Cursusvoordeelpakket Mindfulness en Depressiecoaching | SORAG Opleidingen en Cursussen

Mindfulness en Depressiecoaching

Depressiecoaching

Wist je dat depressies wereldwijd bij meer dan 350 miljoen mensen voorkomen? Depressies zorgen ervoor dat mensen niet goed meer kunnen functioneren en steeds verder wegzakken in een uitzichtloos bestaan. Een depressie kan veroorzaakt worden door psychische, sociale, maar ook lichamelijke oorzaken. Depressies treden op bij volwassenen, maar ook bij bejaarden, kinderen en jongeren. Depressies zijn van alle tijden, maar het lijkt erop dat in onze huidige gejaagde wereld depressiviteit steeds vaker voorkomt. Vaak worden er antidepressiva gegeven, maar die leiden nogal eens tot medicijnverslaving. Hoe je dit kunt voorkomen en behandelen komt in de cursus Depressiecoachting uitgebreid aan bod. Bij depressies kunnen we verschillende hoofdsoorten onderscheiden en eerst moeten we vaststellen of het wel echt een depressie is of een tijdelijke ‘dip’ in ons bestaan. Gaat het om een winterdepressie, een zomerdepressie, een postpartumdepressie (PPD) (postnatale depressie) of is de depressie het gevolg van het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) of het

Mindfulness (based cognitive therapy)

Mindfulness based cognitive therapy (afgekort mindfulness) is een meditatiegerichte vorm van cognitieve gedragstherapie, die van oorsprong werd ingezet om terugval bij een depressie te voorkomen. Tegenwoordig wordt mindfulness based cognitive therapy echter ook bij andere (psychische) problemen ingezet, namelijk angstproblemen, verslaving, eetstoornissen, relatieproblemen, chronische vermoeidheid en chronische pijn. Mindfulness is een combinatie van oosterse aandachtstraining en westerse psychologie die in de praktijk uitstekende resultaten geeft. Het is niet voor niets dat mindfulness de laatste jaren de meest besproken en bestudeerde vorm van psychotherapie is. Deze cursus is niet alleen bedoeld als beroepsopleiding op hbo-niveau, maar je kunt de kennis die je tijdens je studie opdoet ook heel goed toepassen op jezelf.