Cursusvoordeelpakket Trauma- en Depressiecoaching | SORAG Opleidingen en Cursussen

Trauma- en Depressiecoaching

Traumacoaching

Traumacoaching staat tegenwoordig sterk in de aandacht. Zowel door gebeurtenissen in het huidige hectische bestaan, als door ongelukken of het meemaken van ernstige incidenten kunnen lichamelijke, maar ook psychische trauma’s ontstaan. Een voorbeeld hiervan zijn de militairen die voor vredesmissies naar verre landen gestuurd worden en daar met ernstig traumatiserende gebeurtenissen worden geconfronteerd. Maar ook mensen die het lijden van een verwante, iemands dood of een echtscheiding hebben meegemaakt, kunnen een trauma opgelopen hebben. De opleiding Traumacoaching, gaat in op de oorzaken van trauma’s, de gevolgen ervan en op de behandelmethoden die toegepast kunnen worden. Deze cursus is niet alleen bedoeld als beroepsopleiding op hbo-niveau, maar je kunt de kennis die je tijdens je studie opdoet ook heel goed toepassen op jezelf.

Depressiecoaching

Wist je dat depressies wereldwijd bij meer dan 350 miljoen mensen voorkomen? Depressies zorgen ervoor dat mensen niet goed meer kunnen functioneren en steeds verder wegzakken in een uitzichtloos bestaan. Een depressie kan veroorzaakt worden door psychische, sociale, maar ook lichamelijke oorzaken. Depressies treden op bij volwassenen, maar ook bij bejaarden, kinderen en jongeren. Depressies zijn van alle tijden, maar het lijkt erop dat in onze huidige gejaagde wereld depressiviteit steeds vaker voorkomt. Vaak worden er antidepressiva gegeven, maar die leiden nogal eens tot medicijnverslaving. Hoe je dit kunt voorkomen en behandelen komt in de cursus Depressiecoachting uitgebreid aan bod. Bij depressies kunnen we verschillende hoofdsoorten onderscheiden en eerst moeten we vaststellen of het wel echt een depressie is of een tijdelijke ‘dip’ in ons bestaan. Gaat het om een winterdepressie, een zomerdepressie, een postpartumdepressie (PPD) (postnatale depressie) of is de depressie het gevolg van het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) of het premenstrueel syndroom (PMS)? Vaak blijkt ook de manier van voeden, rust en slaap, lichamelijke activiteiten en contacten met anderen van groot belang te zijn. Daarom leer je hoe iemand met een depressie weer nieuwe contacten kan leggen, het dagelijkse werk weer op kan nemen en aan gedragsactivatie kan doen.