Wijs een ander op de pagina   Contactgegevens SORAG-Akademie   Contactgegevens SORAG-Akademie   SORAG-Akademie op Twitter   SORAG-Akademie op Facebook

VEEL GESTELDE VRAGEN
 

• Wat zijn de voordelen van een thuisstudie bij de SORAG-Akademie ?

• Welke vooropleiding heb ik nodig om bij de SORAG-Akademie te kunnen studeren?

• Kan ik bij een opleiding tot specialist vrijstelling krijgen voor een module of opleiding die ik al gevolgd heb?

• Wanneer kan ik met mijn studie beginnen?

• Moet ik extra studieboeken aanschaffen?

• Kan ik vanuit het buitenland studeren?

• Kan ik vooraf een proefles bekijken?

• Wat zijn de algemene studievoorwaarden van de SORAG-Akademie?

• Hoe kan ik mij inschrijven voor een cursus of opleiding?

• Hoe kan ik het lesgeld betalen?

• Heb ik nog recht op korting bij inschrijving als ik pas over maximaal 3 maanden met mijn cursus wil starten?

• Wanneer ontvang ik de lessen?

• Kan ik mijn studietempo veranderen?

• Kan ik een pauze in mijn studie inlassen?

• Kan ik mijn studie tussentijds beëindigen?

• Is mijn studie een digitale studie?

• Heb ik een persoonlijke studiebegeleider?

• Kan ik ook praktijkdagen of klassikale lessen volgen?

• Kan ik huiswerk ter correctie inzenden?

• Hoe werkt het SORAG-huiswerkprogramma?

• Krijg ik na afronding van mijn studie een studieverklaring?

• Hoe lang mag ik erover doen om mijn huiswerk in te sturen?

• Kan ik een examen afleggen?

• Krijg ik een examengarantie dat ik het diploma altijd kan behalen?

• Moet ik bij een opleiding tot specialist meerdere examens afleggen?

• Zijn alle cursussen en opleidingen van de SORAG-Akademie erkend?

• Krijgen mijn cliënten een vergoeding van zorgverzekeraars?

• Kan ik het lesgeld van de inkomstenbelasting aftrekken?

• Betaalt mijn werkgever mee aan mijn studie?

• Mag ik na mijn studie medische handelingen uitvoeren?

• Kan ik na mijn studie nog ondersteuning krijgen?

• Wat zijn mijn rechten als ik klachten heb over mijn studie?

 

 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN THUISSTUDIE BIJ DE SORAG-AKADEMIE ?
Een thuisstudie volgen bij de SORAG-Akademie heeft heel wat voordelen. Je kunt zelf beslissen wanneer je studeert en je verliest geen tijd aan reizen, spaart het milieu en loopt minder kans om lessen mis te lopen. Je kunt daarover uitgebreid lezen op de pagina De voordelen van een thuisstudie.WELKE VOOROPLEIDING HEB IK NODIG OM BIJ DE SORAG-AKADEMIE TE KUNNEN STUDEREN?
Een vooropleiding op mbo- of hbo-niveau is doorgaans gewenst, maar niet verplicht.

 

 

KAN IK BIJ EEN OPLEIDING TOT SORAG-SPECIALIST VRIJSTELLING KRIJGEN VOOR EEN MODULE OF OPLEIDING DIE IK AL GEVOLGD HEB?
Wanneer je bij ons of een ander opleidingsinstituut een opleiding gevolgd en een diploma behaald hebt, kun je je studiebegeleider schriftelijk om een vrijstelling vragen.

 

 

WANNEER KAN IK MET MIJN STUDIE BEGINNEN?
Je kunt op elk door jou gewenst moment met je studie beginnen.

 

 

MOET IK EXTRA STUDIEBOEKEN AANSCHAFFEN?
De leerstof is bij elke opleiding helemaal in het lesmateriaal verwerkt. Je behoeft dus geen studieboeken aan te schaffen. En zijn er toch studieboeken nodig, dan krijg je die kosteloos met het lesmateriaal meegestuurd.

 

 

KAN IK VANUIT HET BUITENLAND STUDEREN?
Dat is heel goed mogelijk en wanneer je je huiswerk via internet instuurt met behulp van het SORAG-Huiswerkprogramma, ontvang je het huiswerk doorgaans binnen enkele dagen op je computer.

 

 

KAN IK VOORAF EEN PROEFLES BEKIJKEN?
Van alle cursussen kun je een proefles bekijken door deze via internet op je computer te downloaden.

 

 

WAT ZIJN DE ALGEMENE STUDIEVOORWAARDEN VAN DE SORAG-AKADEMIE?
Hierover kun je alles lezen op de pagina Algemene Studievoorwaarden.

 

 

HOE KAN IK MIJ INSCHRIJVEN VOOR EEN CURSUS OF OPLEIDING?
Je kunt je voor een cursus of opleiding inschrijven door het internet inschrijfformulier in te vullen en aan het secretariaat van de SORAG-Akademie te zenden. Je kunt je natuurlijk ook telefonisch inschrijven (077-3076600).

 

 

HOE KAN IK HET LESGELD BETALEN?
Het lesgeld kun je betalen door ons te machtigen om dit van je bankrekening af te schrijven of door middel van een acceptgirokaart of een nota per e-mail. Bij betaling ineens kun je ook gebruikmaken van IDeal. Belgische cursisten ontvangen altijd een overschrijvingsformulier of een nota per e-mail. Ineens betalen is het meest voordelig, maar je kunt bij de meeste cursussen ook kiezen voor het gemak van maandelijkse betaling.

 

 

HEB IK NOG RECHT OP KORTING BIJ INSCHRIJVING ALS IK PAS OVER MAXIMAAL 3 MAANDEN MET MIJN CURSUS WIL STARTEN?
De korting die op het moment van inschrijving van toepassing is, heeft betrekking op het lesgeld over de hele cursus of opleiding. Dit geldt ook voor een inschrijving waarbij pas na 1 tot maximaal 3 maanden na datum van inschrijving gestart gaat worden. Heb je voor betaling per maand gekozen, ook dan zal de korting op het lesgeld gewoon over het gehele aantal maanden dat de cursus of opleiding duurt van kracht zijn.

 

 

WANNEER ONTVANG IK DE LESSEN?
Bij betaling van het volledige lesgeld krijg je alle lessen ineens toegestuurd. Bij maandelijkse betaling ontvang je elke maand een of meer lessen die je kunt opbergen in de speciale opbergband(en) die je bij een cursus krijgt. De lessen worden bij maandelijkse betaling altijd in de eerste week van de nieuwe maand aan je toegezonden.

 

 

KAN IK MIJN STUDIETEMPO VERANDEREN?
Wil je het tempo van je studie verhogen of verlagen, dan kan de studiebegeleider dat in een aantal gevallen regelen.

 

KAN IK EEN PAUZE IN MIJN STUDIE INLASSEN?
Heb je even geen tijd voor je studie, dan mag je het huiswerk op een later tijdstip inzenden. Je hoeft de toezending van lesmateriaal dus niet te onderbreken en blijft het lesgeld normaal voldoen.

 

 

KAN IK MIJN STUDIE TUSSENTIJDS BEËINDIGEN?
Het is mogelijk om met een opzegtermijn van 1 maand met je studie te stoppen wanneer je een studie volgt die langer duurt dan 6 maanden. Stelt de eerste les van een cursus je teleur, dan kun je binnen 14 dagen na ontvangst hierover in overleg met je studiebegeleider een regeling treffen.

 

 

IS MIJN STUDIE EEN DIGITALE STUDIE?
Je studie is gedeeltelijk schriftelijk en gedeeltelijk digitaal. Het lesmateriaal is schriftelijk, zodat je het later ook als naslagwerk kunt gebruiken.
Op de SORAG-Plaza kun je als cursist of oud-cursist gebruik maken van een aantal speciale diensten:

• Contact maken met je medestudenten en ervaringen uitwisselen.

• Contact maken met en vragen stellen aan je studiebegeleider en studieadviseur.

• Een e-mailbericht naar je docent sturen.

• Nagaan wanneer je docent met vakantie is.

• Een examen aanvragen.

• Studietips raadplegen.

Je kunt toegang vragen tot de SORAG-Plaza via het aanvraagformulier.

 

 

HEB IK EEN PERSOONLIJKE STUDIEBEGELEIDER?
Wanneer je je voor een cursus inschrijft krijg je een persoonlijke studiebegeleider toegewezen die je met raad en daad bijstaat als het gaat om inzenden van het huiswerk, toezending van lesmateriaal of betaling van het lesgeld. Tel. 077-3076600 of secretariaat@sorag.nl

 

 

KAN IK OOK PRAKTIJKDAGEN OF KLASSIKALE LESSEN VOLGEN?
Al onze cursussen en Opleidingen zijn afgestemd op afstandsonderwijs en bevatten daarom alle lesstof die je nodig hebt. De lesstof is samengesteld op basis van de praktijk en daarom zijn klassikale lessen of praktijkdagen doorgaans niet noodzakelijk. Ook worden in het lesmateriaal voorbeelden gegeven hoe je in je eigen omgeving oefeningen uit kunt voeren om je kennis te verbreden.

 

 

KAN IK HUISWERK TER CORRECTIE INZENDEN?
Na het bestuderen van elke les kun je per post of met behulp van het speciale SORAG-Huiswerkprogramma via internet je huiswerk ter correctie insturen. Je ontvangt dit vervolgens per post of e-mail retour met naast eventuele correcties een beoordelingscijfer. Het inzenden van huiswerk is niet verplicht.

 

 

HOE WERKT HET SORAG-HUISWERKPROGRAMMA
Het SORAG-Huiswerkprogramma bestaat uit een tekstverwerker waarop je je huiswerkantwoorden kunt maken en bewaren. Vervolgens kun je de tekst van je huiswerk via internet direct inzenden. Vooraf dien je wel het SORAG-Huiswerkprogramma op je computer te downloaden via de SORAG-Plaza. Je kunt toegang vragen tot de SORAG-Plaza via het aanvraagformulier.

 

 

KRIJG IK NA AFRONDING VAN MIJN STUDIE EEN STUDIEVERKLARING?
Heb je al het huiswerk ingestuurd, dan ontvang je aan het einde van je studie kosteloos een studieverklaring met daarop het gemiddelde beoordelingscijfer. Woon je buiten Nederland dan ontvang je de studieverklaring via de e-mail. 

 

 

HOE LANG MAG IK EROVER DOEN OM MIJN HUISWERK IN TE STUREN?
Je hebt tot maximaal 3 jaar na ontvangst van de laatste les van een cursus of een opleiding het recht je huiswerk ter correctie in te zenden.

 

 

KAN IK EEN EXAMEN AFLEGGEN?
Bij de meeste opleidingen bestaat de mogelijkheid om een  Thuisexamen af te leggen. Overigens is zo'n Thuisexamen op een bepaalde manier samengesteld, zodat je de antwoorden niet zomaar in het lesmateriaal terug kunt vinden. Je kunt zo'n examen gedurende bijna het gehele jaar thuis afleggen.

Vraag het examen aan >>>

 

 

KRIJG IK EEN EXAMENGARANTIE DAT IK HET DIPLOMA ALTIJD KAN BEHALEN?
Je krijgt de garantie dat - wanneer je niet slaagt voor een bepaald thuisexamen - je drie maanden na het examen voor de betreffende cursus nogmaals kosteloos een thuisexamen af kunt leggen. Slaag je desondanks na een aantal examens niet voor dezelfde cursus, dan betalen we je het lesgeld terug.

 

 

MOET IK BIJ EEN OPLEIDING TOT SORAG-SPECIALIST MEERDERE EXAMENS AFLEGGEN?
Een Opleiding tot SORAG-Specialist is opgebouwd uit verschillende modulen. Je kunt per module aan een examen deelnemen en een diploma ontvangen. Heb je alle modulen met een diploma afgerond, dan ontvang je kosteloos het diploma ‘SORAG'-Specialist

 

 

ZIJN ALLE CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN VAN DE SORAG-AKADEMIE ERKEND?
Verschillende beroepsorganisaties erkennen ons onderwijs, waaronder de Stichting GezondZorg. Een uitgebreid overzicht kun je zien in de rubriek Erkenning.

 

 

KRIJGEN MIJN CLIËNTEN EEN VERGOEDING VAN ZORGVERZEKERAARS?
Dat is afhankelijk van welke zorgverzekeraar een cliënt heeft en of deze ook een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Steeds minder mensen sluiten echter een dergelijke verzekering af vanwege de stijgende premiekosten en de lage vergoedingen.

 

 

KAN IK HET LESGELD VAN DE INKOMSTENBELASTING AFTREKKEN?
In Nederland bestaat de mogelijkheid om de kosten van de beroepsopleidingen van de SORAG-Akademie voor de inkomstenbelasting af te trekken, wanneer de totale kosten meer bedragen dan € 250,00 met een maximum van € 15.000,00. Op verzoek ontvang je daarvoor van de SORAG-Akademie een factuur. Je kunt de belastingbesparing zelf berekenen op deze website. Het lesgeld is vrijgesteld van btw.

 

 

BETAALT MIJN WERKGEVER MEE AAN MIJN STUDIE?
Het antwoord op deze vraag kan alleen je werkgever geven. Vraag hem of haar daar in ieder geval naar, want in veel gevallen zijn jouw studiekosten ook door je werkgever aftrekbaar voor de belasting.

 

 

MAG IK NA MIJN STUDIE MEDISCHE HANDELINGEN UITVOEREN?
In Nederland mag iedereen een groot aantal verschillende medische handelingen uitvoeren. Dit is geregeld in de wet Beroepsuitoefening Individuele Geneeswijzen (Wet BIG). Deze wet moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten of cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners. Deze wet maakt een verschil tussen twee groepen medici: Artikel 3 : Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen, die verplicht zijn zich te registreren bij de overheid. Alleen zorgverleners die in dit register staan mogen een beschermde titel voeren zoals die in de wet staat genoemd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de opleidingsverplichting die medische beroepsbeoefenaren hebben om hun vakkennis op peil te houden. Artikel 40: Therapeuten die een opleiding hebben gevolgd, zoals bij de SORAG-Akademie, niet onder artikel 3 van de Wet BIG vallen en dus ook niet geregistreerd hoeven te worden. De IGZ let op de naleving van artikel 40 uit de Wet BIG. Daarin staat onder andere dat een individuele medische beroepsbeoefenaar verantwoorde zorg moet leveren en aan kwaliteitsbewaking moet doen.
Meer informatie hierover kun je lezen op de website van Overheid.nl de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden. Lees meer over artikel 40 >>>>

 

 

KAN IK NA MIJN STUDIE NOG ONDERSTEUNING KRIJGEN?
Bij veel cursussen zorgen wij ervoor dat je al tijdens je studie op een verantwoorde manier kunt praktiseren en daardoor ervaring opdoen. Nadat je je studie hebt afgerond en over voldoende medische basiskennis beschikt kan de Stichting GezondZorg je een brede ondersteuning geven en ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld aan de Nederlandse wettelijke eis tot het hebben van een klachtenregeling voldoet. Meer informatie kun je lezen op de website van de Stichting GezondZorg.

 

 

WAT ZIJN MIJN RECHTEN ALS IK KLACHTEN HEB OVER MIJN STUDIE?
De SORAG-Akademie stelt alles in het werk om je een zo goed mogelijke scholing te laten volgen. Ben je ondanks onze inspanningen niet tevreden, dan kun je daar te allen tijde contact over opnemen met je studiebegeleider. Een gesprek met je studiebegeleider leidt nagenoeg altijd tot een voor jou als cursist aanvaardbare oplossing, maar is dit onverhoopt niet het geval, dan heb je de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van de SORAG-Akademie. Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van de Klachtencommissie van de SORAG-Akademie, kun je alsnog een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de Stichting Kwaliteiten Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) te Eindhoven. Op onze website kun je alles over de klachtenprocedure lezen.