Wijs een ander op de pagina   Contactgegevens SORAG-Akademie   Contactgegevens SORAG-Akademie   SORAG-Akademie op Twitter   SORAG-Akademie op Facebook
Bij deze cursus ontvang je gratis een cd-rom met irisfoto’s


Je docent: Netty Nieuwlaat
Omschrijving Inhoudsopgave Details Proefles Inschrijven

Studieduur:
12 maanden

Lesgeld:
1 x € 720,00 ineens
of
12 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 396,00 ineens
of
12 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Iriscopie heeft zich in de loop der jaren van 'in de ogen kijken' ontwikkeld tot een wetenschap waarmee in veel gevallen een uitgebreide diagnose kan worden gesteld. In het oog, dat bij iedereen net zo uniek is als een vingerafdruk, tref je een groot aantal fenomenen aan. Deze fenomenen kunnen duiden op een bepaalde aangeboren constitutie, maar ook op in de loop van het leven verworven aandoeningen. Het mooie van iriscopie is dat je daarbij ook vast kunt stellen welke aandoeningen er zich mogelijk in de toekomst bij iemand kunnen manifesteren. Die wetenschap stelt je in staat om een cliënt de weg te wijzen naar een manier van leven die het ontstaan van toekomstige klachten tot een minimum beperkt.


In deze cursus krijg je op een unieke wijze inzicht in de mens achter zijn of haar iris. Bij het bespreken van de verschillende organen en orgaansystemen wordt namelijk niet alleen gekeken naar de fysieke aspecten, maar ook naar de psychische achtergronden. Bij elke vorm van ziekte en lijden is er een verbinding met achterliggende psychische oorzaken of gevolgen. Daarom tref je bij de bespreking van een groot aantal aandoeningen ook een uitleg over het leerproces dat de ziekte feitelijk vormt. Ziekte manifesteert zich niet alleen als last, maar heeft ons namelijk ook veel te leren over onze wijze van leven en reageren. Daarnaast komen in deze cursus ook de reflexgebieden van bepaalde organen en orgaangroepen uitgebreid aan bod.

 
Uiteraard wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de grote hoeveelheid tekens en afwijkingen die in de iris zijn waar te nemen. Je leert daarbij stap voor stap welke betekenis deze tekens en afwijkingen hebben. Omdat deze cursus vanuit een spiritueel oogpunt is geschreven wordt er ook aandacht besteed aan je eigen ontwikkeling als basis van het therapeut zijn.
 
Bij de laatste les van deze cursus ontvang je een cd-rom met irisfoto's die aan de praktijk zijn ontleend.
 
Meer informatie over deze cursus of een studieadvies? Klik hier >>>
 

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD

De orgaankaarten, het 'ik' als bestuurscentrale, zwarte en witte tekens, ziektefasen en iriskleuren, de verschillende constitutievormen, de diathese (aanleg voor bepaalde aandoeningen), orgaantekens en pupilvervormingen. De organen en orgaanstelsels, zoals de spijsverteringsorganen, de luchtwegen, de zintuigen, het hart en de bloedvaten, het bewegingsapparaat, de urinewegen en de seksualiteit alsmede de huid. Ook is er aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling als therapeut.

 


Deze cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot:

Opleiding Natuurgeneeskunde specialist
Studieduur:
12 maanden

Lesgeld:
1 x € 720,00 ineens
of
12 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 396,00 ineens
of
12 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Inhoudsopgave

In de cursus Werken met Iriscopie worden de volgende onderwerpen behandeld:


Inleiding
Identiteit
De mens is meer dan zijn lichaam
Leven op aarde is in beweging
Genezen
Een dubieuze onderzoeksmethode
Het wezenlijke irisverhaal
Zelfontdekkingen
Diagnosebeperkingen
Klacht als signaal respecteren
Het lichaam als tolk van de ziel
De betekenis van iriscopie hierin
Welke uitdagingen horen bij jou?


De opbouw van het oog
Anatomie van het oog
De iris
Het netvlies
Blinde vlek en gele vlek
Bindvlies en hoornvlies
Het straallichaam
Opbouw van de iris
Stroma
Ontstaan van de tekens in de iris
Prikkelgeleiding via zenuwbanen
Spiegels van lichaam en ziel


Wat nodig is om te diagnosticeren
Wees voorzichtig met je conclusie
Niet uitgaan van absolute zekerheden
Eigen uitgangspunten en motivaties inschatten
Gelijkwaardige uitwisseling


Stromingen in de iriscopie
Orgaantaal
De taak van het lichaam


Overgeërfde levensuitdagingen


Irisindeling
Wat is niet te zien?


De orgaankaarten
Verschuiving van energieladingen


De mens in het oog
Het ik als bestuurscentrale
Uitdagingen als stimulansen
Grenzen niet star handhaven
Het lichaam als werktuig van het ik
De rol van de omgeving


Verleden en toekomst


Vergelijken van de ogen


Wit en zwart


De betekenis van wit
Wat is aandacht?
Druk verkeer


De betekenis van zwart
Factor A. noodkreet
Factor B. verslaving
Factor C. weefselverlies
Afwezigheid van leven
Eenmaal dood, altijd dood?
Psychoses


Ziektefasen en iriskleuren
De zes ziektefasen


Fase 1 = wit pigment
Positieve hitte
Negatieve hitte
Nierwerking


Fase 2 = geel pigment
Betekenis voor het lichaam
Betekenis met betrekking tot het karakter van de
persoon
Inefficiënte stofwisseling
Hypofunctie
Grensgezondheid
Gebrek aan helderheid
Verdediging en afweer


Fase 3 = oranje(rood) pigment
Invloed van de pancreas
Pancreaswerking
Allergische reacties
Groenige irissen
De invloed van de maag
Verslavingseffect
De rode spie


Fase 4 en 5 = bruin pigment
Boosheid
Actieve achteruitgang
Verschil tussen bruin en blauw
Blauwe irissen met bruin pigment
De twee-kleureniris
Invloed van ziekteverwekkers
Nog vijf soorten bruine pigmentaties
De bruine viltlaag
Bruine vegen
Woedestrepen
Bruine tophi
Psoraspots


Fase 6 = Donkerbruin tot zwart pigment
Teerpigment
Sambalpigment


Verbetering van de gezondheid


De constituties
Hippocrates
De menstypen van Hippocrates
E. Kretschmer
W.H. Sheldon


De irisconstitutietypen


De neurogene constitutie
Het neurogene mensbeeld
Neurogene ziektetendensen


Lymfatische constitutie
Lymfatisch mensbeeld
Lymfatische ziektetendensen


Bindweefselzwakke constitutie
Bindweefselzwakke mensbeeld
Bindweefselzwakke ziektebeelden
Net-iris
Net-iris mensbeeld


Hematogene constitutie
Hematogene ziektetendensen


Biliaire constitutie
Biliair mensbeeld
Biliaire ziektetendensen


Diathesen
Energie en trillingsgetal
Is er sprake van toeval?
Energieën kunnen we waarnemen
Aurafotografie
Wanneer botsen energieën?
Confrontaties zijn nodig


Urinezure diathese
De twee basale nierfuncties
Ziektebeelden van een urinezure diathese
Mensbeeld van een urinezure diathese
Schrijnend verdriet
De schaduwzijde van de mens
Rouwprocessen
Groot-houden en sterk-zijn
Kwetsbaar durven zijn
Vicieuze cirkel
Leerproces van de urinezure diathese
Het onderbewuste opnieuw ervaren
Therapie bij een urinezure diathese
Rauwkost
Vasten
Het nut van vitaminen en mineralen
Vitamine C
Van binnen en van buiten schoner


Lipemische diathese
Ziektebeelden van een lipemische diathese
Mensbeeld van een lipemische diathese
Leerproces van een lipemische diathese
Therapie bij een lipemische diathese


Larviert-tetanische diathese
Ziektebeelden van een larviert-tetanische diathese
Mensbeeld van een larviert-tetanische diathese
Leerproces van een larviert-tetanische diathese
Therapie bij een larviert-tetanische diathese


Hydrogene diathese
Ziektebeelden van een hydrogene diathese
Mensbeeld van een hydrogene diathese
Leerproces van een hydrogene diathese
Therapie bij een hydrogene diathese


Orgaantekens
Groepen van orgaantekens


Genotypische tekens
Defecttekens
Fysieke betekenis van defecttekens
Karakterbeschrijving van defecttekens


Crypten
Fysieke betekenis van crypten
Karakterbeschrijving van crypten


Gesloten lacunes
Fysieke betekenis van gesloten lacunes
Karakterbeschrijving van gesloten lacunes


Open lacunes
Fysieke betekenis van open lacunes
Karakterbeschrijving van open lacunes


Bladlacunes
Fysieke betekenis van bladlacunes
Karakterbeschrijving van bladlacunes


Tweelinglacunes
Fysieke betekenis van tweelinglacunes
Karakterbeschrijving van tweelinglacunes


Wabelacunes
Fysieke betekenis van wabelacunes
Karakterbeschrijving van wabelacunes


Ladderlacunes
Fysieke betekenis van ladderlacunes
Karakterbeschrijving van ladderlacunes


Torpedolacunes
Fysieke betekenis van torpedolacunes
Karakterbeschrijving van torpedolacunes


Kwallacunes
Fysieke betekenis van kwallacunes
Karakterbeschrijving van kwallacunes


Reuzenlacunes
Fysieke betekenis van reuzenlacunes
Karakterbeschrijving van reuzenlacunes


Transversalen
Fysieke betekenis van transversalen
Karakterbeschrijving van transversalen


Psoraspots
Fysieke betekenis van psoraspots
Karakterbeschrijving van psoraspots


Fenotypische tekens


Gevasculariseerde draden
Fysieke betekenis van gevasculariseerde draden
Karakterbeschrijving van gevasculariseerde draden


Aberrabele vezels
Fysieke betekenis van aberrabele vezels
Karakterbeschrijving van aberrabele vezels


Solaarstralen
Fysieke betekenis van een solaarstraal
Karakterbeschrijving van een solaarstraal


Groeven
Fysieke betekenis van groeven
Karakterbeschrijving van groeven


Neurastheniekerring


Suikerrandje


Pterygium
Fysieke betekenis van een pterygium
Karakterbeschrijving van een pterygium


Operatielittekens


Grijze staar of cataract


Glaucoom of groene staar


Tweekleureniris


Calcium-sodiumring
Fysieke betekenis van een calciumsodiumring
Karakterbeschrijving van een calciumsodiumring


Tekens van de krauserand


Vage krauserand
Fysieke betekenis van een vage krauserand
Karakterbeschrijving van een vage krauserand


Spitse krause-uitlopers
Fysieke betekenis van spitse krause-uitlopers
Karakterbeschrijving van spitse krause-uitlopers


Te kleine krause
Fysieke betekenis van een te kleine krause
Karakterbeschrijving van een te kleine krause


Vergrote krause
Fysieke betekenis van een vergrote krause
Karakterbeschrijving van een vergrote krause


Vierkante krause
Fysieke betekenis van een vierkante krause
Karakterbeschrijving van een vierkante krause


Zigzag-krause
Fysieke betekenis van een zigzag-krause
Karakterbeschrijving van een zigzag-krause


Lokaal uitgezakte krause
Fysieke betekenis van een lokaal uitgezakte krause
Karakterbeschrijving van een lokaal uitgezakte krause


Lokaal ingedrukte krause
Fysieke betekenis van een lokaal ingedrukte krause
Karakterbeschrijving van een lokaal ingedrukte krause


Dubbele krause
Fysieke betekenis van een dubbele krause
Karakterbeschrijving van een dubbele krause


Maagring
Fysieke betekenis van een maagring


Pupiltekens
Afvlakking bovenop de pupil
Afvlakking onderin de pupil
Zijdelingse afvlakking
Tweezijdige afvlakking bovenin beide pupillen
Anisocorie
Mydriasis
Miosis


Scleratekens
De pinguecula
Bloedvaatjes
Gekronkeld bloedvat
Parallel lopende bloedvaten
Buiten zijn oevers getreden bloedvat
Parelsnoerig bloedvat
Kronkelvat met plaatselijke verdikkingen
Opgezwollen bloedvat
Naar orgaanveld wijzend bloedvat
Bloedvat gelijklopend met ciliairrand
Netwerk van kleine dunne bloedvaten
Herkenningspunten


Iriscopie in de praktijk


De spijsverteringsenzymen


De maag
Reflexgebieden van de maag
Leerproces van de maag
Iristekens van de maag


De darmen


De dunne darm
Leerproces van de dunne darm
Reflexgebieden van de dunne darm
Iristekens van de dunne darm


De dikke darm
Leerproces van de dikke darm
Reflexgebieden van de dikke darm
Iristekens van de dikke darm


De blinde darm
Leerproces van de blinde darm
Reflexgebieden van de blinde darm
Iristekens van de blinde darm


De endeldarm en de anus
Leerproces van de endeldarm en de anus
Reflexgebieden van de endeldarm en de anus
Iristekens van de endeldarm en de anus


De pancreas
Leerproces van de pancreas
Reflexgebieden van de pancreas
Iristekens van de pancreas


De lever
Leerproces van de lever
Reflexgebieden van de lever
Iristekens van de lever


De galblaas
Leerproces van de galblaas
Reflexgebieden van de galblaas
Iristekens van de galblaas


Bovenste luchtwegen


De sinussen en de neus
Leerproces van de sinussen en de neus
Reflexgebieden van de sinussen en de neus
Iristekens van de sinussen en de neus


De keel
Leerproces van de keel
Reflexgebieden van de keel
Iristekens van de keel


De oren
Leerproces van de oren
Reflexgebieden van de oren
Iristekens van de oren


Onderste luchtwegen
Leerproces van de onderste luchtwegen
Reflexgebieden van de onderste luchtwegen
Iristekens van de onderste luchtwegen


De ogen
Leerproces van de ogen
Reflexgebieden van de ogen
Iristekens van de ogen


Het hart
Leerproces van het hart
Reflexgebieden van het hart
Iristekens van het hart


De milt
Leerproces van de milt
Reflexgebieden van de milt
Iristekens van de milt


De rug
Leerproces van de rug
Reflexgebieden van de rug
Iristekens van de rug


De nek en de schouders
Leerproces van de nek en de schouders
Reflexgebieden van de nek en de schouders
Iristekens van de nek en de schouders


De buik en het bekken
Leerproces van de buik en het bekken
Reflexgebieden van de buik en het bekken
Iristekens van de buik en het bekken


De benen
Leerproces van de benen
Reflexgebieden van de benen
Iristekens van de benen


De armen en de handen
Leerproces van de armen en de handen
Reflexgebieden van de armen en de handen
Iristekens van de armen en de handen


De urinewegen


De nieren
Leerproces van de nieren
Reflexgebieden van de nieren
Iristekens van de nieren


De blaas
Leerproces van de blaas
Reflexgebieden van de blaas
Iristekens van de blaas


De geslachtsorganen


De vagina en de penis
Leerproces van de vagina en de penis
Reflexgebieden van de vagina en de penis
Iristekens van de vagina en de penis


De eileiders, zaadleiders en testikels
Leerproces van de eileiders, zaadleiders en testikels
Reflexgebieden van de eileiders, zaadleiders en testikels
Iristekens van de eileiders, zaadleiders en testikels


De baarmoeder en de prostaat
Leerproces van de baarmoeder en de prostaat
Reflexgebieden van de baarmoeder en de prostaat
Iristekens van de baarmoeder en de prostaat


De huid
Leerproces van de huid
Reflexgebieden van de huid
Iristekens van de huid
 

Studieduur:
12 maanden

Lesgeld:
1 x € 720,00 ineens
of
12 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 396,00 ineens
of
12 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie
STUDIEDUUR
12 maanden
OMVANG
659 pagina's op A5-formaat met aan het einde van de cursus een gratis cd-rom met alle behandelde irisfoto's
PRAKTIJKDAGEN
bij voldoende belangstelling worden praktijkdagen georganiseerd te Son bij Eindhoven
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
STUDIEBELASTING
bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU
mbo-niveau
CURSUSAANVANG
je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten
VOOROPLEIDING
geen specifieke vooropleiding nodig
STUDIEMATERIAAL
het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk
EXAMEN
je kunt desgewenst thuis een meerkeuze open-boekexamen afleggen. De examenkosten bedragen € 45,00. Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvang je kosteloos het SORAG-diploma
ERKENNING
geaccrediteerd, erkend en aangeraden door Stichting GezondZorg, KTNO en BATC
LESGELD
1 x € 720,00 ineens
12 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 396,00 ineens
12 x € 35,75 per maand

 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:
Werken met Iriscopie.pdf

Wijs een ander op deze proefles