Wijs een ander op de pagina   Contactgegevens SORAG-Akademie   Contactgegevens SORAG-Akademie   SORAG-Akademie op Twitter   SORAG-Akademie op Facebook

Je docent: Ruby van den Heuvel
Omschrijving Inhoudsopgave Details Proefles Inschrijven

Studieduur:
6 maanden

Lesgeld:
1 x € 360,00 ineens
of
6 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 198,00 ineens
of
6 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Met veranderingen in het leven worden we bijna elke dag geconfronteerd. Die veranderingen voltrekken zich niet altijd even gemakkelijk en daarom kan het nuttig of zelfs noodzakelijk zijn dat we in dit veranderingsproces gecoacht wordt. Oude structuren die we tijdens ons leven als vanzelfsprekend hebben geaccepteerd kunnen een blokkade vormen om aan onze toekomst en ons functioneren een wending te geven. Toch zijn die veranderingen noodzakelijk, want anders loop je, zoals veel mensen overkomt, vast in het leven. Daarbij is het de kunst om de negatieve ervaringen van de positieve ervaringen te scheiden. Het op een goede manier gebruiken van de positieve ervaringen kan een stevige basis vormen voor een verandering in je leven. Gelukkig zijn kun je leren!


In deze cursus leer je de basisprincipes waarmee je anderen op een verantwoorde manier kunt coachen, maar ook hoe je voor jezelf als coach op kunt treden. Bij personal coaching snijdt het mes aan twee kanten: je helpt de ander, maar je leert er als coach ook zelf heel veel van. Je ontdekt in deze cursus gaandeweg wie je zelf bent en hoe groot je mogelijkheden zijn. Mogelijkheden waar je je vooraf niet bewust van was. Deze cursus is erop gericht om de persoonlijke mogelijkheden van je cliënten te vergroten, terwijl je daarbij zelf in een voortdurend ontwikkelingsproces als coach meegroeit. Coaching is niet altijd even gemakkelijk, maar zorgt ervoor dat je, als je over de nodige kennis beschikt, op een bevredigende en gelukkige manier kunt omgaan met het leven en de realiteit.

In deze cursus zijn een aantal oefeningen opgenomen die je samen met een hulpvrager kunt uitvoeren, maar die je ook voor jezelf kunt toepassen. De lesstof wordt verder aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden verduidelijkt. De wijze van coachen en de voor- en nadelen die aan bepaalde manieren van werken met een cliënt verbonden zijn komen uitgebreid aan de orde. Ook raak je bekend met de verschillende manieren waarop je kunt coachen, maar ook de valkuilen die je daarbij soms tegenkomt. Je persoonlijke betrokkenheid als coach is daarbij van groot belang. Ook komt in deze cursus het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het begeleiden van mensen tijdens een rouwproces uitgebreid aan de orde.

 

Meer informatie over deze cursus of een studieadvies? Klik hier >>>
 

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD

De verschillende technieken en mogelijkheden van personal coaching, de positie van de coach en de cliënt, het doel van de coaching, het persoonlijke ontwikkelingsproces van de coach en wave-ing, het geven van feedback en bijsturing, het vergroten van de competentie, valkuilen bij het coachingsproces, het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), het belang van moedig zijn, praten en het gebruik van de stem, de kunst van het luisteren, rouwverwerking, de verschillende vormen van betrokkenheid van de coach, evenals het toepassen van verschillende vormen van sociaal-psychologische hulp bij het coachen.


Deze cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot:

Opleiding Personal Coaching specialist
Studieduur:
6 maanden

Lesgeld:
1 x € 360,00 ineens
of
6 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 198,00 ineens
of
6 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Inhoudsopgave

In de cursus Basiskennis Personal Coaching worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

Les 1

 

De basis van het coachen
Begripsomschrijving
Gelijkwaardigheid
Gelijkwaardigheid versus gelijkheid
Oog voor blinde vlekken

 

Het thema bij het coachen
Je vermogens uitbreiden: behalve ja, ook nee kunnen zeggen
Je vermogens uitbreiden: een andere weg inslaan
Ingrijpende gebeurtenissen verwerken
Aspecten bij het verlies van werk
Het verbreken van een relatie
Wie van de partners neemt de stap?
Inzicht in de relatie
Een dierbaar persoon door de dood verliezen

 

De positie van de coach
Macht en invloed
Macht
De vos en de mango's
Invloed
De vloeiende overgang tussen macht en invloed

Het doel van de coaching
De positie van de coach
Van uiterlijke gids naar innerlijke gids
De taak van de coach
De uiterlijke gids
De innerlijke gids
Het proces van de cliënt
Angst omzetten in vertrouwen

 

Je eigen ontwikkelingsproces als coach
Je ontwikkeling als mens
Basiskennis bij coaching
Het belang van meditatie
Meditatie overdragen op de cliënt
Praktische uitvoering
De Gourishankar-methode
Meditatiehouding en -benodigdheden
De vier fasen van de Gourishankar-meditatie
Nabespreking met de cliënt
Reactie van de coach
Ervaringen van de cliënt tijdens de meditatie
Reacties van de coach
       Meditatie is geen concentratie
       Het stilzitten went
Afdwalen is gewoon

 

De aanpak bij het coachen
Zo veel mogelijk zelf laten ontdekken
Openheid en verantwoordelijkheid
Het intakegesprek
Aanmoediging
Sterke emoties
Menselijk optreden
Een andere benadering
Het effect van alternatieve middelen

Werkwijze bij het gebruik van inzichtkaarten
De gevoelshand
Totale aandacht
Kiezen
Leerproces

 

Speelsheid tijdens de coaching
Speelsheid bij de cliënt
Speelsheid bij de coach
Speelsheid aanwakkeren bij de cliënt
De natuurlijkheid van speelsheid
Het voordeel van indirecte benadering

 

Feedback geven en bijsturen
Feedback geven
Positieve feedback
Negatieve feedback
Stevige kritiek werkt averechts
Feedback op het gedrag van de persoon en niet op de persoon zelf
Kleine elementen bij de horens nemen
Kleine stapjes zetten
Je tijd efficiënt gebruiken

 

Les 2

 

Verschillende processen bij het coachen

 

Een coach consulteren
Beginsituatie
Verveling vormt een goed begin
Een veel voorkomende reactie: uitstel
De beginfase
Latere fasen

 

Een verhaal als methode
Een leerzaam verhaal
Van uitstel naar actie

 

Het vergroten van de competentie
Uitgangspunt
Situatieschets
Het onderwerp van de coaching
Gezamenlijk plan
Bestaande competenties
Gewenste competenties
Vaststellen Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)
De verschillende coachgesprekken
Het verkennende coachgesprek
       Actief luisteren
       Samenvatten van wat de cliënt naar voren brengt
       Reflecteren op wat de cliënt zegt
Het informatieve coachgesprek
       Informeren
       De aandacht bij jezelf houden
       Rust creëren voor je zelf
       Vragen van de cliënt
Het coachgesprek voor suggesties
       Suggesties
       Een levensechte setting creëren
       De uitgangspositie
       Suggesties doen
       Het losweken van eigen ideeën
Commentaar van de coach op de suggestie en aanvulling
       Enkele algemene opmerkingen

Oefening om grondig op te ruimen
       De adem vasthouden
Oefening om te aarden
       De basis van het lichaam
        Ademen vanuit je voetzolen

Valkuilen bij het coachingsproces
Projectie
Projectie in de praktijk
Projectie tijdens het coachen

POP: Het persoonlijk ontwikkelingsplan (vervolg)
Vervolg coachgesprek: de verworvenheden van de vorige coaching
       De reactie van de coach
       De vorderingen benadrukken en vieren
       Wat kan er verder verbeterd worden?
       Reactie van de coach
       Ondersteuning
       Bewust maken
       De nieuwe stappen
       De geboden setting
       Het begin
       Evaluerend coachgesprek
       Het verdere verloop
De oefeningen voortzetten

 

Les 3

 

Het bijzondere van het coachen
De vraag komt van de cliënt
De problematiek presenteren
De zaken hanteerbaar maken
Achtergrond: de ijsberg
De haalbaarheid in het oog houden
Praktische uitwerking
       Problematiek vaststellen
       Observatie
       De wijze van verhalen
       Het gebruik van trucs
       De lichaamstaal
       Het belang van emoties
       Energie verspelen|
Controle of beheersing
       Onderdrukking door jezelf
       Overdreven neiging tot ordenen
       Het formele leven is kil
Op blokkades stuiten
Manieren van reageren
       Doorvragen
       Minimale verandering bevestigen
       Gevoelens naar boven halen
       Positief reflecteren

Belangrijke kwaliteiten: moedig zijn
Je eigen moed verkennen
       Middelen en omgeving
       Een plek geven
       De kwaliteit moed uitdiepen
       Symboliek
Moed bij persoonlijke coaching
Oefening voor het vergroten van moed
       De uitvoering
       Nabespreking
De tweede tekening
De moed van de coach
       Moed om jezelf tegen te houden
Diepere achtergrond

Het wiel opnieuw uitvinden
De uitdaging is nodig
Groeien door met tegenslagen om te gaan

 

De kunst om lage verwachtingen te hebben
Omgaan met verwachtingen
Het creëren van frustratie
 

Les 4

 

Het belang van praten
Goed luisteren
Verschillende doelen van luisteren
       De juiste informatie verzamelen
       Luisteren naar aanmoediging
       Voorbeeld eigen ervaring
Tips voor de coach

Het gebruik van de stem
Stemgeluid en intonatie
       De klank van de stem
       Toonhoogte

 

Stemervaringsoefening
       Eerste deel
       Tweede deel
De hardheid of zachtheid van de stem

 

Achtergronden bij de kunst van het luisteren
Aandacht
Dagelijks proces bij aandacht geven
Energieverlies

Technieken tegen energieverlies
       Selectief kijken
       Energie terug laten vallen
Toepassing bij het coachen

Feedbackgesprekken
Observatie of afgaan op een verhaal?
Aspecten van feedbackgesprekken
       Uitwerking
       Toespitsing van het probleem
       Het verhaal van de cliënt
       Reactie van de coach
       Vlaggetjes plaatsen
       Reactie van de coach op het geplaatste vlaggetje en het alternatief
       De heuristische werking van vragen
       Reactie van de cliënt
Gebruik van de juiste toon
Wakker schudden

 

Coaching en humor
Grappige voorvallen vertellen
Iemand met humor wijzen op het eigen gedrag

 

Les 5

 

Persoonlijke problematiek
Wat is persoonlijke problematiek?
Het gaat om de ervaring
Verlies van een dierbaar persoon

 

Rouwverwerking
De fasen van het rouwproces
In een roes leven
In een gat vallen
De ontkenning van het verdriet
Uitingen van ontkenning
Het loskomen van de gevoelens
Sterke emoties, waarbij ook oude pijn los kan komen
Binnenhalen van aandacht
Het aantikken van onverwerkte gevoelens
Geleidelijke rouwverwerking
Voorzichtige acceptatie
Meer omvattende ervaring
Het rouwproces van Ton
Blokkering van het rouwproces
Diepere achtergrond
Hoofdkarakteristiek
Bijkomende houding
Opladen in plaats van uitputten
Wat de winst is bij een verlies

 

Het persoonlijke proces bij de coach
Wave-ing
Het sterfelijke en het eeuwige
Oefening
       Eerste fase
       Tweede fase
       Derde fase
       Vierde fase
       Vijfde fase
       Nabespreking
Oefenen met een partner
Oefenen in een groep
Ervaring versus praten
Richting geven aan het proces
Naar de emoties toe
Gestalt-benadering

 

Les 6

 

Verschillende vormen van betrokkenheid van de coach
Identificatie: totale verplaatsing in de positie van de cliënt
Concreet probleem
Juiste taakopvatting van de coach
Identificatie bij de coach
Tendentieuze vraagstelling
Plaatsvervangende kwaadheid
Identificatie voorkomen
Jezelf vrijmaken
Eventueel doorverwijzen
Een brug slaan naar je vervangen
Empathie: meevoelen met de ander
Oefening om de balans te vinden
       De eerste stap
       De tweede stap
       De derde stap
Grens tussen empathie en identificatie bewaken
Een houding van vriendelijkheid: vriend zijn voor
Een echte vriend zijn voor iemand anders
De achtergrond
Onafhankelijk naast elkaar in het leven staan
Bloei

 

Sociaal-psychologische hulp bieden bij het coachen
Het verhaal over de talenten
Talenten ontdekken en ontwikkelen bij het coachen
Stap voor stap
Oude zaken goed afronden
Niet te veel haast hebben
Praktijkvoorbeeld
Onrust: het verlangen om ‘het' te vinden

 

Het lemniscaatpatroon
Lemniscaatpatroon
       Hoe zie ik mijzelf?
       Wat zit daaronder?
       Hoe toon ik mezelf?
       Zien anderen jou net zoals jij jezelf ziet?
       Geef de indruk weer die je wilt maken
       Wat kun je sterker maken bij het naar buiten treden?
       Wat volgt hieruit?
 

Studieduur:
6 maanden

Lesgeld:
1 x € 360,00 ineens
of
6 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 198,00 ineens
of
6 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie
STUDIEDUUR
6 maanden

OMVANG
464 pagina's op A5-formaat

PRAKTIJKDAGEN
bij voldoende belangstelling worden praktijkdagen georganiseerd
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
STUDIEBELASTING
bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU
mbo-niveau
CURSUSAANVANG
je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten
VOOROPLEIDING
geen specifieke vooropleiding nodig
STUDIEMATERIAAL
het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk
EXAMEN
kan desgewenst worden afgelegd

ERKENNING
geaccrediteerd, erkend en aangeraden door de Stichting GezondZorg, KTNO en BATC

LESGELD
1 x € 360,00 ineens
6 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 198,00 ineens
6 x € 35,75 per maand

 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:
Basiskennis Personal Coaching.pdf

Wijs een ander op deze proefles