Wijs een ander op de pagina   Contactgegevens SORAG-Akademie   Contactgegevens SORAG-Akademie   SORAG-Akademie op Twitter   SORAG-Akademie op Facebook

Je docent: Margot Ligteringen
Omschrijving Inhoudsopgave Details Proefles Inschrijven

Studieduur:
6 maanden

Lesgeld:
1 x € 360,00 ineens
of
6 x € 65,00 per maand

Nu met 50.00% Korting
t/m 31-03-2018

1 x € 180,00 ineens
of
6 x € 32,50 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Social media coaching neemt een steeds belangrijker plaats in bij de communicatie tussen mensen. Ouderen, maar vooral jongeren, maken veel gebruik van de nieuwe sociale media. Om social media goed en verantwoord te kunnen gebruiken heb je de nodige kennis nodig, die je met het volgen van deze schriftelijke thuiscursus op kunt doen. Wat kun je met social media en wat moet je er vooral niet mee doen. Daarvoor heb je een social media coach nodig en daarom hebben wij een schriftelijke cursus social media coaching samengesteld. Onder social media verstaan we niet alleen internet, maar ook de iPhone, iPad, Facebook en Twitter. Social media vormen een prachtige mogelijkheid om te communiceren, maar voor sommigen loopt het gebruik van social media uit op een plaag. Cyperpesten, elkaar het leven onmogelijk maken, seksueel misbruik zijn aan de orde van de dag. Hoe ga je daarmee om en hoe voorkom je dit? Op die vragen geeft de cursus Social Media Coaching een antwoord. Je leert hoe je met alle facetten van het gebruik en misbruik van social media om kunt gaan, zodat je anderen en jezelf met raad en daad bij kunt staan.


Social media coaching is een relatief nieuwe manier van coachen en daardoor bestaat er nog niet zoveel ervaring op dit gebied. Daarom is deze schriftelijke cursus zowel voor mensen die werken in het onderwijs, de jeugdzorg, maar ook ouders en verzorgers. Nadat je de cursus social mediacoaching gevolgd hebt ben je in staat om zowel jongeren als ouderen te coachen in de toepassing van sociale media. Daarnaast ben je ook in staat om sociale en psychische problemen te begeleiden, daarvoor te waarschuwen en vervelende situaties te voorkomen. Er worden helaas veel kinderen en volwassenen slachtoffer van cyberpesten de sociale media of internetpesten, iets dat gemakkelijk te voorkomen is. Daarnaast bestaat in veel gevallen de kans op gameverslaving die via de social media gespeeld kunnen worden.

 

Meer informatie over deze cursus of een studieadvies? Klik hier >>>

 

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD

Moderne communicatiemiddelen in vogelvlucht, de belangrijkste communicatieve vaardigheden, behoefte aan sociaal contact en communicatie, wegwijs in social media, mediawijsheid, de invloed van social media, de inzet van social media, social networking, social gaming, sociaal mediagedrag, reflectie op mediagedrag, privacy, cyberpesten, seksuele identiteit en social media, loverboys, grooming, positieve en negatieve effecten van social media, functionele mediawijsheid en een groot aantal praktijkvoorbeelden.

Studieduur:
6 maanden

Lesgeld:
1 x € 360,00 ineens
of
6 x € 65,00 per maand

Nu met 50.00% Korting
t/m 31-03-2018

1 x € 180,00 ineens
of
6 x € 32,50 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Inhoudsopgave

Les 1

 

Inleiding in de sociale media

 

De mens is uniek

De mens is ook in staat zich aan zijn omgeving aan te passen

De uitvinding van elektriciteit was erg belangrijk

De gevolgen van de industriële revoluties

Jongeren lijken meer de richting te gaan bepalen van onze samenleving

De oermens

Steeds meer in staat om op sociaal gebied anders actief te zijn

Het gedrag van de mens is altijd afgestemd op het overbrengen van een boodschap

 

Communicatiemiddelen in vogelvlucht

Slapen in gebarentaal

De boekdrukkunst

Netwerk van seinposten

De uitvinding van de telefoon

De uitvinding van radio en tv

De computer

Internet, iPhones en smartphone

 

Sociale media

Samenleven alleen mogelijk door communicatie 

Normen en waarden boeten in

Definitie van sociale media

Het zoeken van gelijkgestemden

  Praktijkvoorbeeld

Het begrip ‘sociaal’ is niet zomaar gekozen

Internet geheel van wereldwijde computernetwerken

Verschillende soorten sociale media

 

Communicatie

Bij communicatie zijn verschillende factoren werkzaam

  Praktijkvoorbeeld

De vijf belangrijkste communicatieve vaardigheden

  Spreken

  Non-verbaal (lichaamstaal)

  Luisteren

  Schrijven

  Lezen

Grote gevolgen voor communicatieve vaardigheden

Gevolgen van gedragingen

  Emotionele functie

  Directe functie

  Verwijzende functie

  Contactleggende functie

Enige kennis en vaardigheid gewenst

 

Behoefte aan sociaal contact

De piramide van Maslow

Individualisering

  Lichamelijke behoeften

  Veiligheid en zekerheid

  Sociaal contact

  Waardering en erkenning

  Zelfontplooiing

  Praktijkvoorbeeld

 

Het belang van sociale media

Wat is het belang van sociale media voor de samenleving?

 

Wegwijs in de sociale media

Begrippen

  Account

  App

  Apple

  Bangalijst

  Bezemen

  BlackBerry

  Blog

  Bloggers

  Bluetooth

  Chatten

  Computer

  Cyberbaiting

  Cyberpesten

  Dating

  Digitaal pesten

  Domeinnaam

  Downloaden

  Draadloos internet

  eBooks

  Ekudos

  E-mail

  Facebook

  Follower

  Gamen

  Gameverslaving

  Google

  Habbo

  Hyves

  Internet

  Internetverslaving

  IP-adres

  iPad

  iPhone

  Laptop

  Link

  LinkedIn

  Modem

  Netwerken

  Nintendo

  Online

  PC

  Pingen

  Pingchat

  Playstation

  Posten

  Skype

  Smartphone

  Spam

  Spamfilter

  Surfen

  Tag

  Thetering

  Tumblr

  Tweet

  Tweetdeck

  Twitter

  UberSocial

  Virus

  Virusscanner

  Viral effect

  Virtuele wereld

  Web

  Webcam

  Weblog

  Whatsapp

  Wi-Fi

  Wiki

 

Les 2

 

Mediawijs

Creatief taalgebruik en sociale media

Het belang van mediawijsheid is groot

 

Multitasken

Frontaalkwab

Sociale mediastress

Mediawijsheid

  Praktijkvoorbeeld

Individualisering

Verplichte burgerschapsvorming

Media-educatie

Kerndoelen voor mediawijsheid

Kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld

Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie

Cultuureducatie is het leren over cultuur 

De massamedia

  Praktijkvoorbeeld

Wanneer begin je kinderen mediawijs te maken?

  Praktijkvoorbeeld

Het gebruik van de tablet

Kritische houding van ouder en opvoeder

 

Kennisgebieden mediawijsheid

Techniek

Tekstverwerken

Zoekmachines

Virusscan

Interactieve media en sociale media

Onderscheid sociale media

Sociale netwerken zijn erg gevoelig voor trends

Keuze sociale media afhankelijk van de gebruiker

  Praktijkvoorbeeld

Kinderen leren niet alle vaardigheden aan

 

Analyse

  Praktijkvoorbeeld

Trending topic

  Hoe is de houding van de gebruiker?

  Verantwoordelijkheid

  Mediageletterdheid

  Herkomst informatie

  Web 2.0 (internet)

Reflectie

Burgerschapsvorming

Bangalijsten

 

Creativiteit bij nieuwe media

  Praktijkvoorbeeld

 

Omgaan met de sociale media

Beginsituatie

Ontwikkelingsfasen van het kind

Optimaal gebruikmaken van talenten

Competenties van het kind

Competenties van de opvoeder

Behoeften van de gebruiker

Persoonlijke doelen

Houding van de gebruiker

Houding van de opvoeder

Samenvatting

 

Les 3

 

Media

Utopie of werkelijkheid?

Omschakelen van de online wereld naar de fysieke wereld

De virtuele werelden als oefenterrein van de werkelijkheid

De wereld van volwassen verandert onbewust

Beeldschermcultuur

Geconcentreerd lezen wordt steeds moeilijker

Onderzoek naar de invloed van beelden

Het begrip media

Functies van de media

  Praktijkvoorbeeld

 

Invloed van de media

Het maken van keuzes

  Praktijkvoorbeeld

Mediagebruik

Er wordt door kinderen en jongeren meer tv gekeken dan vroeger

Populariteit van de media

  1. Ontspanning

  2. Kennis opdoen en nieuwe ontdekkingen beleven

  3. Samen spelen

  4. Gewoonte

Lichaamshouding en klachten tijdens het kijken

  Tips om CVS te voorkomen

  Behalve oogklachten komen tal van andere klachten voor

Tips om lichamelijke klachten te voorkomen

Media en sociale ontwikkeling

Oppassen voor een isolement

Motorische ontwikkeling van het kind

Obesitas

Financiën

Concentratie

Tips voor opvoeders

 

Sociale media (2)

Generatiekloof

Uitspraken over de media

Jongeren versus volwassenen

Kenmerken van jongeren die de hele dag online zijn

Kenmerken van jongeren die vaak offline zijn

Kenmerken van volwassenen die nauwelijks sociale media gebruiken

Kenmerken van volwassenen die online zijn

  Praktijkvoorbeeld

Bestaansrecht van sociale media

Kenmerken van het gebruik van sociale media

  Praktijkvoorbeeld

  Praktijkvoorbeeld

Verschillen in het gebruik bij bepaalde leeftijdsgroepen

  Praktijkvoorbeeld

 

De invloed van sociale media

Voordelen van sociale media

Negatieve effecten

 

Les 4

 

Doelgroepen

Overzicht sociale media

  Praktijkvoorbeeld

  Praktijkvoorbeeld

 

De inzet van sociale media

Social audio

  Podcasting

  Praktijkvoorbeeld

Social video

YouTube

  Praktijkvoorbeeld

Gewelddadige filmpjes

  Happy slapping

  Sharking

  Rape

  Robbery

  Violence

  Cyberbaiting

  Bezemen

Verbieden van gewelddadige films

Onherkenbaar maken van gezichten (blurren)

  Praktijkvoorbeeld

Kijkwijzer

  Praktijkvoorbeeld

Social photo’s

Sociale dating

Datingsites

  Praktijkvoorbeeld

Chatten

E-mail

 

Social networking

Profielsites

Virusrisico’s

  Praktijkvoorbeeld

Sociale networking en onderwijs

Techniek steeds geavanceerder

Pushmeldingen

Je uiten zonder gezien te worden

Het aantal vrienden geeft status 

Vaste waarden voor communicatie via sociale netwerksites

SMS

Hyves

Facebook

LinkedIn

Social weblogs en microblogs

Twitter

 

Social gaming

  Praktijkvoorbeeld

Social gaming binnen social networking

Second Life

World of Warcraft

 

Andere sociale media

Social wiki’s

Social forums

Sociale media en marketing

 

Les 5

 

De grenzeloze generatie

Coaching

De wereld van internet

   Praktijkvoorbeeld

Twijfels over het gebruik van sociale media

De stand van zaken

Grenzen tussen gebruikersgroepen verkleind

Jonge generatie en sociaal mediagedrag

  Praktijkvoorbeeld

  Praktijkvoorbeeld

Het sociale mediagedrag van individuen nader bekijken

Snelle ontwikkelingen hebben positieve en negatieve effecten

 

Sociaal mediagedrag nader bekeken

Hoezo betrouwbaar?

Boodschappen worden vaak voor waar aangenomen

  Praktijkvoorbeeld

Profielen opstellen bij sociale media

 

Beoordeling door analyse

Betrokkenheid

Surfgedrag

Leesvaardigheden

  Praktijkvoorbeeld

Tekstsoorten

Tekststijl

Aanpak van het aanleren van vaardigheden

Lees- en informatievaardigheden

Waar vind je informatie?

Informatievaardigheden

  Wie is de auteur?

  Wat is het doel van de website?

  Waar gaat de informatie over? 

  Hoe wordt de informatie verwerkt?

Basisoefening surfen op internet voor kinderen

Basisoefening sociale media voor kinderen

 

Reflectie op mediagedrag

Emotionele ontwikkeling

Emotionele ontwikkeling en identiteit

Vriendschap

  Reflectie vriendschap

Respect

  Reflectie online respect

  Praktijkvoorbeeld

Privacy

  Reflectie op privacy

Invloed van sociale media op onze taal

  Reflectie op taalgebruik

Morele ontwikkeling

  Reflectie op morele kwesties

Mediageweld

  Reflectie op geweld

Seksualiteit

  Reflectie op seksualiteit

Houvast

  Tips

 

Les 6

 

Hoe goed ken ik jou?

Een nieuwsbericht

 

Privacy

Reflectie en mediawijsheid (1)

Profielpagina verplicht

  Praktijkvoorbeeld

Anonimiteit

 

Cyberpesten

Cyberpesten getuigt van weinig respect voor de ander

  Praktijkvoorbeeld

Bij cyberpesten hebben we te maken met twee groepen 

Cyberpesten is een lastig fenomeen

Vormen van cyberpesten

  Bangalijst

  Grooming

  Bezemen

  Cyberbaiting

  Haatfilmpjes

  Online schelden of bedreigen

  Happy slapping

  Flamers

Reflectie en mediawijsheid (2)

Groepsgerichte aanpak van cyberpesten

 

Seksualiteit en identiteit

Grenzen vervagen

Seks is uit de taboesfeer gehaald

Vertrouwen kweken

Reflectie en mediawijsheid (3)

Ontwikkelen van de identiteit

Reflectie en mediawijsheid (4)

Individualiteit en identiteit

Reflectie en mediawijsheid (5)

 

Gamen

  Praktijkvoorbeeld

Gamen als vrijetijdsbesteding

Gedrag en status van de gamer 

Negatieve effecten van het gamen

Reflectie en mediawijsheid (6)

Gameverslaving

Reflectie en mediawijsheid (7)

Geweld in games

Reflectie en mediawijsheid (8)

Therapeutisch gamen

Gokverslaving

Reflectie en mediawijsheid (9)

Loverboys

Reflectie en mediawijsheid (10)

 

Functionele mediawijsheid

De praktijk van opvoeden en coachen

Taak van de ouders

Taak van het onderwijs

De taak van de overheid

De taak van de social media coach

Onzorgvuldig gebruik van de sociale media

Reflectie en mediawijsheid (11)

Afspraken en protocollen

Kinderen creativiteit op mediagebied bijbrengen

 

Studieduur:
6 maanden

Lesgeld:
1 x € 360,00 ineens
of
6 x € 65,00 per maand

Nu met 50.00% Korting
t/m 31-03-2018

1 x € 180,00 ineens
of
6 x € 32,50 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie
STUDIEDUUR
6 maanden

OMVANG
370 pagina's op A5-formaat
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
STUDIEBELASTING
bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU
hbo-niveau
CURSUSAANVANG
je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten
VOOROPLEIDING
mbo-niveau is wenselijk, maar niet noodzakelijk
STUDIEMATERIAAL
het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk
EXAMEN
kan desgewenst worden afgelegd

ERKENNING
geaccrediteerd, erkend en aangeraden door de Stichting GezondZorg, KTNO, BATC en VBAG

LESGELD
1 x € 360,00 ineens
6 x € 65,00 per maand

Nu met 50.00% Korting
t/m 31-03-2018

1 x € 180,00 ineens
6 x € 32,50 per maand

 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:
Social Media Coaching.pdf

Wijs een ander op deze proefles