Sorag Quiz voorwaarden SORAG Opleidingen en Cursussen

Voorwaarden voor deelname aan de quiz.

 1. Iedereen kan maandelijks deelnemen aan de kennisquiz van de SORAG-Akademie op internet. Het is niet mogelijk om in één maand meerdere malen aan dezelfde quiz deel te nemen. De eerste inzending van een deelnemer wordt gezien als de officiële en enige deelname.
   
 2. Uit de binnen een kalendermaand ontvangen antwoorden wordt door de SORAG-Akademie een winnaar getrokken, waarvan de naam op de website wordt gepubliceerd.
   
 3. De maandelijkse prijs bestaat uit een quiz-kortingbon van € 100,00 die de winnaar volgens onderstaande voorwaarden kan besteden binnen 3 maanden nadat de prijs gewonnen is. De quiz-kortingsbon wordt binnen enkele dagen na de trekking aan de winnaar toegezonden.
   
 4. De kortingsbon is op naam gesteld en kan niet aan anderen worden overgedragen. Ook is het niet mogelijk om de gehele of gedeeltelijke waarde van de quiz-kortingsbon in geld uitbetaald te krijgen.
   
 5. De quiz-kortingsbon kan binnen de termijn van 3 maanden worden gebruikt om een korting te verkrijgen op de basisprijs van het lesgeld bij een nieuwe inschrijving voor een door de SORAG-Akademie uitgegeven cursus. De korting is niet van toepassing op het lesgeld van een cursus die de deelnemer reeds bij de SORAG-Akademie volgt, of waarvoor men zich al eerder heeft ingeschreven.
   
 6. De quiz-kortingsbon kan alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van een korting voor een cursus van de SORAG-Akademie, waarvoor op dat moment geen andere kortingsregeling van toepassing is. Ook is het niet mogelijk de gewonnen quiz-kortingsbon in combinatie met andere kortingsbonnen te combineren.