Wijs een ander op de pagina   Contactgegevens SORAG-Akademie   Contactgegevens SORAG-Akademie   SORAG-Akademie op Twitter   SORAG-Akademie op Facebook

Je docent: Ruby van den Heuvel
Omschrijving Inhoudsopgave Details Proefles Inschrijven

Studieduur:
12 maanden

Lesgeld:
1 x € 720,00 ineens
of
12 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 396,00 ineens
of
12 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Steeds meer mensen hebben last van psychische problemen. In de dagelijkse therapeutische praktijk word je dan ook steeds vaker geconfronteerd met patiënten die lijden aan psychische of gedragsproblemen. Daarnaast ontstaan ook veel lichamelijke klachten als gevolg van psychische afwijkingen, iets dat in de reguliere praktijk vaak wordt behandeld met medicijnen. De positieve effecten van zo'n medicamenteuze behandeling zijn vaak gering en het gevaar van medicijnverslaving ligt daarbij altijd op de loer. In de additieve medische praktijk staat ons een groot aantal therapiemogelijkheden ten dienste. Om deze zo goed mogelijk toe te passen is de Basiscursus Psycho- en Gedragstherapie samengesteld.


Door deze cursus te volgen word je als het ware betrokken bij de psychische en gedragsprocessen die in een mensenleven kunnen ontstaan. Je leest niet alleen over de geschiedenis en de achtergronden van bepaalde therapieën, maar je leert ook hoe je deze zelf toe kunt passen. Ook word je keer op keer gevraagd hoe je bepaalde psychische en gedragssituaties in je leven persoonlijk hebt ervaren, zodat je aan de hand van je eigen functioneren en reageren inzicht krijgt in de ingewikkelde processen in de hersenen.

Uiteraard komen de verschillen tussen de reguliere en de alternatieve behandelvormen van psychische aandoeningen ter sprake, maar tevens wordt uitgebreid ingegaan op de leer van Freud, Jung en Adler. Een groot aantal ziektebeelden en hun behandeling wordt besproken, alsmede ontwikkelingspsychologie, de definities van gedrag, probleemverwerking en emoties.

 

Meer informatie over deze cursus of een studieadvies? Klik hier >>>
 

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD

De leer van Freud, Jung en Adler, het wezen van psychologie en verschillen met de psychiatrie, ontwikkelingspsychologie van baby tot volwassene, emoties, vormen van gedrag, probleemverwerking en verwerkingsprocessen, verbindingen met lichamelijke aandoeningen, karakter en persoonlijkheidsvormen, fobisch en paranoïde gedrag, eetstoornissen, alsmede een groot aantal ziektebeelden en hun behandeling.

Studieduur:
12 maanden

Lesgeld:
1 x € 720,00 ineens
of
12 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 396,00 ineens
of
12 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Inhoudsopgave

In de Basiscursus Psycho- en Gedragstherapie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

Inleiding

 

Wat is psychologie?
Klinische psychologie
Het verschil met psychiatrie

 

Freud
Hysterie
Het ‘es’

 

Depressie
Involutiedepressie
Postpartum depressie
Puberteitsdepressie
Winterdepressie
Pathologische depressie
Welke invloed heeft depressie op de omgeving?
Manie
Ondersteunende oefeningen bij depressie
Affirmaties
Praktijkvoorbeeld

 

Ontwikkelingspsychologie
Groei
De zuigeling
Taalontwikkeling
Motorische ontwikkeling
Sociale ontwikkeling
De geest van de baby

 

Emotie: angst

 

Freud en het libido
De ontwikkeling van het libido
Voorbeelden van frustraties en fixaties

 

Psychose
Bewustzijnsvernauwing
Bewustzijnsverlaging
Borderline-problematiek
Depersonalisatie
Hallucineren
Psychose eenmalige aandoening

 

Menselijk gedrag
Conditioneren
Negatieve gevolgen van conditionering

 

Ontwikkelingspsychologie de peuter
Leren lopen

 

Emotie: agressie

 

Inzicht geeft kennis en kracht

 

Freud: het oedipuscomplex

 

Schizofrenie
Vormen van schizofrenie
Gespleten persoonlijkheid
Paranoïde schizofrenie
Taalgebruik en communicatie
De orthomoleculaire therapie en schizofrenie

 

Probleemverwerking
Hoe reageren wij op problemen
Problematische ontwikkelingen
Gedragsrepertoire
Je zelfbeeld en wereldbeeld
Probleemverwerking en orgaanfuncties
De boeddhistische leer
Chinese benadering

 

Ontwikkelingspsychologie de kleuter
Periode van identificatie
De waarneming van de kleuter
Sociale ontwikkeling
Uiterlijke kenmerken
Spel/leermanieren van de kleuter
De kleuterschool

 

Emotie: verdriet
Wanneer ontstaat er verdriet?
Uitgestelde emoties
Kinderverdriet

 

De psychologische test
Intelligentietest
Zwakzinnigheid

 

Freud: het ich en het über-ich
Het ich
Het über-ich
Freudiaanse versprekingen

 

Hyperesthetisch-emotioneel en neurastheen syndroom
De oorzaak van overspannenheid
De holistische visie
Verschil ontspanning en depressie

 

Probleemverwerking
Conflicthantering
Ruzie
Voorkomen van ruzie
Vergeven
Vergeten

 

Ontwikkelingspsychologie het basisschoolkind
De klas als sociale omgeving
Opvoeding
Pesten
Onderwijs
Hoogbegaafdheid
Dyslexie

 

Emotie: vreugde

 

Jung
Het bewuste en het onbewuste
Verschillende vormen van bewustzijn
De vier menselijke functies

 

Probleemverwerking
Echtscheiding
Scheiden is niet alleen van deze tijd
Energieën
Kinderen en scheiding
De verandering
Stiefouders
Gezinstherapie
Oorzaken van verschillen tussen partners
De functie van de omgeving
Het huwelijk als wet
De ontwikkeling tussen de partners
Scheiden doe je niet zomaar
Relatietherapie
Periode van onzekerheid
Contact met je ex
De functie van de trouwring bij een scheiding
Huwelijk en persoonlijke groei

 

Dromen
Dromen volgens Freud
De droomuitleg van Jung
De fysiologie van de slaap
Droomtijd / slaaptijd
James Redfield: De Celestijnse Belofte
Meningen
Therapeutische bruikbaarheid van dromen
Narcolepsie

 

Ontwikkelingspsychologie de puber
Persoonlijke veranderingen
Geestelijke groei
Wat voor mens word je uiteindelijk
Groepsconformisme
Puberteitsproblematiek
Seksuele ontwikkeling
Puberteitsdepressie

 

Emotie: schrik, verbazing en verbijstering
Schrik
Verschillende meningen
Verbazing en verbijstering
Bach-bloesemtherapie

 

Jung: menstypen
De extravert
De introvert
Acht typen

 

Psychologie en ziekteprocessen
Onvoldoende gerichtheid op de geest
Oorzaken van ziekte
Beter worden
Ziek zijn?
De wil tot genezen
De mening van Roy Martina
Dethlefsen

 

Ontwikkelingspsychologie de adolescent
Fysiologische en psychische verandering
Eindstation volwassenheid

 

Emotie: geestdrift
Geestdrift als reflex
Arousal

 

Jung: de archetypen
De mandala

 

Verwerkingsprocessen: omgang met je patiënt
Het brengen van slecht nieuws
Reactie van de patiënt

 

Het syndroom van Korsakoff

 

Het karakter
Karaktertypen binnen de iriscopie
Typologie van Kretschmer

 

Emotie: huilen

 

Adler
De individualpsychologie

 

Macht
Status en prestige
Rolpatronen
Machtsafstand
Bach-remedies

 

Verwerkingsprocessen: sterven
Een strak protocol
Emotionele verwerking
Intensivering van het leven
Het joodse sterven
Boeddhistische sterven
Andere cultuurgebonden riten
Sterven in welvaart
Rouwbegeleiding
Bach-remedies

 

Inwerking van prikkels op ons bewustzijn en onbewustzijn
Geuren
Geurtherapie
Aromatherapie
Kleuren
Kleurentherapie
Prikkels in de zwakzinnigenzorg

 

Emotie: lachen

 

Adler: overcompensatie
Gezinsstructuur

 

Mishandeling
Slachtoffers van seksueel geweld
Hoe ‘ gewoon’ is seksueel geweld?
Vrouwenmishandeling
Waarom mishandelde vrouwen niet weggaan?
Hulpverlening

 

Scholen binnen de psychologie: gestaltpsychologie

 

Fobisch gedrag
Fobie
De sociale fobie
De dwangneurose
De obsessie
Smetangst of smetvrees
Onheilsangst
Indeling in niveaus
Flooding

 

Emotie: jaloezie
Achterhalen van de oorzaak belangrijk
Bachremedies

 

Emoties en homeopathie
Angst
Hysterie
Jaloersheid
Melancholie
Stress en nervositeit
Woede en agressie

 

Natuur en psyche

 

Kindermishandeling
Foetale mishandeling
Syndroom van Münchhausen bij proxy
Verwaarlozing
Lichamelijke mishandeling
Psychische mishandeling
Seksuele mishandeling
Hulpverlening

 

Scholen in de psychologie: behaviorisme
Skinner

 

Agorafobie
Het ontstaan van agorafobie
Therapiemogelijkheden
Behandeling van agorafobie

 

Emoties: emotionele stoornissen

 

Jean Piaget
Piaget in de psychologie
Kinderen
Verschillende ontwikkelingsstadia
Structuur

 

Paranoïde stoornissen
Transactionele analyse
Vormen van paranoïde stoornissen
Kenmerken
De paranoïde persoonlijkheid
Therapeutische mogelijkheden

 

Scholen in de psychologie: geesteswetenschappelijke oriëntatie
Typologie

 

Pijn
Pijngedrag
De kracht van positief denken
Pijnbeleving
Onderzoek naar pijn
Pijn in soorten
Pijnbehandeling
Meningen over pijn

 

Anorexia en boulimia nervosa
Anorexia nervosa
Diverse achtergronden
Boulimie bij anorexie
Gevolgen van anorexia nervosa
Invloed van het gezin
Behandeling van anorexia nervosa
Natuurgeneeskunde en anorexia nervosa
Gangbare therapieën voor anorexia-nervosapatiënten
Signalering van de klachten
Boulimia nervosa
De behandeling van boulimia nervosa

 

Dementie
Dementia senilis
Stoornissen van het korte en lange termijn geheugen
Ziekte van Alzheimer
Invloed van externe factoren
Orthomoleculaire therapie
Dementie, een trieste zaak

 

Verslaving
Relationele verslaving
Lichamelijke verslaving
Geestelijke verslaving
Verschillende drugs, verschillende werking
Onthouding
Bespreking van verschillende middelen
Benzodiazepinen
Soft drugs
Harddrugs
Alcohol
Gokverslaving
Seksverslaving
Hulp aan de verslaafde

 

Scholen in de psychologie: fenomenologie

 

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
Hersenfuncties en PTSS
het psycho-organisch syndroom
Geweld
Brand en ongevallen
Richtlijnen voor hulp

 

Evaluatie
Therapeuten
Psychofarmaca
Wie werken er in de geestelijke gezondheidszorg?
 

Studieduur:
12 maanden

Lesgeld:
1 x € 720,00 ineens
of
12 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 396,00 ineens
of
12 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie
STUDIEDUUR
12 maanden

OMVANG
944 pagina's met inhoudsregister
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
STUDIEBELASTING
bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU
mbo-niveau
CURSUSAANVANG
je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten
VOOROPLEIDING
geen specifieke vooropleiding nodig
STUDIEMATERIAAL
het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk
EXAMEN
kan desgewenst worden afgelegd

ERKENNING
geaccrediteerd, erkend en aangeraden door de Stichting GezondZorg, KTNO en BATC

LESGELD
1 x € 720,00 ineens
12 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 396,00 ineens
12 x € 35,75 per maand

 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:
Basiscursus Psycho- en Gedragstherapie.pdf

Wijs een ander op deze proefles