Wijs een ander op de pagina   Contactgegevens SORAG-Akademie   Contactgegevens SORAG-Akademie   SORAG-Akademie op Twitter   SORAG-Akademie op Facebook

Je docent: Petra Driesen
Omschrijving Inhoudsopgave Details Proefles Inschrijven

Studieduur:
4 maanden

Lesgeld:
1 x € 220,00 ineens

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 121,00 ineens
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie
De kwaliteit van een behandeling is afhankelijk van een aantal factoren. Zowel het stellen van de juiste diagnose als een goede keuze van de behandeling vormen daarbij een belangrijk onderdeel. Maar ook de manier waarop je als therapeut omgaat met het dier en zijn 'baasje' of 'vrouwtje' is van invloed op een goed behandelresultaat. Omgangskunde, waarbij het accent ligt op zowel het omgaan met het dier als met diens verzorger, vormt dan ook een belangrijk onderdeel van deze cursus.

Aan de houding van een dier kun je soms al zien wat het mankeert. Maar hoe vertel je de eigenaar wat er aan de hand is en hoe motiveer je iemand om de geadviseerde behandeling thuis ook echt goed uit te voeren? Hoe benader je iemand wanneer je constateert dat een dier ongeneeslijk ziek is of wanneer je de indruk hebt dat het dier verwaarloosd of verkeerd verzorgd wordt? En wanneer beslis je om het dier door te verwijzen naar een dierenarts of een gespecialiseerde therapeut? Aan al deze facetten besteden we aandacht en maak je tevens kennis met een aantal mogelijkheden om tot een vruchtbare communicatie met de verzorger van een dier te komen.
 
Ook de wettelijke mogelijkheden om in de diergeneeskundige praktijk te werken komen in deze cursus aan de orde. Daarnaast besteden we aandacht aan het voeren van de patiëntenadministratie, de financiële administratie, vestigingseisen, belastingzaken en andere zakelijke aspecten die op het voeren van een praktijk voor diergeneeskunde betrekking hebben. Tenslotte besteden we aandacht aan de financiering van een praktijk en de mogelijkheden tot samenwerking met anderen.
 
Meer informatie over deze cursus of een studieadvies? Klik hier >>>
 

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD

Omgang met het dier en zijn verzorger, communicatiemogelijkheden en het geven van adviezen, het voeren van moeilijke gesprekken, motivatie van de verzorger, zakelijke vorm van de praktijkvoering, wettelijke regelingen, vestigingseisen, financiële- en fiscale verplichtingen, het voeren van een patiënten- en financiële administratie, financiering, huisvesting, samenwerkingsvormen en vele andere zaken die betrekking hebben op het voeren van een praktijk.

Deze cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot:

Opleiding Diergezondheid adviseur
Studieduur:
4 maanden

Lesgeld:
1 x € 220,00 ineens

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 121,00 ineens
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Inhoudsopgave

In de cursus Werken in de Diergeneeskundige Praktijk worden de volgende onderwerpen behandeld:


Inleiding


Waarom start je een praktijk
Zakelijke doelstellingen
Therapeutische doelstellingen
Gecombineerde doelstellingen
Sterkte / zwakte analyse


Marktverkenning
Afbakenen van de doelgroep
Het vaststellen van je doelgroep


Diergeneeskunde en de wet


Houding ten opzichte van dierenartsen


Vestiging van de praktijk
Vestigingsplaats
De locatie van de praktijk


De ondernemingsvorm van de praktijk
De eenmanszaak
De maatschap
De vennootschap onder firma
De commanditaire vennootschap
De besloten vennootschap
Naamloze vennootschap
De stichting
De vereniging
De coöperatieve vereniging
Advies van een accountant
Nogmaals de Kamer van Koophandel
Wet milieubeheer


Zelf starten of een praktijk overnemen?
Het overnamebedrag
Gevaren bij overname


Pro en contra van de groepspraktijk


Werken als hulpverlener
De plichten van een hulpverlener
De plichten van een diereneigenaar
Recht op informatie
Het overbrengen van de informatie
Noteren van gegevens
Toestemming


Financiering
Eigen vermogen
Deelneming
Lening van familie of vrienden
Bankfinanciering
Vormen van bankleningen
Alternatieve financieringsvormen
Subsidiemogelijkheden
Renteaftrek


Het ondernemingsplan
Kort en duidelijk
Opzet van het ondernemingsplan
De persoon van de therapeut
Opleiding en ervaring
Werk en motivatie
Prioriteitenlijst
Marktverkenning
De prijsstelling
Duur van een consult
Te verwachten jaaromzet
Promotie
De praktijkvorm
De zelfstandige praktijk
De groepspraktijk
Een of meerdere specialismen
Specialisaties


Antroposofische geneeskunst
Het vierledige dierenbeeld
Het dierledig dierbeeld
Het stellen van de diagnose
Therapiemogelijkheden
Antroposofische geneesmiddelen
Natuurlijke voeding
Water, warmte, lucht en licht


Manuele technieken
Contra-indicaties en bijwerkingen


Osteopathie
Filosofie van de osteopathie
Ontwikkeling van de osteopathie
Verschillende stromingen
Diagnostiek bij osteopathie
De osteopathische therapie


Chiropractie
De filosofie achter chiropractie
De ontwikkeling van de chiropractie il
Diagnostiek en chiropractie
De chiropractische therapie


Orthopedische geneeskunde volgens Cyriax
De filosofie achter de orthopedische geneeskunde
Het stellen van de diagnose
De toepassing


Natuurgeneeskunde
Vele namen voor hetzelfde
Instinct
Geschiedenis van de natuurgeneeskunde
Filosofie achter de natuurgeneeskunde
Het humorale ziektestadium
Het cellulaire ziektestadium
Oorzaken voor het ontstaan van toxinen
Giften via de darm
Een natuurgeneeskundige diagnose stellen
Therapeutische mogelijkheden
Drie uitgangspunten


De administratie
Boekhouding: zelf doen of uitbesteden?
De wijze van inboeken
De openingsbalans
Winst- en verliesrekening
Journaal en dagboeken
Grootboekrekeningen
Boekhouding en BTW
Voorwaarden voor boekstukken
De jaarstukken


BTW
Wat is BTW precies?
Wel of niet BTW-plichtig?
BTW-tarieven
Kleine ondernemers regeling
Ontheffing van administratieve verplichtingen
Factuurstelsel en kasstelsel
Aanmelden als ondernemer


Inkomstenbelasting
Melden van je bedrijf
De aangifte inkomstenbelasting
Het inkomen
Aantonen van de kosten
Werkkleding
Telefoonkosten
Kosten van de praktijkruimte
Afschrijving
Verhuiskosten
Reiskosten
Autokosten
Kantine- en dinerkosten
Congressen en studiereizen
Vakliteratuur
Het volgen van cursussen
Boekhoud- en accountantskosten
Bedrijfsverzekeringen
Het belastbaar bedrag
Ondernemingsaftrek
Investeringsaftrek
Fiscale oudedagsreserve
Te verrekenen verliezen
Persoonsgebonden aftrek
De nieuwe belastingwetgeving
De heffingskortingen


Verzekeringen
Ziekengeld / arbeidsongeschiktheidsverzekering
Ongevallenverzekering
Ziektekostenverzekering
Brandverzekering
Bedrijfsschadeverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Rechtbijstandsverzekering
Wel of geen tussenpersoon


Repertoriseren in de praktijk
Materia medica
Werken met een materia medica
Repertoriseren in de praktijk
Repertorium altijd gebaseerd op materia medica
De indeling van een repertorium
Logische ordening
Geneesmiddelengradaties in waarde
Vergelijking van symptoomreeksen


De praktijkruimte
De behandelruimte
Meubilair en aankleding
Verwarming en ventilatie
Wachtruimte en toilet
Gemakkelijke bereikbaarheid


De patiëntenadministratie
Geautomatiseerde administratie
Betaling van het honorarium
Non-betaling
Afspraken


Medicijnverstrekking
Recepttaal
Patiëntbenadering
Inzicht in jezelf als therapeut
Zelfonderzoek
Je eigen mening en gevoelens
Empathie


Het therapeutisch gesprek
Een goed therapeutisch gesprek
Voorbereiden van het therapeutische gesprek
Maken van notities
Kleding van de therapeut
Gespreksopeningen bij een eerste consult
Aangaan van het contact en het contract
Het stellen van vragen
Het gesprek
Gespreksopening bij een volgend consult
De verwachting van de diereigenaar
Confrontatie
Interpretatie
Verzamelen van specifieke informatie
Structureren van het gesprek
Interviewplan
Het anamnestisch interview
Gespreksproblemen
Zwijgen
Waarom-vragen
Vragen van de diereigenaar
Informeren over de ziekte en de behandeling
Einde van het gesprek
De verwijzing


Het medisch onderzoek
Men zoekt vaak te ver
Handmatig diagnosticeren
Volgorde bij het diagnosticeren
Het gebruik van een vragenlijst
Voorbeeld anamnese-interview
Algemene vragen
Modaliteiten
Psychische symptomen
Ogen
Oren
Neus
Het gezicht
Mond en gebit
De maag
De darmen
Urinewegen
Geslachtsorganen
Loopsheid
Krolsheid
De ademhaling
Het hart
De nek, de rug en de ledematen
Huid en vacht
Slaap
Overige symptomen


Het lichamelijk onderzoek
Lichamelijke inspectie
Bekloppen
Het beluisteren van de organen
Bevoelen van de organen
Laboratoriumonderzoek


Het behandelplan
 

Studieduur:
4 maanden

Lesgeld:
1 x € 220,00 ineens

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 121,00 ineens
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie
STUDIEDUUR
4 maanden
OMVANG
258 pagina's op A5-formaat

HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
STUDIEBELASTING
bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU
mbo-niveau
CURSUSAANVANG
je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten
VOOROPLEIDING
geen specifieke vooropleiding nodig
STUDIEMATERIAAL
het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk
EXAMEN
kan geen examen voor worden afgelegd
ERKENNING
erkend door SGZ

LESGELD
1 x € 220,00 ineens

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 121,00 ineens

 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:
Werken in de Diergeneeskundige Praktijk.pdf

Wijs een ander op deze proefles