Wijs een ander op de pagina   Contactgegevens SORAG-Akademie   Contactgegevens SORAG-Akademie   SORAG-Akademie op Twitter   SORAG-Akademie op Facebook

Je docent: Ruby van den Heuvel
Omschrijving Inhoudsopgave Details Proefles Inschrijven

Studieduur:
12 maanden

Lesgeld:
1 x € 720,00 ineens
of
12 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 396,00 ineens
of
12 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Cognitieve gedragstherapie is een behandelvorm die niet alleen heel vaak wordt toegepast, maar ook steeds populairder wordt. Cognitieve gedragstherapie is ontstaan door het samensmelten van verschillende theorieën en therapieën: de cognitieve therapie en de gedragstherapie. In de cognitieve gedragstherapie maken we gebruik van een groot aantal technieken en interventies die weer afkomstig zijn van totaal andere theorieën. Hierdoor is cognitieve gedragstherapie een heel brede behandelvorm geworden, waarin cognitie (het vermogen om iets te leren), gedrag en therapie allemaal een belangrijk aandeel hebben.

 

De therapievorm cognitieve gedragstherapie, waarbij voor het eerst geprobeerd werd cognitieve processen te manipuleren en te veranderen, is in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontstaan. Cognitieve gedragstherapie werd ontwikkeld door therapeuten die ervan uitgingen dat gedrag niet alleen ontstaat door prikkels vanuit de omgeving, maar voor een groot deel ook vanuit de mens zelf. Deze groep therapeuten begon uit te zoeken hoe bepaalde cognities zoals gedachten, percepties, verwachtingen en zelfbeelden samenwerken met omgevingsfactoren om te zorgen voor bepaald gedrag.


Cognitieve gedragstherapie is eerder een op het probleem georiënteerde therapievorm dan een op de cliënt georiënteerde therapievorm. De nadruk ligt op het begeleiden van een cliënt tijdens het aanpakken van bepaalde problemen en niet op het behandelen van de hele persoon. De problemen worden gezien als het gevolg van aangeleerde denkpatronen en daaruit voortvloeiend, eveneens aangeleerd, gedrag. Cognitieve gedragstherapeuten gaan er vanuit dat alles wat ooit aangeleerd is ook weer afgeleerd kan worden. Daarom houden cognitieve gedragstherapeuten gedurende langere tijd de gedachten en het gedrag van een cliënt in de gaten en dagen zij de cliënt uit om een probleem aan te pakken. Zo zal ook jij in de loop van deze cursus leren om een cliënt of anderen uit te dagen om hun gedachten en gedrag te veranderen.

 

Cognitieve gedragstherapie maakt gebruik van theorieën en interventies afkomstig uit de cognitieve psychologie/ therapie en de gedragstherapie. Deze vorm van therapie is dus eigenlijk een combinatie van beide. Het kernidee van de cognitieve gedragstherapie is dat als de manier van denken verandert, ook het gevoel verandert. Je manier van denken bepaalt dus eigenlijk hoe je je voelt. De cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat je je gelukkiger en productiever voelt als je op een goede en functionele manier denkt. De focus van cognitieve gedragstherapie ligt dan ook op het veranderen van irrationele cognities, zoals slecht aangepaste en disfunctionele gedachten, overtuigingen en waarnemingen. Deze irrationele cognities kunnen namelijk zorgen voor disfunctioneel gedrag en emoties.

 

De ene therapeut zal vaker gebruikmaken van gedragstherapeutische interventies, de andere vaker van de meer cognitieve methoden. Dat ligt aan zijn of haar persoonlijke voorkeur. Niettemin gaan ze er allen vanuit dat door middel van de therapie de irrationele cognities van de cliënt zullen veranderen en dat hierdoor diens gedrag en emoties kunnen veranderen. Hierbij wordt er, zoals hierboven al besproken is, tevens van uitgegaan dat dit proces andersom ook werkzaam is. Cognitieve gedragstherapeuten zijn, in tegenstelling tot andere op de psyche gerichte therapeuten, niet geïnteresseerd in de gebeurtenissen uit de kindertijd. Ze zijn alleen geïnteresseerd in het hier en nu en in het veranderen van de huidige cognities en het huidige gedrag van de cliënt.

 

Meer informatie over deze cursus of een studieadvies? Klik hier >>>

 

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD

Ontstaan en ontwikkeling van de cognitieve gedragstherapie, klassieke en moderne vormen, diagnose en intake, interview en gesprek, behandelplan en behandeling, factoren die van invloed zijn, vaardigheden en houding van de therapeut, verbale en non-verbale communicatie, gespreksvaardigheden en -technieken, angststoornissen, depressie, psychotrauma, drugsmisbruik, eetstoornissen, somatoforme stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, functieanalyse, betekenisanalyse, bio-informatietherapie, automatische gedachten en denkfouten, basisinterventies, behandeling van jongeren en sociale psychologie.

Studieduur:
12 maanden

Lesgeld:
1 x € 720,00 ineens
of
12 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 396,00 ineens
of
12 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

Inhoudsopgave

In de cursus cognitieve gedragstherapie  worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

Introductie in de cognitieve gedragstherapie         

De eerste lessenpakketten                                              

De rest van de opleiding                                     

 

Wat is cognitieve gedragstherapie                       

Cognitieve gedragstherapie als term                    

Cognitie                                                                        

Gedrag                                                           

Therapie                                                                     

Cognitieve processen manipuleren en veranderen           

Kernidee                                                         

Focus                                                             

Nadruk op het probleem                                   

Uitdaging                                                        

 

Onderliggende theorieën                                   

De ABC-methode van Albert Ellis                                  

De attributietheorie van Aaron Beck                              

Disfunctionele attributies                                              

De cognitieve schema’s van Jeffrey Young                     

Disfunctionele schema’s                                              

Synthese van de drie theorieën                         

Uitgebreide ABC-theorie                                   

 

Klassieke vormen van cognitieve gedragstherapie           

De rationeel-emotieve therapie van Ellis             

Confronterend                                                  

Klassieke cognitieve gedragstherapie van Beck  

Socratische dialoog                             

Rationele respons                                            

Schemagerichte cognitieve therapie van Young  

Niveaus van schemaveranderen                         

Werkwijze, doelgroep en duur van de behandeling          

Werkwijze                                                       

De ABC-methode                                                        

Doelgroep                                                       

Duur van de behandeling                                              

Sessies                                                                      

 

Keuze van cognitieve gedragstherapie               

Wie kan cognitieve gedragstherapie uitvoeren?   

Systematisch werken                                      

Gespreks- en contactvaardigheden                               

Diagnose en medicatie                                     

Effectiviteit van cognitieve gedragstherapie                     

Gecontroleerde experimenten                           

Effectiviteit wetenschappelijk aangetoond                      

Aantoonbare resultaten                                    

Conclusies                                                      

Samenvatting                                                  

Wetenschappelijk onderbouwd              

Wetenschappelijke instelling                            

Kritiek op de cognitieve gedragstherapie            

   De therapeutische relatie                                          

   Focus op symptomen                                   

   Weinig aandacht voor het verleden                 

   Kritiek op cognitieve interventies                                

   Alleen voor slimme mensen?             

 

Groeps-, koppel- en familietherapie                   

Groepstherapie                         

Werkwijze                                                       

Voordelen van groepstherapie               

   Algemene voordelen              

   Specifieke voordelen                         

Koppel- en familietherapie

Werkwijze

 

Het ontstaan van de cognitieve gedragstherapie  

Bloeitijd                                                                      

Geschiedenis van de psychologie en de psychotherapie                                    

Psychologie                                                    

Mesmerisme                                                   

Psychoanalyse van Freud                                            

Nieuwe vormen van psychotherapie                               

Ontwikkelingen na                                           

Ontwikkelingen na                                           

Klassieke psychoanalyse                                            

Psychodynamische therapie                             

Humanistische therapie: cliëntgeoriënteerde therapie      

Gedragstherapie                                                          

Gestalttherapie                                                

Cognitieve therapie                                          

Andere behandelmethodes                               

Medicatie                                                        

Elektroconvulsieve therapie (ECT)                                 

Psychochirurgie                                                          

Druk vanuit de maatschappij                             

Pogingen tot integratie                                     

Cognitieve gedragstherapie staat sterk              

Nieuwste ontwikkelingen                                              

Acceptance and commitment therapy (ACT)                  

Dialectische gedragstherapie                            

Mindfulness based cognitive therapy (MBCT)

   of aandachtgerichte gedragstherapie   

Functionele analytische psychotherapie (FAP)   

Metacognitieve therapie                                    

 

Plaatsen van de cognitieve gedragstherapie

   binnen de psychotherapie                  

Uitvoerbaarheid                                                

Bewezen effectief                                                        

Wetenschappelijke attitude                                          

Efficiënt                                                                      

Bereidheid tot het integreren van andere methodes         

 

Het cognitief gedragstherapeutisch proces         

Kort overzicht                                                  

 

Intake                                                             

Kennismaken                                                  

Inventariseren van de klachten                          

Vragen                                                           

Soorten van gedrag                                          

Inventariseren van de hulpvraag                         

Om wie gaat het?                                                        

Analyse of intakeverslag                                   

Algemene informatie                                        

Actuele problematiek                                       

Hulpvraag                                                        

Samenvatting                                                  

Diagnostiek                                                       

Intake en diagnostiek gecombineerd                    

Kennismaking in de diagnostiekfase                               

Inventarisatie                                                     

Recente gebeurtenissen en levensomstandigheden          

Geen duidelijke aanleiding                                              

Stellen van een diagnose                                               

Classificerende diagnostiek                                

Verklarende diagnostiek                                   

Betekenisanalyses                                          

Functieanalyses                                                          

Huiswerkopdrachten                                        

Analyse                                                                      

Samenvatting                                                  

 

Behandelplan                                                  

Van analyse naar behandelplan                        

Formuleren van het behandelplan                                  

Doel en doelwit                                                

   Doelen                                                         

   Doelwitten                                                    

Mogelijke obstakels                                         

Interventies                                                     

   Informerende interventies                               

   Conceptualiserende interventies                                 

   Structurerende interventies                            

   Cognitief modificerende interventies                

   Gedragsveranderende interventies                  

   Terugvalpreventieve interventies                                  

Keuze van interventies                                     

Evaluatie van de koers                                     

Voorbeelden behandelplan                                           

 

Behandeling                                                    

Onderdelen                                                     

Voorlichting over psychologische stoornis/probleem       

Voorlichting over de behandeling                       

Transparant                                                     

Interventies                                                     

Huiswerkopdrachten                                        

Lijsten                                                            

Evaluatie en bijstellen van het behandelplan                   

Evaluatiemomenten                                         

Opbouw van de behandelsessie(s)                                

 

Afsluiten van de therapie                                              

Evaluatie van de therapie                                              

Terugvalpreventie                                                         

Eventuele vervolgafspraken                               

Afsluiting van de therapie                                             

Langere afsluitfase                                           

Knipkaart                                                        

Open einde                                                     

Afsluiten van een mislukte therapie                               

Huiswerkopdrachten                                        

Samenvatting                                                  

 

Het voortzetten van een uitzichtloze behandeling

 

Factoren die het therapeutische proces

   beïnvloeden                                      

Behandelmethode                                            

Cliënt en therapeut                                          

De cliënt                                                                     

Inter-persoonlijk leren                                       

Zelfkennis                                                       

De therapeut                                                   

Relatie met de therapeut                                              

Support van de therapeut                                             

Hoop                                                              

Motivatie                                                         

Motivatie van de cliënt                                      

Vorderingen bijhouden                                      

Motivatie van de therapeut                                            

 

Omgeving van de cliënt                                    

Hulp en support van de omgeving                                  

Omgeving als veroorzaker                                            

Omgeving als uitlokker of versterker                              

Gevolgen voor de omgeving                               

Conflicterende factoren                                     

 

Therapeutische basisvaardigheden en de

   houding van de therapeut                   

 

Het therapeutisch interview of -gesprek              

De juiste basishouding                                     

Veel voorkomende fouten                                             

   Olievlek                                                       

   Vragenvuur                                                   

   Dwangbuis                                                   

Verbale en non-verbale communicatie                

Het inhoudsniveau: de verbale communicatie                 

Het betrekkingsniveau: de non-verbale communicatie      

Vormen van non-verbale communicatie              

   Proxemica                                                   

   Chronemica                                                 

   Paralinguïstica                                                         

   Kinesica                                                      

   Haptica                                                        

   Aromatica                                                    

   Uiterlijkheden                                               

Kenmerken van non-verbale communicatie                     

   Sociaal-culturele context                                           

   Onbewust niveau                                          

   Overtuigingskracht                                        

   Niet geïsoleerd                                                         

Relatie tussen non-verbale en verbale communicatie       

   Congruent                                                    

   Incongruent                                                  

   Regulerend                                                  

 

Elementaire gespreksvaardigheden                   

Opening gesprek                                                                     

Vervolggesprek                                                

Beginvraag                                                      

Evaluatie                                                         

Stimuleren                                                      

Houding van de therapeut: actief luisteren                      

Beginnersfouten                                                          

   Papegaaien                                                  

   Vooruitlopen                                                 

   Achterblijven                                                

   Emoties negeren                                          

Stilte                                                              

Tussenvoegsels                                               

Structureren en begeleiden                               

Samenvatten                                                   

Doorvragen                                                      

   Verdiepend                                                  

   Verbredend                                                  

Terugvragen                                                    

   Verdiepend                                                  

   Verbredend                                                  

Afronding                                                        

 

Andere gespreksvaardigheden                          

Vragen stellen                                                 

Open vragen                                                    

Gesloten vragen                                                          

Waarom-vragen                                               

Vragen herhalen                                                          

Het reflecteren van gevoel                                             

Idiosyncratische uitdrukkingen overnemen                     

Hardop denken                                                

Socratische dialoog                                         

   Kenmerken                                                  

   De therapeut als gids                                    

Uitvoering                                                        

Negen vuistregels voor het therapeutische gesprek         

   Stel duidelijke vragen                                    

   Stel open, niet-suggestieve vragen                 

   Beperk je tot de hulpvraag                             

   Vraag waar nodig door                                              

   Neem tijd om te luisteren                                           

   Denk aan je lichaamstaal                              

   Geef zo nodig tussentijdse samenvattingen                

   Geef aan het eind van een gesprek een

   samenvatting en een conclusie                      

   Praat niet te veel                                          

 

Speciale gesprekstechnieken                           

Feedback geven                                                          

Feedback in stappen                                        

   Beschrijf wat je waarneemt                            

   Beschrijf wat voor effect het op jou heeft                     

   Wacht niet te lang                                        

   Controleer of de ander jou begrijpt                  

   Geef aan welk gedrag je van de ander dan

   wel zou willen zien                            

Advies geven                                                   

Quasi-adviesvragen                                          

Vertrouwensrelatie                                           

De juiste formulering                                        

Slecht nieuwsgesprek                                      

Vijf fasen                                                        

Verwijsgesprek                                                

Motiverende gesprekstechnieken                                 

 

Grenzen stellen in de omgang met cliënten        

Bewaak je grenzen                                          

Onacceptabel gedrag                                       

Confronterende ik-boodschap                            

   Benoem het gedrag                                      

   Benoem het gevolg                                       

   Benoem je eigen gevoel                                            

Eisend gedrag en agressie                                           

   Consumentisme en claimend gedrag              

   Agressief gedrag                                          

Terechte en onterechte eisen                            

Belangrijke gedragsgrenzen                              

Vertrouwensrelatie                                           

Houd professionele afstand                               

Verliefd op de therapeut                                   

Voorkom overname van problemen                                

 

Classificerende diagnostiek en de belangrijkste

   psychische stoornissen                                

 

Diagnostiek                                                     

Doelen van diagnostiek                                    

DSM als toegangspoort                                    

Classificerende diagnostiek volgens de DSM                 

Het DSM-systeem                                           

Nadelen DSM-classicifatie                                           

Voordelen DSM-classificatie                             

Middelen tot classificatie                                              

Transparant                                                     

Assen van de DSM                                          

As I: Symptoomstoornissen                             

V-code                                                           

As II: Persoonlijkheidsstoornissen                                

Cluster A: Het bizarre patroon                           

Cluster B: Het impulsieve en instabiele patroon  

Cluster C: Het angstige patroon                        

As III: Algemene medische condities                 

As IV: Psychosociale problemen en problemen

   in de leefomgeving                            

AS V: Globale inschatting (GAF-score)             

Complicaties bij het gebruik van de assen                     

 

Belangrijkste psychologische problemen

   en stoornissen                                             

Wat is abnormaal?                                          

Oorzaken                                                        

Cognitief gedragstherapeutische visie                

Kort overzicht                                                  

Stemmingsstoornissen                                     

Depressieve periode                                         

Manische periode                                                        

Uniepolaire stoornissen                                    

Dysthyme stoornis volgens de DSM-IV              

Diagnostiek van de depressieve stoornissen                  

Kenmerken depressieve stoornis                                  

Eenmalige depressieve stoornis volgens de DSM-IV       

Recidiverende depressieve stoornis volgens de

   DSM-IV                                                       

Depressieve stoornis NAO volgens de DSM-IV   

Bipolaire stoornis                                                        

 

Angststoornissen                                            

Gegeneraliseerde angststoornis                        

Gegeneraliseerde angststoornis volgens de DSM-IV       

Specifieke fobie                                               

Specifieke fobie volgens de DSM-IV                              

Vijf types                                                        

Sociale fobie                                                   

Sociale fobie volgens de DSM-IV                                  

Paniekstoornis                                                

Paniekaanvallen                                                          

Paniekstoornis zonder agorafobie volgens de DSM-IV     

Paniekstoornis met agorafobie volgens de DSM-IV         

Agorafobie zonder paniekstoornis                                 

Agorafobie zonder paniekstoornis in de voor-

   geschiedenis volgens de DSM-IV                   

Obsessief-compulsieve stoornis                        

Obsessief-compulsieve stoornis volgens de DSM-IV       

Posttraumatische stressstoornis                                  

Bijkomende problemen                                     

Posttraumatische stressstoornis volgens de DSM-IV      

Vermijding                                                      

Prikkelbaarheid                                               

Acuut of chronisch                                           

Acute stressstoornis                                        

Acute stressstoornis volgens de DSM-IV                       

 

Stoornissen samenhangend met drugsmisbruik  

Stoornissen in het gebruik van drugs                 

Afhankelijkheid volgens de DSM-IV                               

Misbruik volgens de DSM-IV                             

Stoornissen door het gebruik van drugs en alcohol         

Intoxicatie volgens de DSM-IV                          

Onthouding volgens de DSM-IV                         

Drugsgerelateerde stoornissen volgens de DSM-IV         

 

Eetstoornissen                                                

Anorexia nervosa                                                         

Anorexia nervosa volgens de DSM-IV                

Boulimia nervosa                                                         

Boulimia nervosa volgens de DSM-IV                 

Overige eetstoornissen                                     

Vreetbuienstoornis                                           

Obesitas                                                                    

Eetstoornis NAO volgens de DSM-IV                 

 

Somatoforme stoornissen                                 

Ongedifferentieerde somatoforme stoornis                     

Ongedifferentieerde somatoforme stoornis

   volgens de DSM-IV                           

Chronisch vermoeidheidssyndroom                               

Effectieve behandelvorm                                   

Somatisatiesoornis                                          

Somatisatiestoornis volgens de DSM-IV            

Conversiestoornis                                            

Conversiestoornis volgens de DSM-IV                

Stressoren                                                      

Acuut of chronisch                                           

Pijnstoornis                                                     

Pijnstoornis volgens de DSM-IV                        

Hypochondrie                                                  

Hypochondrie volgens de DSM-IV                                 

Dysmorfofobie                                                 

Dysmorfofobie volgens de DSM-IV                                

Psychotische stoornissen                                            

Schizofrenie                                                    

Schizofrenie volgens de DSM-IV                       

   Het paranoïde type                                       

   Het gedesoriënteerde type                             

   Het catatone type                                         

   Het ongedifferentieerde type                          

   Het resttype                                                 

Persoonlijkheidsstoornissen                             

Cluster A: Paranoïde, schizoïde, schizotypisch  

Cluster B: Antisociaal, theatraal, narcistisch,

   borderline                                         

Cluster C: Angstig, vermijdend, afhankelijk en

   dwangmatig                                      

Tenslotte                                                        

 

Verklarende diagnostiek inleiding                                  

 

Beschrijvende en verklarende diagnostiek          

Standaardbehandeling en individuele interventies

Keuzes maken                                                

 

Verklarende diagnostiek                                   

Hypotheses                                                    

Overeenkomsten                                                         

   Het zijn zoekschema’s                                             

   Ze zijn gebaseerd op samenhang                               

   Klachten zijn het vertrekpunt                          

Pas op voor ‘doordiagnosticeren’                                   

Hulpmiddelen                                                  

   DSM-classificatie                                         

   Controlecyclus                                                         

   Klinische blik                                               

 

Functieanalyse en betekenisanalyse: beginpunt 

 

Functieanalyse                                                

Schema van de functieanalyse                          

De respons                                                     

De vermeende bekrachtiger                              

De associatie                                                  

De begrenzende context                                              

De consequenties                                            

Het stappenplan van de functieanalyse              

Stap : Wat is het problematische gedrag?                     

Stap : Is het gedrag operant of respondent?                   

Stap : Identificeer de vermeende bekrachtiger     

   Vragen stellen                                                          

   Topografische analyse                                              

   Eigen kennis en ervaring                                           

Stap : Toets de vermeende bekrachtiger            

Stap : Stel vast: GS of OGS                             

Stap : Kun je beginnen met behandelen?                       

Stap : Bepaal de context                                             

Voorbeeld van een functieanalyse                     

Stap : Bepaal het problematische gedrag                      

Stap : Is het gedrag operant?                            

Stap : De vermeende bekrachtiger identificeren  

Stap : Vermeende bekrachtiger toetsen             

Stap : GS of OGS?                                          

Stap : Kan er worden begonnen met behandelen?          

Stap : Context bepalen                                    

Ingevuld functieanalyseschema                         

 

Interventies vanuit de functieanalyse                  

Copingstrategieën                                            

Omzetten van problematisch gedrag in minder

   problematisch gedrag                        

Herevaluatie van de gevreesde consequentie      

Herevaluatie van de negatieve consequentie                   

Combinatie                                                     

 

Betekenisanalyse                                            

Het begin van de betekenisanalyse                               

Het betekenisanalyse schema                          

   De geconditioneerde stimulus (GS)                

   De ongeconditioneerde stimulus representatie

   (OGS-representatie)                          

   De associatie tussen de GS en de OGS-

   representatie                                    

   De geconditioneerde respons (GR)                 

De geconditioneerde stimulus                           

De OGS-representatie                                      

   Technieken om de OGS-representatie te

   achterhalen                                      

De associatie tussen GS- en OGS-representatie

   Sequentieel en referentieel                            

De geconditioneerde respons                            

 

Betekenisanalyse: het stappenplan                   

Stap : Bepalen problematische situatie              

Stap : Identificeren geconditioneerde respons (GR)         

Stap : Vaststellen OGS-representatie                

   Neerwaartse pijl-techniek                              

   Op zoek naar het rampscenario                                 

   Tweede fase                                                 

Stap : Associatie: referentieel of sequentieel?    

   Referentieel                                                  

   Sequentieel                                                  

Stap : Toetsen van de hypotheses                                

Stap : Kan we worden begonnen met behandelen?         

 

Voorbeeld van een betekenisanalyse                 

Stap :   Bepalen van de problematische situatie 

Stap :   Identificeren van de geconditioneerde

            respons                                                          

Stap :   Vaststellen van de OGS-representatie   

Stap :   Associaties tussen GS en OGS-

            representatie                                       

Stap :   Toetsen van de hypotheses                  

Stap :   Kan er worden begonnen met behandelen?        

Ingevuld betekenisanalyseschema                                

Interventies vanuit de betekenisanalyse             

Herevaluatie van de OGS-representatie              

   Imaginaire exposure                                      

   Herstructurering van de vroegere herinneringen

   Coping ten aanzien van de OGS                                

   EMDR                                                                     

Combinatie                                                     

 

Registratieopdrachten                                      

Waarom worden registratieopdrachten ingezet?  

Direct effect op problemen                                            

Wat te registreren?                                          

Voordelen van registreren                                             

Positieve ervaringen opschrijven                        

Neem registratieopdrachten serieus                              

Wie registreert?                                               

Drie typen registratieopdrachten                        

 

Type : Frequentie- en tijdsduurregistratie           

   Het bijhouden van de frequentie                                 

   Het bijhouden van de tijdsduur                       

   Schattingen en steekproeven                         

   Dagtotalengrafiek                                          

   Stappenplan                                                 

 

Type : Registratieopdrachten rond voorkomen

            en bezinning                                        

   Rondes                                                        

   Stappenplan                                                 

 

Type : Registratie van automatische gedachten

            en denkfouten                                      

Het gedachterapport                                        

Invullen in drie stappen                                     

   Het bepalen van de gebeurtenis                                 

   Het bepalen van het gevoel en het gedrag                   

   Het bepalen van de automatische gedachten   

Wanneer is iets een automatische gedachte?                

Gedachterapport deel                                       

Gedachterapport: Stappenplan                          

 

Denkfouten opsporen en aanpakken                  

Soorten denkfouten                                          

Doemdenken                                                   

Zwart-wit denken                                                         

Overgeneraliseren                                            

Emotioneel redeneren                                      

Waarzeggerij                                                   

Spijt                                                               

Gedachten lezen                                                         

Etiketten opplakken                                         

Onvermogen om zelf te weerleggen                               

Eisen stellen                                                   

Mentaal filteren/negatief filteren                         

Oneerlijke vergelijkingen                                   

Positieve dingen wegwuiven                              

Lage frustratietolerantie                                    

Wat…..als denken                                           

Dingen persoonlijk oplossen                             

Beschuldigen                                                  

Registratieopdracht denkfouten opsporen                      

Denkfouten opsporen: Stappenplan                               

Denkfouten registreren met ABC-methode                     

Stappenplan ABC-methode                              

Het aanpakken van denkfouten                         

ABC-methode                                                 

Stappenplan ABC-methode                              

Taartdiagram                                                   

Stappenplan taartdiagram                                            

Bewijslast onderzoeken                                   

Bewijslast onderzoeken stappenplan                 

Continuüm                                                      

Stappenplan continuüm                                               

 

Basisinterventies (deel )                       

Vier basistypes                                               

Anticipatie veranderende interventies                 

Exposure technieken                                       

Exposure in vivo                                                          

Variaties                                                                     

Drie fases                                                       

   Voorbereiding                                               

   Planning                                                      

   Angsthiërarchie                                            

   Angstthermometer                                        

Uitvoering                                                        

Stappenplan exposure in vivo                            

Imaginaire exposure                                         

Voorbeeld imaginair script                                            

Stappenplan imaginaire exposure                                 

Cue exposure                                                  

Stappenplan cue exposure                                           

 

Responspreventie                                            

Werkwijze responspreventie                             

   Voorbereiding                                               

   Planning                                                      

   Dwanghandeling                                           

   Handen wassen                                            

Uitvoering                                                        

Frequentie- of tijdsduurmethode                        

Stappenplan responspreventie                          

Andere anticipatie veranderende interventies                  

 

Basisinterventies (deel )                       

 

Vaardigheden verbeterende interventies             

Sociale vaardigheidstraining (SVT)                                

   Groepstrainingen                                          

   Individuele trainingen                                     

Individuele assertiviteitstraining                         

Uitvoering                                                        

   Informeren en motiveren                                            

   Voorkomen en bezinning                                           

   Observatie en bezinning                                            

   Positief dagboek en bezinning                       

   Rollenspellen                                               

   Imaginaire training                                        

Stappenplan                                                    

Impulscontrole                                                 

Uitvoering                                                        

Motivatie                                                         

Registratie                                                      

Risicosituaties                                                

Stappenplan                                                    

Stopmechanisme                                                        

Uitvoering van het stopmechanisme                              

   Uitleg                                                          

   Emotioneel thema                                        

   Tegenthema                                                 

   Operationeel tegenthema                              

Verdere procedure                                           

   Zelfmanagement psychotrauma en management

   negatief zelfbeeld                              

   Management paniek                                     

Stappenplan                                                    

 

Intrinsieke betekenisveranderende interventies    

 

Contraconditionering                                        

Contraconditionering bij psychotrauma              

Uitvoering                                                        

   Oproepen en loslaten                                    

   Tegenthema operationaliseren                       

   Stimulusrepresentatie operationaliseren                     

   Betekenisrepresentatie operationaliseren                    

   Responsrepresentatie operationaliseren                     

Stappenplan                                                    

Contraconditionering bij een negatief zelfbeeld    

Uitvoering                                                        

Positief oordeel uitvergroten                              

   Schrijven                                                      

   Imaginatie                                                    

   Lichaamshouding en gezichtsuitdrukking                    

   Zelfverbalisatie                                                         

Koppelen                                                        

Stappenplan                                                    

 

Symbolisch schrijven                                       

Symbolisch schrijven bij psychotrauma             

Stappenplan                                                    

 

Eye movement desensitization and processing

       (EMDR)                                                   

Uitvoering                                                        

   Voorbereiding                                               

   Scherp stellen                                                          

   Desensitisatie                                                          

   Installatie                                                     

   Afsluiting                                                     

Stappenplan                                                    

 

Mindfulness based cognitive therapy                 

Uitvoering                                                        

 

Ontspanning brengende interventies                  

Stressdagboek                                                

Stappenplan                                                    

Visualisatie                                                     

Stappenplan                                                    

Ademhalingsoefening                                       

Stappenplan                                                    

 

Toegepaste relaxatie                                        

Stappenplan                                                    

   Uitleg                                                          

   Progressieve relaxatie                                   

   Instructie                                                     

   Gezicht                                                       

   Nek en schouders                                        

   Instructie tweede sessie                                           

   Rug                                                             

   Billen en benen                                                        

   Alleen ontspannen                                        

   Instructie                                                     

   Instructiegerelateerde ontspanningstraining     

   Instructie                                                     

   Differentiële relaxatie                                     

   Instructie                                                     

   Instructie zittend aan tafel                             

   Instructie staand en lopende                          

   Snelle relaxatie                                                        

   Instructie                                                      

   De praktijk                                                   

 

Andere interventies                                          

Juiste interventie kiezen bij psychotrauma                     

Wetenschappelijk                                                        

Klinisch                                                                      

 

Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en

   jongeren                                           

Kinderen tot twaalf jaar                                     

Basisvaardigheden                                           

Kan het kind gedachten rapporteren?                

   Directe benadering: beschrijf wat je denkt                   

   Indirecte benadering: beschrijf een moeilijke situatie    

   Wat zou iemand anders denken?                               

   Denkwolkjes                                                

Methoden om situaties op verschillende

   manieren te interpreteren                               

   Denkbeeldige situaties                                              

   Striptekeningen                                                        

   Poppenkastpoppen                                       

Kan het kind emoties onderscheiden?               

Gedachten, gevoelens en gebeurtenissen met

   elkaar in verband brengen                              

 

Adolescenten (- jaar)                            

Accepteer het egocentrisme                             

Maak werk van samenwerking                          

Stel socratische vragen                                    

Uitdagen van dichotoom denken                        

Blijf objectief                                                   

Betrek belangrijke anderen bij de therapie                      

 

Vaak voorkomende problemen                          

Kinderen die zwijgen                                        

Problemen met rapporteren van gedachten                    

Beperkte cognitieve of mondelinge vaardigheden 

Gebrek aan motivatie                                       

Niet willen veranderen                                      

Geen huiswerk maken                                     

De rol van de ouders                                        

Ernstig disfunctionele gezinnen                         

Met wie moet de behandelaar samenwerken?    

Problemen oplossen op korte termijn                 

 

Wanneer cognitieve gedragstherapie toepassen?

Internaliserende problemen                               

Angststoornissen                                                        

Specifieke fobie                                               

Sociale fobie                                                   

Verlatingsangst                                               

Schoolweigering                                                          

Paniekstoornis                                                

Gegeneraliseerde angststoornis                        

Obsessief-compulsieve stoornis                        

Posttraumatische stressstoornis                                  

Stemmingsstoornissen                                    

   Depressie                                                    

   Bipolaire stoornis                                          

 

Het cognitief gedragstherapeutisch proces         

Intake                                                             

Diagnostiek                                                     

Behandelplan                                                  

Behandeling                                                    

Afsluiten van de therapie                                              

Het motiveren van kinderen en jongeren             

Empathie tonen                                               

Discrepantie ontwikkelen                                             

   Veranderingsweegschaal                               

Confrontatie met weerstand vermijden                

Werkzaamheid benadrukken en stimuleren                    

 

Interventies voor kinderen en jongeren                

Spelletjes                                                       

Poppen                                                           

Verhalen vertellen                                            

Halfgestructureerde en open verhalen                

Therapeutische verhalen                                   

Visualisatie                                                     

   Visualisatie om emotionele inhoud te veranderen         

   Visualisatie om te ontspannen                                   

 

Speciale interventies bij de belangrijkste

   psychologische problemen                

Angst                                                             

Angst herkennen                                                         

Ontspannen                                                    

   Spierontspanning                                          

   Lichaamsbeweging                                       

   Aan iets anders denken of iets anders gaan doen        

   Concentreren op de ademhaling                                 

   Visualisatie                                                  

Zorgelijke gedachten benoemen                        

Negatieve gedachten toetsen                            

Gedachten veranderen                                     

Angsten onder ogen zien                                             

 

Depressie                                                       

Psycho-educatie                                                         

Activiteitendagboek                                          

Leuke dingen ontdekken                                              

Vaststellen van negatieve gedachten                 

Aanpak                                                           

Oefenen in succes                                           

Kijken wat anderen doen                                              

Positieve zelfspraak                                         

 

Obsessief-compulsieve stoornis                        

Psycho-educatie                                                         

Toetsen van obsessieve gedachten                               

Ontspannen                                                    

Aanpakken van dwanghandelingen                                

 

Speciale interventies bij psychotrauma              

Psycho-educatie                                                         

Het stoppen van ongewenste herinneringen                    

   Denkpuzzels                                                

   Omgeving beschrijven                                   

   Opgaan in andere bezigheden                        

   Uitzetten van de video                                   

Beter slapen                                                   

Ontspannen                                                    

Angsten onder ogen zien                                             

 

Gedrag en cognitie                                          

 

De gedragstherapie                                          

Behaviorisme                                                  

Klassieke conditionering                                              

Operante conditionering                                   

Therapeutische interventies                              

Van S-R naar S-O-R                                        

Evidence based therapie                                              

Wat is gedrag?                                                

Het stimulus-responsmodel                              

Belangrijkste kenmerken van gedragstherapie    

 

De cognitieve therapie                                      

Disfunctionele interpretaties                              

Cognitieve therapie nu                                      

Het cognitieve model                                        

Belangrijke kenmerken van cognitieve therapie   

Het verschil                                                     

 

Integratie tot cognitieve gedragstherapie            

Integratie vanuit de praktijk                                           

Integratie vanuit theorie                                    

Integratie vanuit onderzoek                               

Cognitieve gedragstherapie in de praktijk           

Belangrijkste kenmerken van cognitieve

   gedragstherapie                                            

 

Belangrijke gedragstherapeutische interventies   

Exposuretechnieken                                        

Systematische desensitisatie                           

Werkwijze                                                       

Stappenplan desensitisatie                                          

Conditioneringtechnieken                                             

Aversietechnieken                                           

Werkwijze                                                       

Andere gedragstherapeutische interventies                    

   Ontspanningsoefeningen                                           

   Sociale vaardigheidstherapie                          

 

Belangrijke cognitieve interventies                     

Het gedachterapport                                        

Gedachterapport deel                                       

Gedachterapport deel                                       

De belangrijkste automatische gedachte            

Bewijzen voor en tegen                                    

   Argumenten voor                                          

   Argumenten tegen                                        

De alternatieve gedachte                                              

Kenmerken                                                     

Geloofwaardigheid                                           

Stappenplan gedachterapport                           

Gedragsexperimenten                                      

Het opzetten van een gedragsexperiment                      

Uitvoering                                                        

Stappenplan                                                    

Meerdimensionaal schalen                                           

Uitvoering                                                        

Stappenplan                                                    

Kosten-baten analyse                                      

Uitvoering                                                        

Stappenplan                                                    

Eigen advocaat spelen                                     

Stappenplan                                                    

Waardesysteem onderzoeken                          

Stappenplan waardesysteem                            

Self fulfilling prophecy                                      

Stappenplan self fulfilling prophecy                                

Andere cognitieve interventies                           

 

Leren en aandacht                                           

Leertheorieën                                                  

Aandachtstheorieën                                         

 

Leertheorieën                                                  

Vier verschillende leertheorieën                         

Habituatie en sensitisatie                                             

   Basisonderzoek                                                       

   Verklaring                                                    

Klassieke conditionering                                              

   Excitatorische conditionering                         

   Inhibitorische conditionering                           

   Aversieve conditionering                                            

Kernbegrippen klassieke conditionering             

   Bekrachtiging                                               

   Uitdoving                                                      

   Contraconditionering                                     

   Generalisatie                                                

   Differentiatie                                                 

Operante conditionering                                   

   Operante conditionering van Thorndike            

   Basisonderzoek van Skinner                          

Complexe vormen van operante conditionering    

   Conflict                                                        

   Toevalsleren                                                 

   Wederzijds bekrachtigen                                           

   Shaping                                                       

Kernbegrippen operante conditionering              

   Bekrachtigen                                                

   Bestraffen                                                     

   Uitdoven                                                      

Cognitief leren                                                 

Leren door observatie                                       

Interacties tussen de verschillende leertheorieën

   Twee-factorenmodel van Mowrer                                

   Twee-factorenmodel in aangepaste vorm                     

 

Leertheorieën en interventies                            

Interventies vanuit habituatie en sensitisatie                   

Interventies vanuit de klassieke conditionering    

Interventies vanuit de operante conditionering     

Mediatherapie                                                 

Zelfcontroletechnieken                                     

Operante technieken om gedrag af te zwakken  

   Bestraffen                                                    

   Uitdoven                                                      

   Differential reinforcement of other behavior (DRO)        

   Boete                                                                      

   Overcorrectie                                                

   Isolatie                                                        

   Verzadiging                                                  

 

Interventies (vervolg) en aandachtstheorieën       

Operate technieken bij gedragstekort                

   Shaping                                                       

   Modelling                                                     

   Chaining                                                      

Interventies vanuit cognitief leren                       

   Cognitieve herstructurering                            

   Leren door observatie                                    

 

Aandacht                                                        

Aandacht als proces                                        

Theorie over aandacht                                      

Aandacht en de cognitieve gedragstherapie                   

Interventies vanuit aandachtstheorieën               

Registratieopdrachten                                      

   Frequentie- en tijdsduurregistraties                 

   Registratieopdrachten rond voorkomen en

   bezinning                                         

   Registratieopdrachten rond het opsporen en

   aanpakken van automatische gedachten

   en denkfouten                                              

Taakconcentratie                                                         

Taakconcentratietraining                                              

Stappenplan taakconcentratietraining                

Meditatietechnieken                                         

Ademhaling tellen-meditatie                              

Stappenplan ademhaling tellen-meditatie                       

Bodyscanmeditatie                                          

Stappenplan bodyscanmeditatie                       

Vlammeditatie                                                 

Stappenplan vlammeditatie                               

Mindfulness based cognitive therapy                 

Leven in het nu                                                

Uitstellen van het oordeel                                             

Gedachtetrein stoppen                                     

 

Cognitieve gedragstherapie en de emotie-

   theorieën                                          

 

Emotie                                                           

Aspecten van emotie                                       

Oproepen van emoties                                     

Basisemoties                                                  

   Angst                                                                      

   Boosheid                                                     

   Walging                                                       

   Vreugde                                                       

   Verdriet                                                       

   Verrassing                                                   

Emotie in twee basisdimensies                         

Gezonde en ongezonde emoties                                   

Onderscheid vaststellen                                   

   Verschillen in gedrag                                    

   Verschillen in denkwijze                                            

   Verschillen in aandacht                                             

Emoties en gevoelens benoemen                                  

Emotie en cognitie                                           

Emotie en motivatie                                         

 

Emotietheorieën                                                          

Frijda’s algemene emotietheorie                        

   Appèl                                                          

   Actietendensen                                                        

   Arousal                                                        

Kritiek op Frijda’s algemene emotietheorie                     

Emotietheorieën voor behandelingen en

   ziektebeelden                                   

Brewin’s duale-representatietheorie                               

   Verbaal toegankelijk geheugen                                  

   Situatief toegankelijk geheugen                                 

Therapeutische consequenties                          

Teasdale’s interacterende cognitieve

   subsystementherapie                        

Therapeutische consequenties                          

Het model van Power en Dalgleish (SPAARS)    

Therapeutische consequenties van het SPAARS-

   model                                                          

Zelfregulerend executief functiemodel van Wells

   en Matthews                                    

Therapeutische consequenties                          

 

Lang’s bio-informatietherapie                            

Onderlinge verbanden                                       

Therapeutische consequenties                          

 

Interventies vanuit de emotietheorieën                

Technieken om emoties te benoemen               

   Het emotiedagboek                                       

   Het gevoelensdossier                                    

De sterkte van emoties bepalen                        

Stappenplan                                                    

Emoties veranderen                                         

Een gezond emotioneel doel                             

Hevige emoties wijzigen                                   

   Aandacht richten                                          

   Wijzigen lichaamstaal en lichaamshouding                 

   Wijzigen gelaatsuitdrukkingen                       

   Uitvoeren tegengesteld gedrag                       

Stappenplan om angst te wijzigen                                 

Stappenplan om woede te wijzigen                               

Stappenplan om verdriet te wijzigen                              

Technieken voor emotionele verwerking              

Symbolisch schrijven                                       

Eye movement desensitization and reprocessing

   (EMDR)                                                       

Rescripting                                                     

Stappenplan rescripting                                    

Voorbeeld rescripting                                       

 

Sociale psychologie en therapeutische doelen   

Sociale psychologie                                         

Sociale beïnvloeding                                        

Sociaal leren                                                   

Therapeutische consequenties                          

Attributie                                                                    

Therapeutische consequenties                          

Zelfperceptie                                                   

Therapeutische consequenties                          

Groepsdynamica en groepsdruk                        

Therapeutische consequenties                          

Cognitieve dissonantie                                     

Therapeutische consequenties                          

Verleidingsregels                                                         

   Voor wat hoort wat                                        

   Je kunt geen nee blijven zeggen                                

   Een man een man, een woord een woord                   

Sociale context                                               

Systeemtheorie                                               

Disfunctionele communicatiepatronen                

   Verwarring van inhoud en betrekking               

   Interpunctie van communicatie                                   

   Inconsistente communicatie                          

Therapeutische consequenties                          

Disfunctioneren van de grenzen                         

Onbalans in hiërarchie                                     

Samenvatting                                                  

 

Het behalen van therapeutische doelen              

Het behandeldoel                                                        

Doelstellingen halen                                         

Concentreren op doelstelling                             

Doelstelling aanpassen                                    

Maximale motivatie                                          

   Aspect : Attitude van de therapeut                 

   Aspect : De voordelen van de verandering       

   Aspect : Inspiratie                                        

   Aspect : Vorderingen                                    

Het motivatiegesprek                                       

   Motivatie van binnenuit                                              

   Ambivalentie oplossen                                              

   Bereidheid niet altijd gelijk                             

   Partnermodel                                               

Doelstellingen van het motivatiegesprek             

Gesprekstechnieken van het motivatiegesprek   

 

Weerstand van de cliënt                                   

De aard van weerstandsgedrag                         

Oorzaken van weerstandsgedrag                                  

   De cliënt                                                      

   De therapeut                                                

   De therapie                                                  

Betekenis van weerstandsgedrag                                  

Preventie van weerstandsgedrag                       

Weerstand herkennen                                      

Omgaan met weerstandsgedrag                        

 

Afsluiting van deze opleiding                             

Cognitieve gedragstherapie: introductie              

De doelgroep                                                   

Duur                                                               

Fasen van het cognitief gedragstherapeutisch proces     

De intake                                                        

De diagnostiek                                                

Behandelplan                                                  

De behandeling                                               

Overzicht interventies                                       

Overzicht registratieopdrachten                         

Afsluiting van de therapie                                             

Therapeutische basisvaardigheden en houding   

 

Studieduur:
12 maanden

Lesgeld:
1 x € 720,00 ineens
of
12 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 396,00 ineens
of
12 x € 35,80 per maand
 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie
STUDIEDUUR
12 maanden

OMVANG
852 pagina's met inhoudsregister
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
STUDIEBELASTING
bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU
hbo-niveau
CURSUSAANVANG
je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten
VOOROPLEIDING
toegankelijk vanaf mbo-niveau
STUDIEMATERIAAL
het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk
EXAMEN
kan desgewenst worden afgelegd

ERKENNING
geaccrediteerd, erkend en aangeraden door de Stichting GezondZorg, KTNO, BATC en VBAG

LESGELD
1 x € 720,00 ineens
12 x € 65,00 per maand

Nu met 45.00% Korting
t/m 30-04-2018

1 x € 396,00 ineens
12 x € 35,75 per maand

 • Geen inschrijfkosten
 • Gratis studieverklaring
 • Gratis huiswerkcorrectie

PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:
Cognitieve Gedragstherapie.pdf

Wijs een ander op deze proefles