Wijs een ander op de pagina   Contactgegevens SORAG-Akademie   Contactgegevens SORAG-Akademie   SORAG-Akademie op Twitter   SORAG-Akademie op Facebook

Je docent: Ruby van den Heuvel
Omschrijving Inhoudsopgave Details Proefles Inschrijven

Studieduur:
6 maanden

Lesgeld:
1 x € 360,00 ineens
of
6 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 198,00 ineens
of
6 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Traumacoaching staat tegenwoordig sterk in de aandacht. Zowel door gebeurtenissen in het huidige hectische bestaan, als door ongelukken of het meemaken van ernstige incidenten kunnen lichamelijke, maar ook psychische trauma’s ontstaan. Een voorbeeld hiervan zijn de militairen die voor vredesmissies naar verre landen gestuurd worden en daar met ernstig traumatiserende gebeurtenissen worden geconfronteerd. Maar ook mensen die het lijden van een verwante, iemands dood of een echtscheiding hebben meegemaakt, kunnen een trauma opgelopen hebben. De opleiding Traumacoaching, gaat in op de oorzaken van trauma’s, de gevolgen ervan en op de behandelmethoden die toegepast kunnen worden. Deze cursus is niet alleen bedoeld als beroepsopleiding op hbo-niveau, maar je kunt de kennis die je tijdens je studie opdoet ook heel goed toepassen op jezelf.


Traumatische ervaringen zijn in onze tijd bijna aan de orde van de dag. In tal van situaties komen we ze tegen, ook waar dit bijna voor onmogelijk wordt gehouden. Zo zijn recentelijk op grote schaal zaken rond seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk, de jeugdzorg en bij pleeggezinnen aan het licht gekomen. En ook zijn er de afgelopen tijd zedenschandalen aan de orde geweest bij jeugd- en sportverenigingen. Ook natuurrampen, pesterijen en ervaringen op het werk leiden vaak tot trauma’s en zelfs het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS).

 

Veel hulpverleners krijgen in diverse situaties met getraumatiseerde mensen te maken. Er wordt een relatie gelegd tussen de problemen die mensen nu hebben, en de ervaringen die verband houden met vroegere traumatische gebeurtenissen. De mate van bewustzijn tijdens het meemaken van het trauma is bepalend voor het soort hulp dat mensen geboden kan worden. In deze cursus wordt beschreven hoe trauma’s kunnen ontstaan in de vroege menselijke ontwikkeling en als gevolg van externe factoren. Hierbij wordt aangegeven welke processen zich bij de verschillende soorten trauma’s voordoen.

 

Bij het ondergaan van pijnlijke ervaringen maakt men onderscheid tussen manifeste en latente ervaringen. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden wordt beschreven welke ervaringen zich allemaal voor kunnen doen in beide categorieën. Gaandeweg wordt duidelijk hoeveel traumatische ervaringen er inmiddels te onderscheiden zijn en hoeveel mensen er in de afgelopen jaren in totaal door getroffen zijn. Meer dan ooit is er behoefte aan goede traumatherapieën en adequaat opgeleide therapeuten, zo blijkt overduidelijk. Bij mensen met een trauma staan angst, machteloosheid en wanhoop centraal. Om dit proces goed te begrijpen en een cliënt daarbij te kunnen begeleiden, is het belangrijk over kennis van de werking van de hersenen te beschikken. Na het afronden van deze cursus ben je in staat de vele vormen van trauma’s te onderscheiden en deze, samen met de hulpvrager, op een individueel passende manier te behandelen.

 

Meer informatie over deze cursus of een studieadvies? Klik hier >>>

Studieduur:
6 maanden

Lesgeld:
1 x € 360,00 ineens
of
6 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 198,00 ineens
of
6 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave TC

 

Les 1

 

Traumaverwerking

Inleiding

 

De traumatische ervaring

 

Vroegtijdige traumatische ervaringen

Ontwikkelingstrauma’s

   Het embryo

   Het kind vanaf de foetus tot de leeftijd van 2 jaar

   Fysiek trauma                                                          

   Verlies en scheiding                                     

Shocktrauma’s                                                

Trauma in een reeks van ervaringen                   

 

Het traumatische proces                                           

Manifeste ervaringen                                        

Grootschalig misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk                                               

Aantal meldingen en klachten Kerk en Recht                 

Omvangrijk zedenschandaal in een kinderdagverblijf                                                                  

Overleven bij een vliegramp                               

Een dierbaar persoon verliezen aan de dood of aan een ongeneeslijke ziekte                               

Verlies door een echtscheiding                         

Je baan kwijtraken                               

Een deel van je lichaam, je leven, verliezen                    

Op de vlucht voor oorlogsgeweld                       

Trauma tijdens beroepsuitoefening                                

De hel van Hoek van Holland                             

Overval op een vrachtwagenchauffeur                 

 

Latente ervaringen                                       

Dominantie door anderen                                             

Afwijzing door anderen                                     

Praktijkvoorbeeld                                                         

De zorgen en pijn van ouders willen verlichten    

Praktijkvoorbeeld                                                         

Door machteloosheid en angst bevriezen                       

Praktijkvoorbeeld                                                         

Door ziekte, handicap of ouderdom je huis moeten verlaten                                                        

Uitsluiting van specifieke bevolkingsgroepen                  

 

Bewustzijn en inzicht in de hersenen                       

De hersenstam (de reptielenhersenen) of cerebellum                                                     

De limbische hersenen (vroege zoogdierhersenen)          

Praktijkvoorbeeld                                                         

De neocortex                                                  

Grote voorhoofdskwab                                      

Wandbeenkwabben en voorhoofdskwabben                    

 

Les 2

 

Inleiding                                                        

 

De traumareacties: vechten, vluchten of bevriezen                                                 

Zoeken van bescherming                                              

Overweldigende situaties                                              

De reactie van (zoog)dieren                              

De reactie van mensen                                     

Vergelijken van signalen                                   

Overdreven alerte staat                                     

Ontwikkelen van traumasymptomen                              

Praktijkvoorbeeld                                                         

 

Een aanzet tot verwerking                            

Hulpbronnen buiten onszelf                               

Hulpbronnen binnen onszelf                              

Geleide meditatieoefening ‘Hulpbron’                 

 

Reflectie hulpbronnen                                              

Actuele voorbeelden                                         

Controle herwinnen                                          

Genezende omgeving                                       

Het genezingsproces                                       

Onderzoeken hoe angsten en klachten bij jezelf werken                                                 

Verlies van vertrouwen                                      

 

Lichamelijke gevolgen van angstreacties

De werking van de amygdala

Vergelijken van nieuw binnengekomen prikkels

Het proces schematisch bezien

Nieuw onderzoek                                                         

Associatie door de amygdala                            

Hyperactiviteit van de amygdala                        

 

De werking van het geheugen                                  

Het impliciete geheugen                                   

Het expliciete geheugen                                   

 

Wat er verder in het lichaam gebeurt                       

Spanning kan leiden tot hoofdpijn en migraine    

Praktijkvoorbeeld                                                         

Buitensporige transpiratie van handen en voeten 

Klachten over bloeddruk en hart                        

Gespannen en overbelaste spieren, pijnlijke gewrichten                                                 

Praktijkvoorbeeld                                                         

Effecten op het spijsverteringsstelsel                 

Verhoogde gal- en insulineaanmaak                  

Een onbestemd benauwd gevoel                       

Koude handen en voeten en continue vermoeidheid        

Slapeloosheid en nachtmerries                         

 

Les 3

 

Inleiding                                                        

 

Traumabenadering nu en in het verleden                

Traumatiserende gebeurtenissen vroeger           

   De Tweede Wereldoorlog                               

   De Watersnoodramp van 1953           

   Treinkapingen in Wijster en De Punt, schoolbezettingen in Bovensmilde in 1975 en 1977

Traumatiserende gebeurtenissen nu                  

   Schietincident in Alphen aan den Rijn             

 

Traumabenadering in het verleden              

De Freudiaanse benadering                              

Pierre Janet                                                    

Paul Russell                                                   

Professor Bastiaans en het KZ-syndroom                      

Kritische noot                                                  

Traumabenadering bij de Watersnoodramp                    

Gebrek aan aandacht voor getraumatiseerden    

Het fasenmodel bij de traumatische ervaringen ten gevolge van de Zuid-Molukse acties                

Uitwerking van de stadia                                              

   Ontkenning                                                  

   Woede                                                        

   Marchanderen                                                          

   Depressie                                                    

   Acceptatie                                                   

Lotgenotenverband                                           

 

Overdracht en tegenoverdracht                                

De reactie van de therapeut                              

Overdracht en tegenoverdracht bij trauma’s                    

Empathie                                                        

Van empathische respons naar tegenoverdracht 

Reacties die bij iedereen optreden                                

Zeer specifieke reacties                                   

Praktijkervaring 1                                             

Praktijkervaring 2                                                         

Huidige traumabenaderingen                             

 

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)                    

DSM IV-classificatie                                         

Niet altijd sprake van PTSS                              

Aanbrengen van stigma’s                                             

Opeenstapeling van indringende belevingen                    

Moment van verwarring                                     

Je eigen innerlijke stem (her)ontdekken             

Innerlijke stem                                                 

 

Les 4

 

Inleiding                                                        

 

Indringende gebeurtenissen zijn inherent aan het leven                                                    

Praktijkvoorbeeld                                                         

Van het leven willen en weten te leren               

 

Opvang na een traumatische ervaring                     

Getuige zijn van een bijna-verdrinking                

Opvang door anderen                                       

Achtereenvolgende nare ervaringen                               

Het optreden van traumatische koppeling en dissociatie                                                 

Het specifieke proces                                      

Beschermingsmechanisme                              

Praktijkvoorbeeld                                                         

Situaties in de kindertijd vaak al tamelijk bedreigend       

Voorwaarden voor koppeling                             

   Een zogenoemde getuige                              

   Een zogenoemde volwassene                        

De lichamelijke kant van dissociatie                              

Blijvende en langetermijneffecten                                  

Hyperarousal                                                   

 

Relatief nieuwe traumabenadering in Nederland    

Uitwerking van de drie concepten                                  

   De volwassene                                                         

   De getuige                                                   

   Het innerlijke kind                                         

Het verwerkingsproces                                     

Praktische toepassing                                     

Tijdens het onderzoek in het hier en nu blijven    

 

Toepassing van neurolinguïstische inzichten           

Instinctieve reactie                                           

Neiging tot interpreteren                                   

Ervaren hulpverleners inzetten

Woede en agressie als kracht                          

Emoties: opbouw en ontlading                          

Passieve agressie                                           

Zich naar binnen kerende woede                       

Gezonde boosheid                                           

 

Les 5

 

Inleiding                    

 

Somatic Experience                                      

Werking van de Somatic Experience                 

Maggie Kline: Het weerbare kind                                   

Praktijkvoorbeeld                                                         

 

Het blokkeren van energie                            

 

Het penduleren van Peter Levine                             

 

Containment                                                 

 

Dynamische Meditatie                                              

Achtergrond                                                    

Werkwijze                                                       

Uitvoering van de Dynamische Meditatie            

Het lichaam geeft de bewegingen aan                

Stilteperiode                                                    

Terugkeer vanuit de stilte                                             

De verschillende fasen van de Dynamische Meditatie      

   De eerste fase, duur: tien minuten                  

   De tweede fase, duur: tien minuten                

   De derde fase, duur: tien minuten                              

   De vierde fase, duur: vijftien minuten               

   De vijfde en afsluitende fase, duur: vijftien minuten       

Effecten van de Dynamische Meditatie              

Persoonlijke toepassing                                   

   Eerste stap, duur: vier minuten                                  

   Tweede stap, duur: vier minuten                                 

   Derde stap, duur: vier minuten                       

   Vierde stap, duur: vier minuten                                  

   Vijfde stap, duur: zo lang als wenselijk                       

 

EMDR                                                            

Ontstaan van EMDR                                        

De methode van EMDR                                    

Het verloop van de behandeling                         

Verklaring van het effect van EMDR                               

Scepsis over EMDR                                         

Eigen verwerkingsmechanisme                         

 

Les 6

 

Inleiding                                                        

 

Aspecten van het gesprek                             

Actie en reactie                                               

De kennis van de hulpverlener                           

De inzichten van de hulpverlener                       

Het waarnemingsvermogen van de hulpverlener   

Het inlevingsvermogen van de hulpverlener                     

Cliënten en hun reacties                                              

Overtuigingen herkennen                                              

Reeks van traumatische ervaringen                               

 

Het ontstaan van angstprikkels                                 

Praktijkvoorbeeld                                                         

Het waarnemen en inleven van de hulpverlener    

Werken in groepsverband                                             

Noodzaak om de hulpeloosheid in te voelen                   

Praktijkvoorbeeld                                                         

Ingesleten en hardnekkige patronen                  

De cliënt de keuze laten                                              

Terugtrekkingsgedrag en irritatie                       

 

Het stellen van vragen                                              

Generalisaties                                                 

Waaromvragen of concrete vragen                                 

Bewust worden van de eigen waarnemingen en gedachten                                                         

 

Andere middelen tot verwerking                              

Muziek                                                          

Taal                                                                

Beelden                                                                      

Beweging: sport en spel en actieve meditatie     

Praktijkvoorbeeld van Lesley                             

Mogelijke therapievormen                                             

   Gesprekstherapie                                         

   Sport en spel                                               

   Muzische hulpmiddelen                                            

De jeugd van Lesley                                         

Diagnoses                                                      

Algemene kenmerken van borderline                 

Belevingswereld van borderline                          

Behandelplan voor Lesley                                             

Overdracht van de hulpverlener                          

 

De maatschappelijke kanten van trauma en traumaverwerking                                         

Kosten voor de samenleving                             

Keerpunt                                                         

Een weg uit een trauma kun je leren                  

Studieduur:
6 maanden

Lesgeld:
1 x € 360,00 ineens
of
6 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 198,00 ineens
of
6 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie
STUDIEDUUR
6 maanden

OMVANG
364 pagina's op A5-formaat
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
STUDIEBELASTING
bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU
hbo-niveau
CURSUSAANVANG
je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten
VOOROPLEIDING
mbo-niveau is wenselijk, maar niet noodzakelijk
STUDIEMATERIAAL
het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk
EXAMEN
kan desgewenst worden afgelegd

ERKENNING
geaccrediteerd, erkend en aangeraden door de Stichting GezondZorg, KTNO, BATC en VBAG

LESGELD
1 x € 360,00 ineens
6 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 198,00 ineens
6 x € 35,75 per maand

 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:
Traumacoaching.pdf

Wijs een ander op deze proefles