Wijs een ander op de pagina   Contactgegevens SORAG-Akademie   Contactgegevens SORAG-Akademie   SORAG-Akademie op Twitter   SORAG-Akademie op Facebook

THUISEXAMEN

Aanvraagformulier
 

Ik verzoek hiermee te worden toegelaten tot het digitale examen:Mijn persoonlijke gegevens zijn:

Geslacht: M V
Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Cursistnummer:
Geboortedatum:


De kosten bedragen € 45,00 en ik betaal middels een van de hieronder genoemde betaalmogelijkheden. (buiten Nederland zijn de examenkosten i.v.m. de verzendkosten voor het toezenden van het diploma € 50,00)

 

Ik betaal het examengeld:

via een per post toegezonden factuur (administratiekosten € 2,50)
via een per e-mail toegezonden factuur (geen administratiekosten en alleen mogelijk met een geldig e-mailadres)

door het examengeld zelf per direct over te maken (geen administratiekosten)

(Het examengeld dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG-Akademie o.v.v. het cursistnummer en de cursusnaam van de cursus waarvoor je het digitale examen hebt aangevraagd)

   

De betaling van het examengeld dient tenminste 7 dagen voor de examenweek door de SORAG-Akademie ontvangen te zijn.
 


Ik wens examen te doen in de week beginnende op maandag:


Tussen de datum van de examenaanvraag en de daadwerkelijke examenweek dient tenminste 14 dagen te liggen en ik ontvang de vrijdag voor de examenweek de inloggegevens om het examen te kunnen benaderen. Ik ga akkoord met de examenvoorwaarden.

 

Controleer alvorens je de aanvraag verzendt goed of alle ingevoerde gegevens correct zijn.