Kruidengeneeskunde
Studieduur:
12 maanden
LESGELD
1 x € 720,00 ineens
12 x € 65,00 per maand

Nu met 40.00% Korting
t/m 28-02-2018

1 x € 432,00 ineens
12 x € 39,00 per maand
INLEIDING

Kruidengeneeskunde, het beoefenen van de fytotherapie, is een van de oudste behandelmethoden die we kennen. Reeds duizenden jaren geleden maakte de mens gebruik van planten en kruiden, niet alleen om zichzelf te voeden en te genezen, maar ook om gezond te blijven. Men deed dat vooral door bepaalde bladeren, wortelen, zaden of vruchten van planten te eten, of hier­op langdurig te kauwen. De mens is dat instinct voor het kiezen van de juiste planten en het vermijden van het gebruik van schade­lijke planten langzaam verloren. Hoewel men er ge­lukkig kennelijk nog wel een sterke herinnering aan overgehouden heeft. Zo hebben antropologen ontdekt dat medicijnmannen van primitieve stammen vaak de door overlevering verworven kruidenkennis combineren met hun eigen intuïtie. Dit doen zij niet alleen bij het voorschrijven van bepaalde kruiden, maar ook bij het zoeken ervan.

 

Was het zo dat enige jaren geleden de kruidengenees­kunde nog werd gepropageerd door 'kruidenvrouwtjes', tegenwoordig is de moderne kruidengeneeskunde uitgegroeid tot een erkende wetenschap waarnaar wereldwijd een aan­zienlijk aantal scheikundigen onderzoek verricht. Ook de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties, heeft het nut van de kruidengenees­kunde ingezien en laat naar de werking en de toepas­baarheid ervan een uitgebreid onderzoek instellen. De afgelopen jaren is de verkoop van kruidengeneesmiddelen wettelijk geregeld en ook in de toekomst zullen er waarschijnlijk nog meer regels worden geformuleerd. Zo valt het in de handel brengen van kruidengeneesmiddelen in Nederland onder de werkingsfeer van de Warenwet en daarbij is ook een aantal middelen verboden die schade aan de gezondheid toe zouden kunnen brengen. Daardoor is het gebruik van kruidengeneesmiddelen veiliger geworden en kun je bij het gebruik ervan goede resultaten bereiken.

OMSCHRIJVING

Kruidengeneeskunde, het genezen met behulp van kruiden, is een van de vele therapieën die de laatste jaren steeds meer toegepast worden. Toch is kruidengeneeskunde niet een nieuwe behande­lingsvorm, want de basis ervan wordt gevormd door eeuwenoude kennis en ervaring. Gaandeweg zul je bij het bestuderen van opleiding Kruidengeneeskunde ­merken dat de toepassingsmogelijkheden van kruiden zeer uitgebreid zijn. Daar komt nog bij dat voor veel ziekten en ongemakken een groot aantal ver­schillende kruiden tot je beschikking staan. Welke kruiden het beste zijn en in welke gevallen ze voorge­schreven en gebruikt kunnen worden, kun je in de lessen steeds duidelijk terugvinden.

 

De meeste mensen die zich onder kruidengeneeskundige behandeling stellen, doen dat om van een ziekte te ge­nezen of om kwalen en gebreken te voorkomen. Toch gaan ze daarbij voorbij aan het wezen van de kruidengeneeskunde, want hoewel de geneesmiddelen vaak een duide­lijke uitwerking hebben, is de kruidengeneeskunde toch een ho­listische vorm van genezen. Zowel het lichaam als de geest wordt bij het genezingsproces betrokken. De holistische opvatting staat natuurlijk lijnrecht tegen­over het idee dat we kruidengeneeskundige middelen kun­nen gebruiken als 'druppeltjes' tegen bepaalde sympto­men. De oorzaak van de ziekte en de factoren die er­voor zorgen dat deze blijft bestaan, dienen - naast het gebruik van een geneesmiddel - wel degelijk aangepakt en eventueel uitgeschakeld te worden. Alleen door op deze wijze te werken, voorkomen we dat kruidengeneeskundige geneesmiddelen op dezelfde onjuiste manier wor­den toegepast als sommige chemische geneesmidde­len.

 

Na het volgen van deze opleiding heb je een gedegen theoretische ondergrond waarmee je kunt omgaan met verschillende aandoeningen en de wijze waarop je deze met behulp van geneeskruiden kunt behandelen. De ervaring zul je echter in de praktijk moeten opdoen, zoals alle therapeuten dat voor jou gedaan hebben.

 

Meer informatie over deze cursus of een studieadvies? Klik hier >>>
 

DEZE CURSUS VORMT EEN ONDERDEEL VAN DE OPLEIDING TOT:

Opleiding Gezondheid specialist
Opleiding Kruiden- en Voeding specialist

DETAILS

STUDIEDUUR
12 maanden
OMVANG
680 pagina's met inhoudsregister
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
STUDIEBELASTING
bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU
hbo-niveau
CURSUSAANVANG
je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten
VOOROPLEIDING
geen specifieke vooropleiding nodig
STUDIEMATERIAAL
het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk
EXAMEN
kan desgewenst worden afgelegd

ERKENNING
geaccrediteerd, erkend en aangeraden door de Stichting GezondZorg, KTNO, BATC en VBAG

LESGELD
1 x € 720,00 ineens
12 x € 65,00 per maand

Nu met 40.00% Korting
t/m 28-02-2018

1 x € 432,00 ineens
12 x € 39,00 per maand