Cursusvoordeelpakket Chakra- en Kleurentherapie | SORAG Opleidingen en Cursussen

Chakra- en Kleurentherapie

Chakratherapie

Al eeuwenlang is bekend dat chakra's de energiecentra van het lichaam zijn, vooral in de Oosterse geneeskunde. We beschikken allemaal over zeven hoofdchakra's die langs de ruggengraat liggen en met elkaar verbonden zijn. Ze nemen levensenergieën waar, nemen deze op en dragen ze ook weer over. Alles wat je als mens onderneemt, al je handelingen en inzichten vinden plaats vanuit de chakracentra en keren ook weer terug naar deze centra. Ze vormen het centrum van waaruit ons leven als holistisch mens wordt gecoördineerd. De chakra's regelen in feite elk lichamelijk proces en daardoor ook ons geestelijk functioneren. Ze regelen de werking van de endocriene klieren en beïnvloeden daarnaast de omzetting van spirituele energie in lichamelijk leven. Kortom, elke uitwisseling van informatie vindt plaats via de chakra's en je kunt ze daarom met recht de belangrijkste 'kruispunten' binnen de mens noemen.

Kleurentherapie

Kleuren zijn van invloed op ons gevoel van welbevinden. Er zijn kleuren waarbij je je lekker voelt, maar ook kleuren die je een gevoel van onrust geven. Er zijn zelfs kleuren die -afhankelijk van de persoon die ze waarneemt- verdriet, woede en ziekte kunnen veroorzaken. Evenzo kunnen kleuren een heilzame, therapeutische invloed hebben. De invloed van kleuren is in verschillende culturen al lange tijd bekend, maar in de westerse wereld worden de mogelijkheden van het gebruik van kleuren pas de laatste jaren benut. In deze cursus maak je kennis met een groot aantal facetten van kleuren. Er gaat een wereld van kleuren voor je open en je zult de -vaak onbewuste- invloed van kleuren op jezelf en anderen leren herkennen en begrijpen. Je maakt kennis met de geschiedenis en de betekenis van kleuren, het belang van kleuren in verschillende culturen, religies en levensovertuigingen, alsmede de kleuren van de chakra’s, de aura en de relatie van kleuren met voeding. Van elke kleur wordt een uitgebreide diagnostische en therapeutische uitleg gegeven, terwijl je tevens leert om kleuren te voelen en te interpreteren, zodat je in staat bent om lichamelijke en psychische klachten aan kleuren te koppelen.