Cursusvoordeelpakket Bachbloesemtherapie | SORAG Opleidingen en Cursussen

Bachbloesemtherapie

test

Bachbloesemtherapie

De Bachbloesemtherapie, die werd ontwikkeld door de Engelse arts dr. Edward Bach, staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Dat komt vooral door de uitstekende resultaten bij het therapeutisch gebruik van de bloemenremedies. Deze geneesmiddelen werken niet alleen in op lichamelijk niveau, maar hebben vooral invloed op het geestelijk functioneren van de mens. Het toepassen van de bloesemremedies van dr. Bach vereist dan ook een heel andere benadering van de patiënt en zijn of haar ziekte dan in de reguliere geneeskunde gebruikelijk is. De toepassing van de Bachbloesemtherapie vraagt een even grote nauwkeurigheid als het gebruik van homeopathische geneesmiddelen. Toch zal een beginnend therapeut er al snel zeer goede resultaten mee kunnen bereiken en levert deze manier van behandelen geen enkel gevaar op. Wanneer onverhoopt het verkeerde geneesmiddel wordt voorgeschreven zal dit niet werken, maar kan het ook geen vervelende bijwerkingen veroorzaken. Bloesemremedies zijn daarom veilige geneesmiddelen.

Bachbloesemtherapie specialisatie

Bachbloesemtherapie is een behandelvorm die de laatste jaren bijzonder in de belangstelling staat. Het is ongetwijfeld een van de meest gevoelvolle manieren van behandelen. Dat vereist van de therapeut een heel speciale manier van benadering van de patiënt, want juist daardoor ontstaat vaak een heel goed en heilzaam contact. In de Specialisatiecursus Bachbloesemtherapie wordt ingegaan op de recente nieuwe en diepere inzichten en de uitgebreide toepassingsmogelijkheden van Bachbloesems. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van deze bloesems in combinatie met bijvoorbeeld homeopathie, massage en affirmatie. Tijdens het volgen van deze cursus zul je ervaren dat Bachbloesems op een zeer groot aantal manieren toe te passen zijn, iets wat je mogelijk zal stimuleren om zelf ook nieuwe therapeutische mogelijkheden te creëren.