Cursusvoordeelpakket Psychologie | SORAG Opleidingen en Cursussen

Psychologie

Praktische psychologie

Psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met ons bewustzijn, de manier waarop wij dingen waarnemen en ondergaan. In deze cursus word je je bewust van je zijn, van het hoe en waarom je dingen op een bepaalde manier ondergaat en wat je daaraan kunt veranderen. De docent neemt je mee in de wereld van emoties en individuele ontwikkeling, waardoor je beter in staat bent om jezelf en anderen te begrijpen. Deze kennis kan je mogelijkheden in de therapeutische praktijk sterk verbreden, omdat je niet alleen anderen inzicht geeft, maar ook waarneemt hoe je daarbij zelf functioneert.

Lichaamsgerichte Psychotherapie

Lichaamsgerichte psychotherapie gaat ervan uit dat er een samenhang bestaat tussen lichaam, gedachten, gevoelens en emoties. In de Westerse psychotherapie is deze wijze van benadering tamelijk nieuw. In de Oosterse traditie is het feit dat geestelijke en lichamelijke gezondheid elkaar over en weer beïnvloeden al duizenden jaren een aanvaard feit. Een voorbeeld hiervan is dat door psychisch sterke mensen pijn veel gemakkelijker verdragen wordt dan door mensen die somber of depressief zijn. Ook andersom treedt dit fenomeen op. Lichaamsgerichte psychotherapie staat dicht bij de mens en je leert in deze cursus door middel van praktijkvoorbeelden deze vorm van psychotherapie toe te passen bij anderen, maar ook bij jezelf. Het is verrassend om te ervaren hoe je bepaalde lichamelijke aandoeningen terug kunt voeren op de psyche/geest van een hulpvrager of jezelf. In de hedendaagse geneeskunde, soms ook in de natuurgeneeskundige praktijk, wordt vaak alleen maar de lichamelijke klacht behandeld. Helpt een therapie met natuurgeneesmiddelen of homeopathie niet, dan wordt vaak op een ander preparaat overgeschakeld, soms zonder succes. Beter zou het zijn om naast de lichamelijke verschijnselen van een ziekte of aandoening ook de psychische aspecten te betrekken. Daarom is deze cursus uitermate geschikt als aanvulling op de behandelmogelijkheden van natuurgeneeskundig therapeuten, maar ook wanneer je zelf met klachten geconfronteerd wordt.