Cursusvoordeelpakket Personal Coaching en NLP | SORAG Opleidingen en Cursussen

Personal Coaching en NLP

Personal Coaching

Met veranderingen in het leven worden we bijna elke dag geconfronteerd. Die veranderingen voltrekken zich niet altijd even gemakkelijk en daarom kan het nuttig of zelfs noodzakelijk zijn dat we in dit veranderingsproces gecoacht wordt. Oude structuren die we tijdens ons leven als vanzelfsprekend hebben geaccepteerd kunnen een blokkade vormen om aan onze toekomst en ons functioneren een wending te geven. Toch zijn die veranderingen noodzakelijk, want anders loop je, zoals veel mensen overkomt, vast in het leven. Daarbij is het de kunst om de negatieve ervaringen van de positieve ervaringen te scheiden. Het op een goede manier gebruiken van de positieve ervaringen kan een stevige basis vormen voor een verandering in je leven. Gelukkig zijn kun je leren!

NLP

NLP is een visie op de menselijke ervaring, een manier om vermogens over te dragen en tevens een communicatietechnologie. Als je een beroep uitoefent kun je NLP gebruiken om je communicatie te verbeteren en meer greep te krijgen op je innerlijke processen als therapeut of op een ander vakgebied. Dit alles binnen het kader van je inhoudelijke deskundigheid. Daarnaast is NLP is een manier van denken die concrete veranderingen mogelijk maakt. Het wordt dan ook gezien als een praktische communicatie- en veranderingstechnologie voor mensen die met andere mensen werken.