Wijs een ander op de pagina   Contactgegevens SORAG-Akademie   Contactgegevens SORAG-Akademie   SORAG-Akademie op Twitter   SORAG-Akademie op Facebook

Je docent: Ruby van den Heuvel
Omschrijving Inhoudsopgave Details Proefles Inschrijven

Studieduur:
6 maanden

Lesgeld:
1 x € 360,00 ineens
of
6 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 198,00 ineens
of
6 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Wist je dat depressies wereldwijd bij meer dan 350 miljoen mensen voorkomen? Depressies zorgen ervoor dat mensen niet goed meer kunnen functioneren en steeds verder wegzakken in een uitzichtloos bestaan. Een depressie kan veroorzaakt worden door psychische, sociale, maar ook lichamelijke oorzaken. Depressies treden op bij volwassenen, maar ook bij bejaarden, kinderen en jongeren. Depressies zijn van alle tijden, maar het lijkt erop dat in onze huidige gejaagde wereld depressiviteit steeds vaker voorkomt. Vaak worden er antidepressiva gegeven, maar die leiden nogal eens tot medicijnverslaving. Hoe je dit kunt voorkomen en behandelen komt in de cursus Depressiecoachting uitgebreid aan bod.

 

Bij depressies kunnen we verschillende hoofdsoorten onderscheiden en eerst moeten we vaststellen of het wel echt een depressie is of een tijdelijke ‘dip’ in ons bestaan. Gaat het om een winterdepressie, een zomerdepressie, een postpartumdepressie (PPD) (postnatale depressie) of is de depressie het gevolg van het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) of het premenstrueel syndroom (PMS)? Vaak blijkt ook de manier van voeden, rust en slaap, lichamelijke activiteiten en contacten met anderen van groot belang te zijn. Daarom leer je hoe iemand met een depressie weer nieuwe contacten kan leggen, het dagelijkse werk weer op kan nemen en aan gedragsactivatie kan doen.


De cursus Depressiecoaching gaat in op de oorzaken van depressies, de gevolgen ervan en op de behandelmethoden die toegepast kunnen worden, regulier, maar ook met homeopathie, aromatherapie en kruidentherapie. Verder wordt ingegaan op de mogelijkheden van psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, mindfulness, groepstherapie, relatietherapie en gezinstherapie. Ook autogene training komt aan bod en het toepassen van affirmaties, want de toepassing hiervan blijkt bij depressies goed te werken. Je leert de kunst van het doorbreken van automatische negatieve gedachten en denkfouten. Denkfouten kunnen vaak opgelost worden evenals automatische gedachten. Daarvoor leer je in de cursus Depressiecoaching verschillende methodes toe te passen.


Een depressie heeft soms de neiging terug te komen en daarom word je in de cursus Depressiecoaching geleerd hiermee om te gaan, een terugval te voorkomen en op welke manier je de eerste symptomen van een terugval kunt opmerken. Als hulpverlener krijg je in diverse situaties met depressieve mensen te maken. Er wordt een relatie gelegd tussen de problemen die mensen nu hebben, en de ervaringen die verband houden met het ontstaan van een depressie.


Na het afronden van deze cursus ben je in staat de vele vormen van depressies te onderscheiden en deze, samen met de hulpvrager, op een individueel passende manier te behandelen. Deze cursus is niet alleen bedoeld als beroepsopleiding, want je kunt de kennis die je tijdens je studie opdoet ook heel goed toepassen op jezelf.

 

Meer informatie over deze cursus of een studieadvies? Klik hier >>>

Studieduur:
6 maanden

Lesgeld:
1 x € 360,00 ineens
of
6 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 198,00 ineens
of
6 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Inhoudsopgave

In de opleiding Depressiecoaching worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

LES 1

 

Wat is (een) depressie?

Voor iedereen geschikt

Inhoud van deze cursus

 

Depressie als maatschappelijk probleem

Prevalentie

Terugval, chroniciteit en recidiviteit

Effectieve preventie is belangrijk

Kosten

 

Definiëren van een depressie

Definitie van een depressie

Ziektebeeld

Onderverdeling van de klachten

Depressieve stemming

  Somberheid

  Geen plezier en interesse

Klachten van het gevoel

  Angst 

  Verdriet

  Prikkelbaarheid

  Emotionele vlakheid

Klachten van het denken

  Negatieve gedachten en opvattingen

  Gedachten over schuld

  Gedachten van zinloosheid

  Onzekerheid

  Denken aan de dood

  Problemen in mentale processen

  Concentratieproblemen

  Geheugenproblemen

  Traag denken

  Piekeren

  Twijfelzucht

Klachten van het gedrag

  Traagheid

  Agitatie

  Vermijden van contact

  Minder ondernemen

  Jezelf verwaarlozen

Lichamelijke klachten

  Verminderde energie

  Slaapproblemen

  Eetproblemen

  Zenuwachtigheid

  (Hoofd)pijn

  Verminderde behoefte aan seks

Zeldzamere klachten

  Manie

  Fobie

  Psychose

 

Verloop en consequenties van een depressie

Verloop

  Startleeftijd

  Duur

  Chroniciteit

  Voorspellers van chroniciteit

Consequenties

  Lichamelijk functioneren

  Relaties en sociaal functioneren

  Partnerrelatie

  Ouder-kindrelatie

  Werk

  Suïcide

 

Depressie en de bevolking

Depressie bij volwassenen

Prevalentie

Leeftijd

Sekseverschillen

 

Depressie bij kinderen en jongeren

Prevalentie

Ziektebeeld

  Kinderen

  Baby’s

  Peuters

  Kleuters en kinderen in de basisschoolleeftijd

  Jongeren

  Sekseverschillen

Verloop

  Startleeftijd

  Duur

  Chroniciteit

Consequenties

 

Depressie bij ouderen

Prevalentie

Ziektebeeld

Depressie of dementie

Consequenties

 

Oorzaken van een depressie

 

Psychische oorzaken

Het karakter

Negatief denken en negatieve cognities

  Doorbreken van negatief denken en het ontwikkelen van positieve cognities

  Het cognitieve verklaringsmodel

Nare ervaringen

  Kinderen

  Volwassenen

  Het psychodynamische verklaringsmodel

Gebrek aan (sociale) bekrachtiging

 

Sociale oorzaken

Chronische stress

Verlies en rouw

  Sterven van de partner of een andere naaste

  Verlies van gezondheid

  Langdurige chronische ziekte

  Handicap

  Verlies van thuis of werk

Levensfaseproblematiek

  De puberteit

  De overgang

  Ouderdom

Weinig sociaal contact

Maatschappelijke problemen

 

Lichamelijke oorzaken

Erfelijkheid

Lichamelijke aandoeningen

  Schildklierproblemen

Neurotransmitters

  Serotonine en noradrenaline

Hormonen

Hypothalamus

 

Medicijnen, alcohol en drugsgebruik

Medicijnen als oorzaak

Alcohol en drugs

Combinatie van factoren

 

LES 2

 

Soorten depressies en behandeling

Diagnosticeren van een depressie

Reguliere behandelmethoden

Andere behandelmethoden

 

Soorten depressies

 

Hoofdsoorten depressies

Depressieve stoornissen

  Eenmalige depressieve stoornis

  Recidiverende depressieve stoornis

  Klachtenpatroon

  Oorzaken

  Behandeling

Dysthyme stoornis

  Klachtenpatroon

  Oorzaken

  Behandeling

 

Andere soorten depressies

Milde depressieve stoornis

  Klachtenpatroon

  Oorzaken

  Behandeling

Winterdepressie

  Klachtenpatroon

  Oorzaken

  Behandeling

Zomerdepressie

  Klachtenpatroon

  Oorzaken

  Behandeling

Postpartumdepressie

  Klachtenpatroon

  Oorzaken

  Behandeling

Depressie bij posttraumatische stressstoornis

  Klachtenpatroon

  Oorzaken

  Behandeling

Depressie bij PMS

  Klachtenpatroon

  Oorzaken

  Behandeling

Depressie door een lichamelijke aandoening

Depressie door een bepaald middel

 

Diagnosticeren van een depressie

Stellen van een diagnose

Stemmingsstoornissen

Unipolaire stoornissen

Diagnostiek van de depressieve stoornissen

  Depressieve episode

  De affectieve symptomen

  De lichamelijke symptomen

  De cognitieve symptomen

  Eenmalige depressieve stoornis

  Recidiverende depressieve stoornis

  Depressieve stoornis niet anderszins omschreven

  Specificeren van klinische toestand en kenmerken

  Lichte depressie

  Matige depressie

  Ernstige depressie

  Psychotische depressie

  Melancholische kenmerken

  Katatone kenmerken

  Atypische kenmerken

  Psychotische kenmerken

Diagnostiek van de dysthyme stoornis

Bipolaire stoornis

  Manische episode

Diagnostiek van de bipolaire stoornis

 Specificeren van klinische toestand en kenmerken

  Waarschuwing!

 

(Zelf)diagnose

Vragenlijsten

Valkuilen bij het stellen van een diagnose

  Prikkelbaarheid

  Sociaal terugtrekken

 

Reguliere behandelmethoden

Waakzaam afwachten

  Wanneer toch een echte behandeling starten?

Zelfhulptherapie

  Zelfhulpboeken

  Andere media

 

Psychotherapie

Wat is psychotherapie

De effecten van psychotherapie

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve therapie

Registratieopdrachten

  Ingevuld Vijf G-schema

  Datum en tijd

  1. Gebeurtenis

  2. Gedachten

  3. Gevoel

  4. Gedrag

  5. Gevolg

Gedragstherapie

Disfunctionele gedragingen veranderen

 

Mindfulness based cognitive therapy

Direct mindfulness in het dagelijks leven toepassen

Veranderen van de aandacht

 

Cliëntgeoriënteerde therapie

 

Psychodynamische therapie

 

Interpersoonlijke therapie

 

Groepstherapie

Belangrijke voor- en nadelen van groepstherapie

 

Relatie- en gezinstherapie

Relatietherapie

Gezinstherapie

 

Medicamenten

Antidepressiva

Gebruik van antidepressiva

Antidepressiva in de dagelijkse praktijk

Het effect van antidepressiva

Contra-indicaties

Interacties

Bijwerkingen

Overdosering

Soorten antidepressiva

  Tricyclische antidepressiva (TCA’s)

  Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s)

  Serotonine noradrenaline heropnameremmers

  Monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers)

  Overige antidepressiva

Andere medicamenten

  Sedativa

  Slaapmiddelen

  Anxiolytica

 

Overige reguliere behandelmethoden

Lichttherapie

Lichttherapie veroorzaakt weinig bijwerkingen

Elektroconvulsietherapie

Neurofeedbacktherapie

Opname in een psychiatrische kliniek

 

LES 3

 

Inleiding

Alternatieve behandelmethoden

 

Lichaamsgerichte therapie

Therapeutisch bewegen

Hardlooptherapie

Het effect van hardlooptherapie

Creatieve therapie

Het effect van creatieve therapie

Pesso-psychotherapie

Haptotherapie

 

Positieve zelfbeïnvloeding

Autogene training

De ontwikkeling van autogene training

Stappenplan basismethode autogene training

Oefenruimte

Irriterende factoren

Juiste lichaamshouding

  Rugligging

  Ontspannen zithouding

  Leunstoelhouding

  Beëindigen van de lichaamshouding

Hoe vaak en hoelang oefenen?

Stap 1: instellen van de rust

  Zelf oefenen

  Verzet en effect

Stap 2: ontspannen van de spieren en zwaarte van de ledematen

  Zelf oefenen

  Verzet en effect

  Terugnemen

  Het eerste commando is:

  Het tweede commando is:

  Het derde commando is:

Stap 3: warmte door ontspanning van de bloedvaten

  Zelf oefenen

  Verzet en effect

Stap 4: Reguleren van de hartslag

  Zelf oefenen

  Waarschuwing

  Verzet en effect

Stap 5: reguleren van de ademhaling

  Zelf oefenen

  Effect

Stap 6: reguleren van de buikorganen

  Zelf oefenen

  Waarschuwing

  Effect

Stap 7: afkoelen van het voorhoofd

  Zelf oefenen

  Waarschuwing

Stappenplan verkorte autogene training

Stappenplan zeer korte autogene training

 

Affirmaties

De werking van een affirmatie

Affirmaties formuleren

  Zelf oefenen

  Verzet

Voorbeeld oefening integreren van een affirmatie

 

Kruidengeneeskunde

Plantaardige antidepressiva

Sint-Janskruid - Hypericum perforatum

  Effect

  Werkingsmechanisme

  Dosering

  Contra-indicaties

  Interacties

  Alle reguliere antidepressiva

  Bloedverdunners

  Antihypertensiva

  Hartmiddelen

  Anti-epileptica

  Anti-astmatica

  HIV-medicijnen

  Immunosuppressiva

  Sedativa

  Anxiolytica

  Narcotica

  Antimigrainemiddelen

  Lithium

  Alcohol

  Anticonceptiepil

  Bijwerkingen

Griffonia

  Effect

  Werkingsmechanisme

  Dosering

  Contra-indicaties

  Interacties

  Bijwerkingen

Kanna

  Effect

  Werkingsmechanisme

  Dosering

  Contra-indicaties

  Interacties

  Bijwerkingen

Rhodiola

  Effect

  Werkingsmechanisme

  Dosering

  Contra-indicaties

  Interacties

  Reguliere antidepressiva

  Cyclofosfamide

  Doxorubicine 

  Bètablokkers

  Bijwerkingen

Haver

  Effect

  Werkingsmechanisme

  Dosering

  Contra-indicaties

  Interacties

  Bijwerkingen

Andere fytotherapeutische middelen

  Angstgevoelens

  Verminderde energie

  Verkramping van het lichaam

  Fytotherapeutische middelen die vermeden moeten worden tijdens depressie

 

Aromatherapie

Aromatherapeutische oliën bij volwassenen

Bergamot

  Effect

  Dosering

  Bijwerkingen

  Contra-indicaties

Basilicum

  Effect

  Dosering

  Bijwerkingen

  Contra-indicaties

Citroenmelisse

  Effect

  Dosering

  Bijwerkingen

  Contra-indicaties

Lavendel

  Effect

  Dosering

  Bijwerkingen

Lavendin

  Effect

  Dosering

  Bijwerkingen

  Contra-indicaties

Blauwe en roomse kamille

  Effect

  Dosering

  Bijwerkingen

Roos

  Effect

  Dosering

  Bijwerkingen

Neroli

  Effect

  Dosering

  Bijwerkingen

Sandelhout

  Effect

  Dosering

  Bijwerkingen 

Aromatherapeutische oliën bij kinderen

Mandarijn

  Effect

  Dosering

  Waarschuwing

Sinaasappel

  Effect

  Dosering

  Waarschuwing

  Contra-indicaties

Gebruiksmogelijkheden

Massages

  Dosering

Bad

  Dosering

Inhalatie/verdamping

  Directe inhalatie

  Indirecte inhalatie

 

Homeopathie

Homeopathica

Homeopathische middelen bij depressie

Acidum nitricum D6-D12

Acidum phosphoricum D4-D12

Aurum metallicum D6-D30

Cadmium phoshoricum D6-D12

Calcium carbonicum D6-D30

Cimicifuga D6-D30

Graphites D6-D30

Ignatia D6-D30

Lilium tigrinum D6-D30

Lycopodium D6-D30

Manganum aceticum D4-D12

Natrium muriaticum D6-D30

Paeonia officinalis D4

Staphisagria D4-D6

Veratrum album D6-D30

 

Voeding en supplementen

Voedingsadvies

Algemeen gezond dieet bij depressie

Voedingstekorten en supplementen

  Vitamine B2

  Vitamine B6

  Vitamine B9

  Vitamine B12

  Vitamine B-complex

  Vitamine C

  Magnesium

  Zink

  Essentiële vetzuren

Overige supplementen bij depressie

  Aminozuren

  SAMe

  Tryptofaan/5-HTP

  Chromium

Voeding als bron van depressieve gevoelens

Voeding van ouderen

Andere oorzaken van depressie bij ouderen

 

LES 4

 

Anders denken

Negatieve gedachten of depressieve cognities

Doorbreken van een depressie

 

Negatief denken

Negatief denken veroorzaakt negatieve gevoelens

Het registreren van negatief denken

Oefening gedachten registreren

Positiever leren denken

Oefening positiever denken

  Stap 1: Onderzoeken van de gedachten

  Stap 2: Vervang de gedachte door een andere meer positieve gedachte

Doorbreken van het negatieve denken

 

Depressieve automatische gedachten en denkfouten

Automatische gedachten

Denkfouten

Soorten denkfouten

Doemdenken

Zwart-wit denken

Overgeneraliseren

Emotioneel redeneren

Waarzeggerij

Spijt

Gedachten lezen

Etiketten opplakken

Onvermogen om zelf te weerleggen

Eisen stellen

Mentaal filteren

Oneerlijke vergelijkingen

Positieve dingen wegwuiven

Lage frustratietolerantie

Wat-als denken

Dingen persoonlijk opvatten

Beschuldigen

Herkennen van automatische gedachten en denkfouten

Identificeren van automatische gedachten

Opschrijven van harde feiten

Opsporen van denkfouten

Steeds terugkerende denkfouten

Oefening automatische gedachten en denkfouten opsporen

Stappenplan

  Stap 1: Achterhalen van een automatische gedachte of denkfout

  Stap 2: Achterhalen van een denkfout of automatische gedachte

Voorbeeld registratieformulier denkfouten opsporen

Automatische gedachten en denkfouten opsporen met ABC-methode 1

Oefening ABC-methode 1

Stappenplan

  Stap 1: Invullen van de datum

  Stap 2: Bepalen van emotie

  Stap 3: Bepalen van uitgevoerd gedrag

  Stap 4: Beschrijven van de specifieke gebeurtenis

  Stap 5: Bepalen van de cognities

  Stap 6: Identificeren van de denkfout

Voorbeeld registratieformulier ABC-methode 1

Uitdagen van automatische gedachten en aanpakken van denkfouten

Identificeren van de belangrijkste automatische gedachte

Automatische gedachten aanpakken met het gedachterapport

Eerste deel gedachterapport

Als gevoelens vermomd gedrag niet opschrijven

Automatische gedachten opschrijven als harde feiten

Tweede deel gedachterapport

Bepalen van de belangrijkste automatische gedachte

Het identificeren van bewijzen

Evenwichtig alternatief formuleren

Redelijke alternatieven voor automatische gedachten

Stappenplan

  Stap 1: Bepalen van de gebeurtenis

  Stap 2: Bepalen van het gevoel en gedrag

  Stap 3: Identificeren van de negatieve automatische gedachten

  Stap 4: Bepalen van de belangrijkste automatische gedachte

  Stap 5: Verzamelen van bewijzen

  Stap 6: Formuleren van een alternatieve gedachte

  Stap 7: Scoren van de geloofwaardigheid van de alternatieve gedachte

Automatische gedachten uitdagen met de tweekolommentechniek

Oefening tweekolommentechniek

Voorbeeld registratieformulier tweekolommentechniek

Stappenplan

Automatische gedachten en denkfouten aanpakken met de ABC-methode 2

Oefening ABC-methode 2

Bedenken van alternatieven voor de problematische cognities

Bepalen wat de invloed is van de alternatieve gedachten

Stappenplan

Voorbeeld registratieformulier ABC-formulier 2

Automatische gedachten en denkfouten aanpakken met de oefening bewijslast onderzoeken

Stappenplan

Voorbeeld schema bewijslast onderzoeken

 

Andere irrationele cognities

Irrationele cognities herkennen

Irrationele cognities uitdagen

Irrationele cognities uitdagen met gedragsexperimenten

Uitdagen van irrationele cognities door middel van bewijzen zoeken

Oefening veranderen van irrationele cognities

Stappenplan

Voorbeeld registratie veranderen van irrationele cognities

Uitdagen van irrationele cognities door middel van gedragsexperimenten

Opzetten van een gedragsexperiment

Een gedragsexperiment verzinnen

Uitvoeren van een gedragsexperiment

Stappenplan

 

Depressieve kernovertuigingen

Depressieve kernovertuigingen vaak in de loop van het leven gevormd

Soorten depressieve kernovertuigingen

Stelsel van kernovertuigingen

Automatische gedachten

Strategieën

Veronderstellingen

Kernovertuigingen

Voorbeeld van een stelsel van kernovertuigingen

Identificeren en aanpakken van kernovertuigingen

Kernovertuigingen opsporen

Neerwaartse pijltechniek

Oefening neerwaartse pijltechniek

Voorbeeld

Aanpakken van kernovertuigingen en het ontwikkelen van nieuwe kernovertuigingen

 

LES 5

 

Leven met een depressie

Neerwaartse spiraal

 

Aanpassen van de levensstijl

Voor jezelf zorgen

 

Voeding

Adviezen over voeding

Belangrijke algemene tips voor een gezond eetpatroon

Belangrijke algemene tips voor gezonde voeding

Gezond dieetplan

Oefening opstellen van een gezond dieetplan

 

Rust en slaap

Rust

Rust als geschenk

Relaxatietechnieken

Ademhalingsoefening

Visualisatietechnieken

Slapen

Slaapproblemen

Tips om goed te slapen

Slaapritueel

Oefening slaapritueel opzetten en ontwikkelen

 

Persoonlijke verzorging

 

Actief worden en blijven

Aangename en plezierige activiteiten

Verhogen van het aantal aangename en plezierige activiteiten

Oefening lijst van aangename en plezierige activiteiten

Uitvoeren van aangename en plezierige activiteiten

Oefening plannen van meer aangename en plezierige activiteiten

Aangename en plezierige activiteiten bij een sombere stemming

 

Lichamelijke activiteiten

Lichamelijke activiteit stabiliseert de stemming

Het soort lichamelijke activiteit

Hoe vaak en hoelang?

Tips voor meer lichamelijke activiteiten

Gestructureerd bewegingsprogramma

Oefening gestructureerd bewegingsprogramma opstellen

Tips bij het bewegingsprogramma

 

Contact met anderen

Sociale contacten tijdens de depressie

Alleenstaanden en ouderen

Partner en naasten

Partner

Seksualiteit

Vrienden

Ouders

Kinderen

Sociale vaardigheden

 

Luisteren

Parafraseren en reflectie

 

Assertief zijn

Directheid eerste stap

 

Verzoeken doen

Ja zeggen 

Nee zeggen

 

Omgaan met conflicten

 

Nieuwe contacten leggen

Op zoek naar vrienden en kennissen

Activiteiten met anderen

Afspreken van activiteiten met andere mensen

Tips bij het afspreken van activiteiten met andere mensen

 

Werk

Blijven werken

Overschat jezelf niet

Praten met een leidinggevende

Aangepast werk

Praten met collega’s

In gesprek met de bedrijfsarts

Voor- en nadelen van blijven werken

Voordelen van blijven werken

Nadelen van blijven werken

Een tijdje niet werken

Periode van ziekteverzuim

Praten met leidinggevende en collega’s

In gesprek met de bedrijfsarts

Voor- en nadelen van een tijdje niet werken

Voordelen van een tijdje niet werken

Nadelen van een tijdje niet werken

Weer aan het werk gaan

Wanneer het werk een rol speelde bij de depressie

Een nieuwe baan zoeken

Ontslag en kwijtraken van je baan

Weiger het ontslag

Arbeidsongeschikt raken

 

Gedragsactivatie

Overdag actief blijven

Actief worden en blijven!

Dagbesteding

Levensritme

Activiteiten

Levensritme-activiteiten

Persoonlijke verzorging

Huishoudelijke taken

Aangename en positieve activiteiten

Activiteiten in de natuur

Creatieve activiteiten

Lichaamsbeweging

Vervelende activiteiten

Sociaal contact

Opstellen van een dagprogramma

Oefening opstellen dagprogramma

Tips voor het dagprogramma

Uitvoeren van een dagprogramma

Actiever worden en blijven

 

LES 6

 

Voorkomen van terugval en stoppen met antidepressiva

Het oude leven gewoon weer oppakken

Haken en ogen aan gebruik van reguliere antidepressiva

Antidepressiva zorgen voor onderdrukking van de symptomen

 

Voorkomen van een terugval

Herkennen van voortekenen en terugvalsignalen

Leren van een eerdere depressie

Oefening: leren van een eerdere depressie

Mogelijke voortekenen

Lijst van mogelijke voortekenen

Oefening lijst van voortekenen

Alert zijn

Bewust worden

Meer leren over de depressie zelf

 

Manieren om terugvalsignalen in de gaten te houden

Het alarmsysteem

Voortekenen en valkuilen herkennen

Bijhouden van een dagboek

Oefening: dagboek bijhouden

Gesprekken

Depressiezelftest

In actie komen

Stel actie niet uit

Situatie veranderen

(H)erkennen, benoemen en definiëren van het probleem

Brainstormen over de oplossing

De oplossing uitvoeren

Het resultaat testen

Oplossingen herzien

Verdragen en accepteren

Zeursessies

Accepteren is geen nederlaag!

 

Preventieprogramma

Actieplan

Terugvalpreventieplan

Oefening: ontwikkelen van een terugvalpreventieplan

Voorbeeld van een terugvalpreventieplan

Mindfulness based cognitive therapy

Terugval in een depressieve gemoedstoestand herkennen

Uitvoering van mindfulness

 

Stoppen met reguliere antidepressiva

Langdurig antidepressiva gebruiken

Bijwerkingen van antidepressiva

Stoppen met antidepressiva

Plotseling stoppen

Geleidelijk stoppen

Onthoudingsverschijnselen

Symptomen van onthouding

Factoren die een rol spelen

De eerste onthoudingsverschijnselen

Duur van de onthoudingsverschijnselen

Intensiteit van de onthoudingsverschijnselen

Verschil tussen onthoudingsverschijnselen en depressie

Onderscheid tussen onthoudings- en terugkeerverschijnselen

Timing van het stoppen

Lichamelijke onthoudingsverschijnselen

Karakteristiek tijdsverloop

Plotseling verdwijnen van de symptomen

Belangrijke tips bij het stoppen

Goede begeleiding

Mentaal weer kwetsbaarder

De directe omgeving op de hoogte stellen

Gevoelens bijhouden

Serieuze onthoudingsverschijnselen

Laatste dosis

 

Verminderen van de onthoudingsverschijnselen

Plantaardige sedativa

Haver

  Effect

  Werkingsmechanisme

  Dosering

  Contra-indicaties

  Interacties

  Bijwerkingen

Passiebloem

  Effect

  Werkingsmechanisme

  Dosering

  Contra-indicaties

  Interacties

  Bijwerkingen

Slaapmutsje

  Effect

  Werkingsmechanisme

  Dosering

  Contra-indicaties

  Interacties

  Bijwerkingen

Mariadistel

  Effect

  Werkingsmechanisme

  Dosering

  Contra-indicaties

  Interacties

  Bijwerkingen

Kurkuma

  Effect

  Werkingsmechanisme

  Dosering

  Contra-indicaties

  Interacties

  Bijwerkingen

Versterkende kruiden

Grote brandnetel

  Effect

  Werkingsmechanisme

  Dosering

  Contra-indicaties

  Interacties

  Bijwerkingen

Eik

  Effect

  Werkingsmechanisme

  Dosering

  Contra-indicaties

  Interacties

  Bijwerkingen

 

Kruiden voor specifieke onthoudingsverschijnselen

Aromatherapie

Gebruiksmogelijkheden

Baden

Massage

Ontgiftingskuur

Manieren om te ontgiften

Belangrijkste leefregels

  Bijwerkingen

  Contra-indicaties

Voorbeeld van een zevendaagse kuur

Studieduur:
6 maanden

Lesgeld:
1 x € 360,00 ineens
of
6 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 198,00 ineens
of
6 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie
STUDIEDUUR
6 maanden

OMVANG
524 pagina's op A5-formaat
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
STUDIEBELASTING
bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU
hbo-niveau
CURSUSAANVANG
je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten
VOOROPLEIDING
mbo-niveau is wenselijk, maar niet noodzakelijk
STUDIEMATERIAAL
het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk
EXAMEN
kan desgewenst worden afgelegd

ERKENNING
geaccrediteerd, erkend en aangeraden door de Stichting GezondZorg, KTNO, BATC en VBAG

LESGELD
1 x € 360,00 ineens
6 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 198,00 ineens
6 x € 35,75 per maand

 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:
Depressiecoaching.pdf

Wijs een ander op deze proefles