkheden van mindfulness bij angst
Preventie van angststoornissen
Mindfulness based cognitive therapy ter preventie van angststoornissen
Behandeling van acute angstproblemen of -stoornissen
Terugvalpreventie van angststoornissen
Mindfulness based stress reduction training

Nieuwe mindfulnesstechnieken
Ruimte maken voor angst
   Mindfulnessoefening: Ja-meditatie
Bij het onaangename blijven
   Mindfulnessoefening: Keuzeloze bewustheid
Vrienden worden met je angstige geest
   Mindfulnessoefening: Liefdevolle vriendelijkheid

Toevoegen van cognitief gedragstherapeutische technieken
Registreren van gedachten
Gedachterapport
Exposure
Exposure in vivo
   Exposure in vitro of imaginaire exposure
Andere cognitief gedragstherapeutische technieken

Mogelijk programma bij angstproblemen
Sessie 1: Bewust worden en zijn
Sessie 2: Omgaan met weerstand
Sessie 3: Aandacht voor de ademhaling
Sessie 4: In het hier en nu blijven
Sessie 5: Accepteren van de situatie
Sessie 6: Gedachten zijn geen feiten
Sessie 7: Zorgen voor jezelf
Sessie 8: Blik op een zelfstandige toekomst

LES 8

Mindfulness based cognitive therapy aanpassen aan verschillende (psychologische) klachten en problemen (deel 2)
Inleiding

Mindfulness based cognitive therapy bij chronische stress of pijn
Chronische stress
Chronische pijn
Soorten chronische pijn
Somatoforme pijnstoornis

Toepassingsmogelijkheden van mindfulness based cognitive therapy
Behandelen van chronische stress
Preventie van chronische stress
Behandelen van chronische pijn

Nieuwe technieken bij stress- en pijnreductie
Oefening stress en pijn serieus nemen
Werken met fysieke pijn en spanning
Oefening bewust bewegen
Oefening rust als geschenk
Oefening invloed van stress of pijn op het dagelijks leven

Mogelijkheden mindfulness based cognitive therapy programma bij stress- en pijnreductie
Sessie 1: Bewust worden en zijn
Sessie 2: Omgaan met weerstand
Sessie 3: Aandacht voor de ademhaling en het lichaam
Sessie 4: In het hier en nu blijven
Sessie 5: Accepteren van de situatie
Sessie 6: Gedachten zijn geen feiten
Sessie 7: Zorgen voor jezelf
Sessie 8: Een toekomst met mindfulness

Mindfulness based cognitive therapy bij eetstoornissen
Eetstoornissen
Anorexia nervosa
Diagnose anorexia nervosa volgens DSM-IV
Boulimia nervosa
Diagnose boulimia nervosa volgens DSM-IV
Overige eetstoornissen
Diagnose eetstoornis NAO volgens DSM-IV

Toepassingsmogelijkheden van mindfulness based cognitive therapy bij eetstoornissen
Behandelen van eetstoornissen
Preventie van eetstoornissen
Mindfulness en cognitieve technieken bij eetstoornissen
Aandachtig eten
Mindfulness passpiegel exposure techniek
Oefening zingeving van het leven
Test emotie-eten
Geluksdagboekje
Oefening saboterende gedachten
Mindful eetdagboek
Oefening bereidheid
Oefening dialoog met je innerlijke saboteur
Oefening emoties toelaten
Oefening beweegplan
Schrijven van een brief aan je lichaam
Oefening waarden ontdekken

Programma mindfulness based cognitive therapy bij eetstoornissen
Sessie 1: Verlangen naar een gezonde relatie met eten
Sessie 2: Valkuilen
Sessie 3: Omgaan met weerstand
Sessie 4: Saboterende gedachten loslaten
Sessie 5: Eten en emoties
Sessie 6: Thuiskomen in je lichaam
Sessie 7: Zin geven aan je bestaan
Sessie 8: Voluit leven

Mindfulness bij relatieproblemen
Relatieproblemen
Toepassingsmogelijkheden van mindfulness
Mindfulness based relationship enhancement
Conceptualiseren van de relatieproblemen
Acceptatie van partnergedrag
Communicatiestrategieën
Bijhouden van communicatie
Andere mindfulnesstechnieken
Genieten van het samenzijn
Mindful aanraken
Eye-gazing meditatie
Liefdevolle vriendelijkheid

Mindfulness bij verslaving
Vormen van verslaving
Gewoonteverslaving
Middelenverslaving
Diagnose middelenafhankelijkheid volgens DSM-IV
Diagnose gewoonteafhankelijkheid

Toepassingsmogelijkheden van mindfulness bij afhankelijkheid
Behandelen van middelenafhankelijkheid
Behandelen van gewoonteafhankelijkheid
Vipassana-meditatie

Andere mogelijkheden van mindfulness
De mooie en inspirerende wereld van mindfulness

OMVANG

Deze volledig schriftelijke studie omvat een gedrukt lespakket van 732 pagina's op A5-formaat

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU

hbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

toegankelijk vanaf mbo-niveau

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN

je kunt desgewenst een digitaal  thuisexamen afleggen

ERKENNING

ACCREDITATIECODE KTNO

K5883

ECTS PUNTEN

8.5 ECTS
PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Mindfulness.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Mindfulness (based cognitive therapy)

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.