Opleiding Jeugdcoaching Sociale Media | SORAG Opleidingen en Cursussen

Jeugdcoaching Sociale Media

Social media coaching neemt een steeds belangrijker plaats in bij de communicatie tussen mensen. Ouderen, maar vooral jongeren, maken veel gebruik van de nieuwe sociale media. Om social media goed en verantwoord te kunnen gebruiken heb je de nodige kennis nodig, die je met het volgen van deze schriftelijke thuiscursus op kunt doen. Wat kun je met social media en wat moet je er vooral niet mee doen. Daarvoor heb je een social media coach nodig en daarom hebben wij een schriftelijke cursus social media coaching samengesteld. Onder social media verstaan we niet alleen internet, maar ook de iPhone, iPad, Facebook en Twitter. Social media vormen een prachtige mogelijkheid om te communiceren, maar voor sommigen loopt het gebruik van social media uit op een plaag. Cyperpesten, elkaar het leven onmogelijk maken, seksueel misbruik zijn aan de orde van de dag. Hoe ga je daarmee om en hoe voorkom je dit? Op die vragen geeft de cursus Social Media Coaching een antwoord. Je leert hoe je met alle facetten van het gebruik en misbruik van social media om kunt gaan, zodat je anderen en jezelf met raad en daad bij kunt staan.


Social media coaching is een relatief nieuwe manier van coachen en daardoor bestaat er nog niet zoveel ervaring op dit gebied. Daarom is deze schriftelijke cursus zowel voor mensen die werken in het onderwijs, de jeugdzorg, maar ook ouders en verzorgers. Nadat je de cursus social mediacoaching gevolgd hebt ben je in staat om zowel jongeren als ouderen te coachen in de toepassing van sociale media. Daarnaast ben je ook in staat om sociale en psychische problemen te begeleiden, daarvoor te waarschuwen en vervelende situaties te voorkomen. Er worden helaas veel kinderen en volwassenen slachtoffer van cyberpesten de sociale media of internetpesten, iets dat gemakkelijk te voorkomen is. Daarnaast bestaat in veel gevallen de kans op gameverslaving die via de social media gespeeld kunnen worden.

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD
Moderne communicatiemiddelen in vogelvlucht, de belangrijkste communicatieve vaardigheden, behoefte aan sociaal contact en communicatie, wegwijs in social media, mediawijsheid, de invloed van social media, de inzet van social media, social networking, social gaming, sociaal mediagedrag, reflectie op mediagedrag, privacy, cyberpesten, seksuele identiteit en social media, loverboys, grooming, positieve en negatieve effecten van social media, functionele mediawijsheid en een groot aantal praktijkvoorbeelden.

Wil je meer informatie of een studieadvies?
Les 1

Inleiding in de sociale media

De mens is uniek
De mens is ook in staat zich aan zijn omgeving aan te passen
De uitvinding van elektriciteit was erg belangrijk
De gevolgen van de industriële revoluties
Jongeren lijken meer de richting te gaan bepalen van onze samenleving
De oermens
Steeds meer in staat om op sociaal gebied anders actief te zijn
Het gedrag van de mens is altijd afgestemd op het overbrengen van een boodschap

Communicatiemiddelen in vogelvlucht
Slapen in gebarentaal
De boekdrukkunst
Netwerk van seinposten
De uitvinding van de telefoon
De uitvinding van radio en tv
De computer
Internet, iPhones en smartphone

Sociale media
Samenleven alleen mogelijk door communicatie
Normen en waarden boeten in
Definitie van sociale media
Het zoeken van gelijkgestemden
  Praktijkvoorbeeld
Het begrip ‘sociaal’ is niet zomaar gekozen
Internet geheel van wereldwijde computernetwerken
Verschillende soorten sociale media

Communicatie
Bij communicatie zijn verschillende factoren werkzaam
  Praktijkvoorbeeld
De vijf belangrijkste communicatieve vaardigheden
  Spreken
  Non-verbaal (lichaamstaal)
  Luisteren
  Schrijven
  Lezen
Grote gevolgen voor communicatieve vaardigheden
Gevolgen van gedragingen
  Emotionele functie
  Directe functie
  Verwijzende functie
  Contactleggende functie
Enige kennis en vaardigheid gewenst

Behoefte aan sociaal contact
De piramide van Maslow
Individualisering
  Lichamelijke behoeften
  Veiligheid en zekerheid
  Sociaal contact
  Waardering en erkenning
  Zelfontplooiing
  Praktijkvoorbeeld

Het belang van sociale media
Wat is het belang van sociale media voor de samenleving?

Wegwijs in de sociale media
Begrippen
  Account
  App
  Apple
  Bangalijst
  Bezemen
  BlackBerry
  Blog
  Bloggers
  Bluetooth
  Chatten
  Computer
  Cyberbaiting
  Cyberpesten
  Dating
  Digitaal pesten
  Domeinnaam
  Downloaden
  Draadloos internet
  eBooks
  Ekudos
  E-mail
  Facebook
  Follower
  Gamen
  Gameverslaving
  Google
  Habbo
  Hyves
  Internet
  Internetverslaving
  IP-adres
  iPad
  iPhone
  Laptop
  Link
  LinkedIn
  Modem
  Netwerken
  Nintendo
  Online
  PC
  Pingen
  Pingchat
  Playstation
  Posten
  Skype
  Smartphone
  Spam
  Spamfilter
  Surfen
  Tag
  Thetering
  Tumblr
  Tweet
  Tweetdeck
  Twitter
  UberSocial
  Virus
  Virusscanner
  Viral effect
  Virtuele wereld
  Web
  Webcam
  Weblog
  Whatsapp
  Wi-Fi
  Wiki

Les 2

Mediawijs
Creatief taalgebruik en sociale media
Het belang van mediawijsheid is groot

Multitasken
Frontaalkwab
Sociale mediastress
Mediawijsheid
  Praktijkvoorbeeld
Individualisering
Verplichte burgerschapsvorming
Media-educatie
Kerndoelen voor mediawijsheid
Kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld
Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie
Cultuureducatie is het leren over cultuur
De massamedia
  Praktijkvoorbeeld
Wanneer begin je kinderen mediawijs te maken?
  Praktijkvoorbeeld
Het gebruik van de tablet
Kritische houding van ouder en opvoeder

Kennisgebieden mediawijsheid
Techniek
Tekstverwerken
Zoekmachines
Virusscan
Interactieve media en sociale media
Onderscheid sociale media
Sociale netwerken zijn erg gevoelig voor trends
Keuze sociale media afhankelijk van de gebruiker
  Praktijkvoorbeeld
Kinderen leren niet alle vaardigheden aan

Analyse
  Praktijkvoorbeeld
Trending topic
  Hoe is de houding van de gebruiker?
  Verantwoordelijkheid
  Mediageletterdheid
  Herkomst informatie
  Web 2.0 (internet)
Reflectie
Burgerschapsvorming
Bangalijsten

Creativiteit bij nieuwe media
  Praktijkvoorbeeld

Omgaan met de sociale media
Beginsituatie
Ontwikkelingsfasen van het kind
Optimaal gebruikmaken van talenten
Competenties van het kind
Competenties van de opvoeder
Behoeften van de gebruiker
Persoonlijke doelen
Houding van de gebruiker
Houding van de opvoeder
Samenvatting

Les 3

Media
Utopie of werkelijkheid?
Omschakelen van de online wereld naar de fysieke wereld
De virtuele werelden als oefenterrein van de werkelijkheid
De wereld van volwassen verandert onbewust
Beeldschermcultuur
Geconcentreerd lezen wordt steeds moeilijker
Onderzoek naar de invloed van beelden
Het begrip media
Functies van de media
  Praktijkvoorbeeld

Invloed van de media
Het maken van keuzes
  Praktijkvoorbeeld
Mediagebruik
Er wordt door kinderen en jongeren meer tv gekeken dan vroeger
Populariteit van de media
  1. Ontspanning
  2. Kennis opdoen en nieuwe ontdekkingen beleven
  3. Samen spelen
  4. Gewoonte
Lichaamshouding en klachten tijdens het kijken
  Tips om CVS te voorkomen
  Behalve oogklachten komen tal van andere klachten voor
Tips om lichamelijke klachten te voorkomen
Media en sociale ontwikkeling
Oppassen voor een isolement
Motorische ontwikkeling van het kind
Obesitas
Financiën
Concentratie
Tips voor opvoeders

Sociale media (2)
Generatiekloof
Uitspraken over de media
Jongeren versus volwassenen
Kenmerken van jongeren die de hele dag online zijn
Kenmerken van jongeren die vaak offline zijn
Kenmerken van volwassenen die nauwelijks sociale media gebruiken
Kenmerken van volwassenen die online zijn
  Praktijkvoorbeeld
Bestaansrecht van sociale media
Kenmerken van het gebruik van sociale media
  Praktijkvoorbeeld
  Praktijkvoorbeeld
Verschillen in het gebruik bij bepaalde leeftijdsgroepen
  Praktijkvoorbeeld

De invloed van sociale media
Voordelen van sociale media
Negatieve effecten

Les 4

Doelgroepen
Overzicht sociale media
  Praktijkvoorbeeld
  Praktijkvoorbeeld

De inzet van sociale media
Social audio
  Podcasting
  Praktijkvoorbeeld
Social video
YouTube
  Praktijkvoorbeeld
Gewelddadige filmpjes
  Happy slapping
  Sharking
  Rape
  Robbery
  Violence
  Cyberbaiting
  Bezemen
Verbieden van gewelddadige films
Onherkenbaar maken van gezichten (blurren)
  Praktijkvoorbeeld
Kijkwijzer
  Praktijkvoorbeeld
Social photo’s
Sociale dating
Datingsites
  Praktijkvoorbeeld
Chatten
E-mail

Social networking
Profielsites
Virusrisico’s
  Praktijkvoorbeeld
Sociale networking en onderwijs
Techniek steeds geavanceerder
Pushmeldingen
Je uiten zonder gezien te worden
Het aantal vrienden geeft status
Vaste waarden voor communicatie via sociale netwerksites
SMS
Hyves
Facebook
LinkedIn
Social weblogs en microblogs
Twitter

Social gaming
  Praktijkvoorbeeld
Social gaming binnen social networking
Second Life
World of Warcraft

Andere sociale media
Social wiki’s
Social forums
Sociale media en marketing

Les 5

De grenzeloze generatie
Coaching
De wereld van internet
   Praktijkvoorbeeld
Twijfels over het gebruik van sociale media
De stand van zaken
Grenzen tussen gebruikersgroepen verkleind
Jonge generatie en sociaal mediagedrag
  Praktijkvoorbeeld
  Praktijkvoorbeeld
Het sociale mediagedrag van individuen nader bekijken
Snelle ontwikkelingen hebben positieve en negatieve effecten

Sociaal mediagedrag nader bekeken
Hoezo betrouwbaar?
Boodschappen worden vaak voor waar aangenomen
  Praktijkvoorbeeld
Profielen opstellen bij sociale media

Beoordeling door analyse
Betrokkenheid
Surfgedrag
Leesvaardigheden
  Praktijkvoorbeeld
Tekstsoorten
Tekststijl
Aanpak van het aanleren van vaardigheden
Lees- en informatievaardigheden
Waar vind je informatie?
Informatievaardigheden
  Wie is de auteur?
  Wat is het doel van de website?
  Waar gaat de informatie over?
  Hoe wordt de informatie verwerkt?
Basisoefening surfen op internet voor kinderen
Basisoefening sociale media voor kinderen

Reflectie op mediagedrag
Emotionele ontwikkeling
Emotionele ontwikkeling en identiteit
Vriendschap
  Reflectie vriendschap
Respect
  Reflectie online respect
  Praktijkvoorbeeld
Privacy
  Reflectie op privacy
Invloed van sociale media op onze taal
  Reflectie op taalgebruik
Morele ontwikkeling
  Reflectie op morele kwesties
Mediageweld
  Reflectie op geweld
Seksualiteit
  Reflectie op seksualiteit
Houvast
  Tips

Les 6

Hoe goed ken ik jou?
Een nieuwsbericht

Privacy
Reflectie en mediawijsheid (1)
Profielpagina verplicht
  Praktijkvoorbeeld
Anonimiteit

Cyberpesten
Cyberpesten getuigt van weinig respect voor de ander
  Praktijkvoorbeeld
Bij cyberpesten hebben we te maken met twee groepen
Cyberpesten is een lastig fenomeen
Vormen van cyberpesten
  Bangalijst
  Grooming
  Bezemen
  Cyberbaiting
  Haatfilmpjes
  Online schelden of bedreigen
  Happy slapping
  Flamers
Reflectie en mediawijsheid (2)
Groepsgerichte aanpak van cyberpesten

Seksualiteit en identiteit
Grenzen vervagen
Seks is uit de taboesfeer gehaald
Vertrouwen kweken
Reflectie en mediawijsheid (3)
Ontwikkelen van de identiteit
Reflectie en mediawijsheid (4)
Individualiteit en identiteit
Reflectie en mediawijsheid (5)

Gamen
  Praktijkvoorbeeld
Gamen als vrijetijdsbesteding
Gedrag en status van de gamer
Negatieve effecten van het gamen
Reflectie en mediawijsheid (6)
Gameverslaving
Reflectie en mediawijsheid (7)
Geweld in games
Reflectie en mediawijsheid (8)
Therapeutisch gamen
Gokverslaving
Reflectie en mediawijsheid (9)
Loverboys
Reflectie en mediawijsheid (10)

Functionele mediawijsheid
De praktijk van opvoeden en coachen
Taak van de ouders
Taak van het onderwijs
De taak van de overheid
De taak van de social media coach
Onzorgvuldig gebruik van de sociale media
Reflectie en mediawijsheid (11)
Afspraken en protocollen
Kinderen creativiteit op mediagebied bijbrengen

OMVANG

Deze volledig schriftelijke studie omvat 370 pagina's op A5-formaat

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU

hbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

mbo-niveau is wenselijk, maar niet noodzakelijk

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN 

je kunt desgewenst een digitaal  thuisexamen afleggen

ERKENNING

geaccrediteerd, erkend en aangeraden door de Stichting GezondZorg, KTNO, BATC en VBAG
PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Social Media Coaching.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Jeugdcoaching Sociale Media

   


* = Verplicht invulveld


Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.32 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.32 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.