Cursusvoordeelpakket Homeopathie voor Dieren | SORAG Opleidingen en Cursussen

Homeopathie voor Dieren

sorag.nl.

Homeopathie voor Dieren

Homeopathie is een therapievorm die niet alleen bij mensen, maar ook heel goed bij dieren kan worden toegepast. Alhoewel dieren niets kunnen vertellen over hun klachten geven ze door middel van gedrag en lichaamstaal doorgaans heel goed aan wat ze mankeren. Dat levert vaak een hoeveelheid aanknopingspunten op die uitstekend passen bij de ziektebeelden van homeopathische geneesmiddelen. En wat het werken met homeopathie bij dieren een extra dimensie geeft: dieren kunnen geen klachten simuleren of verzwijgen en geven je daardoor een objectief beeld van het behandelresultaat.

Homeopathie voor Dieren specialisatie

De Specialisatiecursus Homeopathie voor Dieren is een vervolg op de Basiscursus Homeopathie voor Dieren. In de Specialisatiecursus worden de onderwerpen die aan de orde zijn geweest in de Basiscursus verder uitgediept en ook wordt er veel aandacht besteed aan de psyche van het dier, het belang van een goede voeding en een aantal aanvullende therapieën die kunnen worden toegepast bij de behandeling van dieren.